Účet 501 - Spotřeba materiálu

Spotřeba materiálu, mazadel, čistících potřeb, obalů, DHM,  tiskopisů, časopisů, knih, pohonných hmot,ochranných pomůcek, pracovního oblečení, přirozený úbytek zásob v rámci norem .

Výběr účetních případů s účtem 501

Spotřeba materiálu - PFA   PFA = Přijatá faktura
Fa za materiál ze SRN přidanění - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převod konečného stavu materiálu způsob účtování B - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převod odúčtování počátečního stavu materiálu - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Materiál vydaný ze skladu - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Při inventarizaci zjištěn přirozený úbytek materiálu - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Spotřebovaný materiál nakupovaný pokladnou - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
Vyúčtovaná záloha - nákup kanc. potřeb pokladnou - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Dohadná položka pasivní- rozdíl mezi fa. a odhadnou cenou za materiál - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převod počátečního stavu zásob materálu - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Výdej materiálu nakupovaných polotovarů, výrobků, tiskopisů, kancelářských potřeb, plynu, ochranných pomůcek, neutralizačních nápojů do spotřeby - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Předání materiálu nenávratně k přezkoušení jakosti, atestaci a pod. Pokud je možno materiál po přezkoušení dále upotřebit, vyúčtuje se pouze rozdíl mezi původním oceněním a cenou možného použití - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Výdej drobného hmotného majetku, o kterém účetní jednotka rozhodla,že není dlouhodobý majetek - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Snížení cen materiálu z důvodu nezaviněného poškození nebo fyzického znehodnocení z přirozených přičin v rámci norem - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Nezaviněná manka a škody na materiálu, nepřevyšující normy přirozených úbytků - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vyúčtování materiálu na cestě při uzavírání účetních knih způsob B - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Hodnota vyrobeného materiálu a zboží ve vlastní režii - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Poskytování výrobků na výstavách, veletrzích a podobných příležitostech - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Nenávratné předání výrobků k přezkoušení jakosti - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převod zboží vydaného k propagačním účelům - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Spotřeba zboží předaného nenávratně k přezkoušení jakosti - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Spotřeba pohonných látek odebraných na odběrní karty - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Zakoupení věnce pro zemřelého pracovníka v činnosti nebo v důchodu - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Výdej materiálu pro účely reprezentace způsob B - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Výdej materiálu pro účely darování způsob B - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Prodej materiálu způsob B - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vyúčtování materiálu na cestě způsob B - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Nákup drobného majetku VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
Spotřeba materiálu ve výrobě - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Kopírovací stroj (nejde o DHM) nákup/zařazení do užívání/účtováno do spotřeby - FAP
Vyúčtování nákupu kancelářských potřeb

Manka a škody zjištěné při převzetí materiálu na sklad

A)nezaviněná, nepřevyšující stanovené normy přirozených úbytků - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
B)zaviněná i nezaviněná převyšující stanovené normy přirozených úbytků - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
C)zaviněná dodavatelem nebo dopravcem - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad

Výdaje za účelem reprezentace

Zálohy na energie

čtvrtletně placené zálohy na energie - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
DPH k zálohám- VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Účtování o energiích na konci roku - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Aktuální kalendářní rok - FAP
DPH k energiím - FAP
Zúčtování zálohy - FAP
Zúčtování DPH k zálohám - FAP
Vrácený přeplatek - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Zúčtování dohadné položky do nákladu - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad

Přidat příklad

Znáte příklad který na této stránce chybí? Přidejte ho, děkujeme.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Další účty z účetní skupiny 50

O Účtu 501 píšeme také v těchto článcích

Jak účtovat náklady

16. 09. 2015

Náklad vzniká ve chvíli přijetí faktury např. na materiál, službu, zboží nebo majetek

Náklady

24. 05. 2016

Vše o nákladech - maturitní otázka z účetnictví

Náklady na reprezentaci

11. 07. 2013

Vymezení pojmů reprezentace, reklama, dar, sponzoring, obchodní jednání a jejich daňová (ne)účinnost, praktické příklady.

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Zkuste tyto účetní testy, kde se účtuje s účtem 501

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Účtování materiálu způsobem B
14 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Vyskladňování zásob - způsob B
20 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Procvičte si účtování s účetní třídou 50

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu (3)

#1  martin 22.12.2010, 11:37

nakup mikrovlny za hotove 501/211

#2  Pec 03.10.2013, 09:36

jak zaúčtovat vrácení MWST - vratka za daň PHM z Německa děkuji s pozdravem Pečenková

#3  Slávka73 06.09.2023, 10:36

účtujete dobíjení elektromobilu na 501-PHM nebo na 502-Spotřeba energie? Děkuji

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucet.php?ucet_c=501&popis=Spotreba-materialu&i=8

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.