Registrovat se

Účet 548 - Ostatní provozní náklady

Typ účtu: Nákladový - daňový
Druh účtu: Výsledkový

Účtuje se zde pojistné majetkového pojištění,pojištění ze zákona o odpovědnosti za škody,příspěvky různým právnickým komorám,různým sdružení.

Výběr účetních případů s účtem 548


Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Zobrazit detail
Ostatní provozní náklady - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 548 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
Výplata bolestného a odškodnění při pracovních úrazech, věrnostních přídavků, zřizovacích a vybavovacích příplatku pracovníkům vyslaných do zahraničí, studijních příspěvků, pro konzumaci při kontrolní činnosti - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 548 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
Vyúčtování změn ve způsobu oceňování zvířat - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 548 / 124Účet 124 - Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (Aktivní) 124
Náklady na konzumaci při kontrolní činnosti, hrazené pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 548 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
Vyúčtování změn ve způsobu ocenění majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 548 / 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktivní) 121
Vyúčtování změn ve způsobu oceňování výrobků - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 548 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktivní) 123
Paušály vyplacené zaměstnancům na úhradu nákladů za praní, žehlení, čistění a opravy pracovních oděvů - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 548 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
Náhrady výdajů(paušálů) za krmení služebních psů - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 548 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
Vyúčtování náhrad pracovníkům za ztrátu na výdělku, za bolest a stížení společenské uplatnění, věcnou škodu při pracovních úrazech, úhrada na praní,čistění pracovních oděvů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 548 / 333Účet 333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům (Pasivní) 333
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, který je trvale zastaven s vlastníkem v něm nebude pokračováno zmařené investice - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 548 / 041Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 041
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku, který je trvale zastaven s vlastníkem v něm nebude pokračováno zmařené investice - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 548 / 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042
FAP - pojištění vozidla 548 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Vyúčtování změn ve způsobu ocenění majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 548 / 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112
Vyúčtování změn ve způsobu oceňování zboží - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 548 / 131Účet 131 - Pořízení zboží (Aktivní) 131
Vyúčtování závazků z náhrad škod - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 548 / 325Účet 325 - Ostatní závazky (Pasivní) 325
Vyúčtování náhrad ušlého výdělku při pracovních úrazech zahrnutých do výplaty - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 548 / 331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331
Náhrada ušlého výdělku při pracovních úrazech - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 548 / 366Účet 366 - Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti (Pasivní) 366
Opravy nákladů minulých období jde-li o významné položky - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 548 / 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379

Inzerce ∇

Zúčtování časového rozlišení dalších jednotlivých externích položek připadajících na příslušné účetní období - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 548 / 381Účet 381 - Náklady příštích období (Aktivní) 381
Pojistné proti škodám na hospodářských prostředcích, pojistné ze zákonné činnosti, pojištění vozidel pro cizinu - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 548 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 710Účet 710 - Účet zisků a ztrát (Aktivní) 710 / 548
Odstupné za uvolnění bytu - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 548 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Pojištění automobilu - účtování předpisu pojistného - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 548 / 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379
Pokud pojišťovny uhradí pouze část pohledávky rozdíl účtujeme - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 548 / 388Účet 388 - Dohadné účty aktivní (Aktivní) 388
Vyúčtování náhrad pracovníkům za ztrátu výdělku, za bolest, za věcnou škodu při pracovních úrazech, za praní, žehlení a čistění pracovních oděvů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 548 / 333Účet 333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům (Pasivní) 333
Převod provozních nákladů do mimořdných nákladů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 548 / 597Účet 597 - Převod provozních nákladů (Nákladový - daňový) 597

Spotřeba,prodej či jiný úbytek úplatně nabytý

A)preferenčních limitů a povolenek na emise - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211, 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 641Účet 641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Výnosový - daňový) 641, 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
B)preferenční limity, které lze odpisovat podle času nebo výkonů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 541Účet 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 541 , 548 / 079Účet 079 - Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 079
C)preferenční limity, které nelze odpisovat a povolenky na emise skleníkových plynů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 541Účet 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 541 , 548 / 019Účet 019 - Jiný dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 019

Znáte příklad který na této stránce chybí? Přidejte ho, děkujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzerce ∇

O Účtu 548 píšeme také v těchto článcích

 Jak účtovat náklady Jak účtovat náklady

16. 09. 2015, Ing. Marie Bohdalová Náklad vzniká ve chvíli přijetí faktury např. na materiál, službu, zboží nebo majetek... celý článek


 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

10. 10. 2013, M. Bohdalová Pojištění, které je povinem platit zaměstnavatel ze zákona při zaměstnání již jednho zaměstnance. Teorie k tomuto tématu formou otázek a odpovědí. Praktický příklad s výpočetem a zaúčtováním na závěr.... celý článek


 Účtování technického zhodnocení vs. účtování opravy Účtování technického zhodnocení vs. účtování opravy

16. 09. 2013, M. Bohdalová Jak poznáme kdy budeme účtovat o technickém zhodnocení a kdy o opravě? Metody účtování technického zhodnocení, praktické příklady... celý článekDalší účty z účetní skupiny 54


Procvičte si účtování s účetní třídou 54 »

Pomohla vám tato stránka? Doporučte ji dál, děkujeme.


Zkuste tento online účetní test, kde se účtuje s účtem 548

Zákonné pojištění
odpovědnosti zaměstnavatele
, 7 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.« Zpět na výpis celé účetní osnovy

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu (1)

  1. [ 1] PetMik 25.01.2014, 09:59

    A ještě mi zde chybí technické zhodnocení na majetku do 40.tisíc 548- 321 (211)

Vložit komentář:


Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo čtrnáct:

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucet.php?ucet_c=548&popis=Ostatni-provozni-naklady&i=238

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.


Vysvětlení:
MD=Má dáti (dříve se používalo "Na vrub" nebo také Debetní)
D=Dal (dříve se používalo "Ve prospěch" nebo také Kreditní)