Registrovat se

Účet 501 - Spotřeba materiálu

Typ účtu: Nákladový - daňový
Druh účtu: Výsledkový

Spotřeba materiálu, mazadel, čistících potřeb, obalů, DHM,  tiskopisů, časopisů, knih, pohonných hmot,ochranných pomůcek, pracovního oblečení, přirozený úbytek zásob v rámci norem .

Výběr účetních případů s účtem 501


Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Zobrazit detail
Spotřeba materiálu - PFAPFA = Přijatá faktura 501 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Materiál vydaný ze skladu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501 / 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112
Spotřebovaný materiál nakupovaný pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 501 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
Výdej materiálu nakupovaných polotovarů, výrobků, tiskopisů, kancelářských potřeb, plynu, ochranných pomůcek, neutralizačních nápojů do spotřeby - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501 / 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112
Snížení cen materiálu z důvodu nezaviněného poškození nebo fyzického znehodnocení z přirozených přičin v rámci norem - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501 / 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112
Nezaviněná manka a škody na materiálu, nepřevyšující normy přirozených úbytků - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501 / 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112
Vyúčtování materiálu na cestě způsob B - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 119Účet 119 - Materiál na cestě (Aktivní) 119 / 501
Při inventarizaci zjištěn přirozený úbytek materiálu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501 / 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112
Poskytování výrobků na výstavách, veletrzích a podobných příležitostech - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktivní) 123
Nenávratné předání výrobků k přezkoušení jakosti - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktivní) 123
Fa za materiál ze SRN přidanění - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501 , 349Účet 349 - Vyrovnávací účet pro DPH (Aktivní) 349 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Převod konečného stavu materiálu způsob účtování B - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 / 501
Převod odúčtování počátečního stavu materiálu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501 / 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112
Vyúčtovaná záloha - nákup kanc. potřeb pokladnou - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501 / 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335
Dohadná položka pasivní- rozdíl mezi fa. a odhadnou cenou za materiál - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 391Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktivní) 391 / 501
Převod počátečního stavu zásob materálu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111 / 501
Předání materiálu nenávratně k přezkoušení jakosti, atestaci a pod. Pokud je možno materiál po přezkoušení dále upotřebit, vyúčtuje se pouze rozdíl mezi původním oceněním a cenou možného použití - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501 / 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112
Výdej drobného hmotného majetku, o kterém účetní jednotka rozhodla,že není dlouhodobý majetek - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501 / 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112

Inzerce ∇

Vyúčtování materiálu na cestě při uzavírání účetních knih způsob B - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 119Účet 119 - Materiál na cestě (Aktivní) 119 / 501
Hodnota vyrobeného materiálu a zboží ve vlastní režii - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501 / 585Účet 585 - Aktivace materiálu a zboží (Nákladový - daňový) 585
Převod zboží vydaného k propagačním účelům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501 / 132Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132
Spotřeba zboží předaného nenávratně k přezkoušení jakosti - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501 / 132Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132
Spotřeba pohonných látek odebraných na odběrní karty - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213
Zakoupení věnce pro zemřelého pracovníka v činnosti nebo v důchodu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501 / 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112
Výdej materiálu pro účely reprezentace způsob B - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentaci (Nákladový - nedaňový) 513 / 501
Výdej materiálu pro účely darování způsob B - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) 543 / 501
Prodej materiálu způsob B - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 542Účet 542 - Prodaný materiál (Nákladový - daňový) 542 / 501
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 710Účet 710 - Účet zisků a ztrát (Aktivní) 710 / 501
Nákup drobného majetku VPD VPD - výdajový pokladní doklad 501 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
Spotřeba materiálu ve výrobě - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501 / 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112
Kopírovací stroj (nejde o DHM) nákup/zařazení do užívání/účtováno do spotřeby - FAP 501 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Vyúčtování nákupu kancelářských potřeb 501 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

Manka a škody zjištěné při převzetí materiálu na sklad

A)nezaviněná, nepřevyšující stanovené normy přirozených úbytků - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501 / 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111
B)zaviněná i nezaviněná převyšující stanovené normy přirozených úbytků - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111
C)zaviněná dodavatelem nebo dopravcem - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 / 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111

Výdaje za účelem reprezentace

A)materiálu-způsob A - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentaci (Nákladový - nedaňový) 513 / 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112
B)materiálu způsobem B - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentaci (Nákladový - nedaňový) 513 / 501
C)zboží způsobem A - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentaci (Nákladový - nedaňový) 513 / 132Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132
D)zboží způsobem B - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentaci (Nákladový - nedaňový) 513 / 504Účet 504 - Prodané zboží (Nákladový - daňový) 504

Zálohy na energie

čtvrtletně placené zálohy na energie - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 314Účet 314 - Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé (Aktivní) 314 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
DPH k zálohám- VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Účtování o energiích na konci roku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 389Účet 389 - Dohadné účty pasivní (Pasivní) 389 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Aktuální kalendářní rok - FAP 502Účet 502 - Spotřeba energie (Nákladový - daňový) 502 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
DPH k energiím - FAP 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Zúčtování zálohy - FAP 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 / 314Účet 314 - Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé (Aktivní) 314
Zúčtování DPH k zálohám - FAP 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 / 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343
Vrácený přeplatek - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Zúčtování dohadné položky do nákladu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501 / 389Účet 389 - Dohadné účty pasivní (Pasivní) 389

Znáte příklad který na této stránce chybí? Přidejte ho, děkujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzerce ∇

O Účtu 501 píšeme také v těchto článcích

 Jak účtovat náklady Jak účtovat náklady

16. 09. 2015, Ing. Marie Bohdalová Náklad vzniká ve chvíli přijetí faktury např. na materiál, službu, zboží nebo majetek... celý článek


 Náklady Náklady

24. 05. 2016, Petra Holíková Vše o nákladech - maturitní otázka z účetnictví... celý článek


 Náklady na reprezentaci Náklady na reprezentaci

11. 07. 2013, M. Bohdalová Vymezení pojmů reprezentace, reklama, dar, sponzoring, obchodní jednání a jejich daňová (ne)účinnost, praktické příklady.... celý článekDalší účty z účetní skupiny 50


Procvičte si účtování s účetní třídou 50 »

Pomohla vám tato stránka? Doporučte ji dál, děkujeme.


Zkuste tyto online účetní testy, kde se účtuje s účtem 501

Zásoby vlastní výroby , 20 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Účtování o zásobách, 11 příkladů spustit test »
Vyskladňování zásob - způsob A, 20 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.« Zpět na výpis celé účetní osnovy

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu (2)

  1. [ 1] martin 22.12.2010, 11:37

    nakup mikrovlny za hotove 501/211

  1. [ 2] Pec 03.10.2013, 09:36

    jak zaúčtovat vrácení MWST - vratka za daň PHM z Německa děkuji s pozdravem Pečenková

Vložit komentář:


Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo čtrnáct:Instagram Uctovani.netJsme na Instagramu!

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucet.php?ucet_c=501&popis=Spotreba-materialu&i=8

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.


Vysvětlení:
MD=Má dáti (dříve se používalo "Na vrub" nebo také Debetní)
D=Dal (dříve se používalo "Ve prospěch" nebo také Kreditní)