Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti

Účtují se zde manka a škody na majetku. Např. dlouhodobém majetku, manka nad normu přirozených úbytků  zásob, škody způsobené neznámým pachatelem (na základě potvrzení Policie ČR.), škody způsobené živelní pohromou.

Výběr účetních případů s účtem 549

Inventarizační rozdíl manko ve skladu zboží - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Trvalé snížení hodnoty zboží - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Neuznaná reklamace - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Manko na materiálu zjištěné při inventarizacu - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Odpis nepřiznaného reklamačního nároku - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Škoda ve skladu zboží způsobená povodní - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Opodstatněné trvalé snížení hodnoty materiálu - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Dočasné snížení se změnilo na trvalou částku - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Manka - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Manko na výrobcích nad normu - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Likvidace dlouhodobého nehmotného majetku zjištěná mankem - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Manko uměleckých děl a sbírek - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Materiál na skladě zničený živelnými pohromami a jinými nahodilými událostmi - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Nezaviněná manka a škody na materiálu, převyšující stanovené normy přirozených úbytků a veškerá zaviněná manka a škody - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vyúčtování zjištěných neopravitelných zmetků ve výrobě u nedokončené výroby - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vyúčtování nákladů na zastavenou nedokončenou výrobu z viny podniku - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Manka a škody u zásob nedokončené výroby - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vyúčtování neopravitelných zmetků u zásob polotovarů vlastní výroby, zjištěných na skladě - vlastní náklady - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Manka u zásob polotvarů vlastní výroby zjištěné na skladě-vlastní náklady - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Škody u zásob polotovarů vlastní výroby zjištěné na skladě-vlastní náklady - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Škody zjištěné u zásob výrobků - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Manka mladých zvířat - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Škody na mladých zvířatech - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Manka a škody na zboží zaviněné nebo převyšující stanovené normy - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Zjištěna škoda na mat. - povodeň - 15.000 - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vyúčtování oceňovacího rozdílů k nezaviněnému manku a škodám na materiálu na skladě, převyšující stanovené normy přirozených úbytků - pasivní zůstatek - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
VÚD - dph z manka
Manko které nebylo předepsáno k úhradě - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad

Vyúčtování zůstatkových cen ostatního dlouhodobého nehmotného majetku vyřazeného v důsledku softwaru vyřazených v důsledku

Manka a škody zjištěné při převzetí materiálu na sklad

A)nezaviněná, nepřevyšující stanovené normy přirozených úbytků - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
B)zaviněná i nezaviněná převyšující stanovené normy přirozených úbytků - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
C)zaviněná dodavatelem nebo dopravcem - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad

Vyúčtování zůstatkových cen budov,hal a staveb nebo jejich částí, vyřazených v důsledku

Vyúčtování zůstatkových cen samostatných movitých věcí a souborů vyřazených v důsledku

A)opotřebení - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
B)úplatného převodu-prodeje - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
C)bezúplatného převodu - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
D)mank a škod - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
E)přeřazení z podnikání do osobního užívání - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
F)vkladu do společnosti nebo družstva - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad

Likvidace dlouhodobého nehmotného majetku v důsledku úplného opotřebení, zničení a živelných pohrom

Vyúčtování zůstatkových cen pěstitelských celků trvalých porostů vyřazených v důsledku

Likvidace softwaru v důsledku jejich úplného opotřebení,zničení,živelných pohrom,manka a škody zjištěné při inventarizaci

Vyúčtování zůstatkových cen dospělých zvířat a jejich skupin vyřazených v důsledku

Likvidace budov,hal,staveb,včetně investičních prací v cizích budovách,halách a stavbách

A)pořizovací cena - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
B)zůstatková cena v důsledku úplného opotřebení - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
C)zůstatková cena při zjištění mank - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
D)zůstatková cena při zjištění škody zničení živelními pohromami - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad

Vyúčtování zůstatkových cen ostatního dlouhodobého hmotného majetku vyřazovaného v důsledku

Likvidace samostatných movitých věcí a souborů v důsledku jejich úplného opotřebení,zničení,živelných pohrom,manka a škody zjištěné při inventarizaci

Snížení ocenění zásob nedokončené výroby způsob účtování B

Likvidace pěstitelských celků trvalých porostů v důsledku jejich úplného opotřebení,zničení,živelných pohrom,manka a škody zjištěné při inventarizaci

Manka a škody na nedokončené výrobě způsob B uplatněné

Likvidace dospělých zvířat a jejich skupin v důsledku ,zničení živelnými pohromami zjištění manka při inventarizaci

Snížení ocenění zásob polotovarů vlastní výroby způsob B

Likvidace ostatního dlouhodobého hmotného majetku důsledku jejich úplného opotřebení,zničení,živelných pohrom,manka a škody zjištěné při inventarizaci

Manka a škody na polotovarech vlastní výroby způsob B uplatněné

Likvidace dlouhodobého nehmotného majetku(jeho částí) v důsledku zničení živelnými pohromami, v důsledku škod a pod.

Snížení ocenění zásob výrobků způsob B

Likvidace dlouhodobého hmotného majetku(jeho částí) v důsledku zničení živelnými pohromami, v důsledku škod a pod.

Manka a škody na výrobcích způsob B uplatněné

Vyúčtování zůstatkových cen nehmotných výsledků výzkumu a vývoje vyřazených v důsledku

Manka a škody na mladých zvířatech způsob B uplatněné

Vyúčtování zůstatkových cen softwaru vyřazených v důsledku

Aktivace vnitropodnikových služeb

Vyúčtování zůstatkových cen ocenitelných práv vyřazených v důsledku

Přidat příklad

Znáte příklad který na této stránce chybí? Přidejte ho, děkujeme.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Další účty z účetní skupiny 54

O Účtu 549 píšeme také v těchto článcích

Jak účtovat náklady

16. 09. 2015

Náklad vzniká ve chvíli přijetí faktury např. na materiál, službu, zboží nebo majetek

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Zkuste tyto účetní testy, kde se účtuje s účtem 549

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Účtování materiálu způsobem A
19 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Reklamace zboží - účtování u odběratele
13 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Procvičte si účtování s účetní třídou 54

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu (5)

#1  Petros 14.04.2011, 11:57

Proč je účet 549 daňový?

#2  ilona 05.02.2012, 21:48

Dobrý večer. Do jaké výše je manko daňově uznatelné? Děkuji

#3  J. Navrátil 30.08.2012, 21:34

Dobrý den, náklad je daňově uznatelný, je-li škoda způsobená živelnou pohromou, či je-li způsobená neznámým pachatelem.ZDP (§24 , ods. L) Dále je to náklad uznatelný do výše přijaté náhrady - příklad : Škoda na majetku 10 000 Částka předepsaná zaměstnanci k úhradě : 6 000 (335/648) - v tomto případě bude z 10 000, uznatelných pouze 6 000 . (V případě náhrady škody pojišťovnou, postupujeme stejně). V případě jakýchkoliv dotazů k této problematice, neváhejte a napište, pokusím se odpovědět :-) JN

#4  Lucie44 14.04.2014, 17:22

Dobrý den, a jak to bude v případě odhadu náhrady škody od pojišťovny? Děkuji

#5  Mirka Nová 19.09.2018, 18:25

Dobrý den, jak mám zaúčtovat škodu na koupeném majetku vrtné soupravy v 6/2018, který byl důsledkem sesuvu půdy tzv. pohřben pod zemí a nelze jej vyprostit. To vše se odehrálo ve stejný měsíc nákupu soupravy. Bohužel nebyla ještě ani provedena pojistka této soupravy a tudíž náhradu nezle nárokovat? Děkuji Mirka

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucet.php?ucet_c=549&popis=Manka-a-skody-z-provozni-cinnosti&i=240

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.