Registrovat se

Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti

Typ účtu: Nákladový - nedaňový
Druh účtu: Výsledkový

Výběr účetních případů s účtem 559


Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Zobrazit detail
Vyúčtování změn ve způsobu ocenění majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 / 559
Vyúčtování změn ve způsobu oceňování majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 122Účet 122 - Polotovary vlastní výroby (Aktivní) 122 / 559
Vyúčtování změn ve způsobu oceňování výrobků - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 123Účet 123 - Výrobky (Aktivní) 123 / 559
Vyúčtování změn ve způsobu oceňování - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 124Účet 124 - Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (Aktivní) 124 / 559
Dočasné snížení ocenění zboží - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 559 / 196Účet 196 - Opravná položka ke zboží (Aktivní) 196
Dočasné snížení hodnot zásob - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 559 / 191Účet 191 - Opravná položka k materiálu (Aktivní) 191
Dočasné snížení se změnilo na trvalou částku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 191Účet 191 - Opravná položka k materiálu (Aktivní) 191, 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 559 , 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112
Pominulo riziko snížení hodnoty zásob - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 191Účet 191 - Opravná položka k materiálu (Aktivní) 191 / 559
Vnitřní účetní doklad na inventa - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 559 / 391Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktivní) 391
VÚD-snížena hodnota výrobků na skladě z důvodů dočasné neprodejnosti - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 559 / 194Účet 194 - Opravná položka k výrobkům (Aktivní) 194
Snížení ocenění dlouhodobého nehmotného majetku, zjištěné při inventarizaci a nemají trvalý charakter - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 559 / 091Účet 091 - Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 091
Částečné nebo úplné zrušení snížení ocenění dlouhodobého nehmotného majetku v souvislosti s tím, že nelze prokázat opodstatněnost snížení např., že došlo k vyřazení(likvidaci)v důsledku, opotřebení, darování, prodeje, mank a škod - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 091Účet 091 - Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 091 / 559
Snížení ocenění dlouhodobého hmotného majetku, zjištěné při inventarizaci a nemající trvalý charakter - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 559 / 092Účet 092 - Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku (Pasivní) 092
Částečné nebo úplné zrušení snížení ocenění dlouhodobého hmotného majetku v souvislosti s tím, že nelze prokázat opodstatněnost snížení např., že došlo k vyřazení-likvidací v důsledku, opotřebení, darování, prodeje, mank a škod - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 092Účet 092 - Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku (Pasivní) 092 / 559
Snížení ocenění dlouhodobého nedokončeného nehmotného majetku, zjištěných inventarizací a nemyjí trvalý charakter - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 559 / 093Účet 093 - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku (Pasivní) 093
Částečné nebo úplné zrušení snížení ocenění dlouhodobého nedokončeného nehmotného majetku v souvislosti s tím, že nelze prokázat opodstatněnost snížení např., že došlo k vyřazení likvidací v důsledku: opotřebení, darování, prodeje, mank a škod - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 093Účet 093 - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku (Pasivní) 093 / 559
Snížení ocenění dlouhodobého nedokončeného hmotného majetku, zjištěných inventarizací a nemající trvalý charakter - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 559 / 094Účet 094 - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku (Pasivní) 094
Částečné nebo úplné zrušení snížení ocenění dlouhodobého nedokončeného hmotného majetku v souvislosti s tím, že nelze prokázat opodstatněnost snížení např., že došlo k vyřazení likvidaci v důsledku, opotřebení, darování, prodeje, mank a škod - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 094Účet 094 - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku (Pasivní) 094 / 559

Inzerce ∇

Vyúčtování změn ve způsobu oceňování majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktivní) 121 / 559
Vyúčtování změn ve způsobu oceňování zboží - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 132Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132 / 559
Částečné nebo úplné zrušení snížení oceňování materiálu v souvislosti s tím,že nelze prokázat opodstatněnost snížení např. že došlo k vyřazení v důsledku, opotřebení, darování prodeje - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 191Účet 191 - Opravná položka k materiálu (Aktivní) 191 / 559
Snížení ocenění nedokončené výroby při inventarizacu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 559 / 192Účet 192 - Opravná položka k nedokončené výrobě (Aktivní) 192
Částečné nebo úplné zrušení snížení ocenění nedokončené výroby v souvislosti s tím, že nelze prokázat opodstatněnost snížení např., že došlo k vyřazení v důsledku opotřebení, darování, prodeje, mank a škod - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 192Účet 192 - Opravná položka k nedokončené výrobě (Aktivní) 192 / 559
Snížení ocenění polotovarů vlastní výroby při inventarizaci - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 559 / 193Účet 193 - Opravná položka k polotovarům vlastní výroby (Aktivní) 193
Částečné nebo úplné zrušení snížení ocenění polotovarů vlastní výroby v souvislosti s tím, že nelze prokázat opodstatněnost snížení např., že došlo k vyřazení v důsledku. opotřebení, darování, prodeje - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 193Účet 193 - Opravná položka k polotovarům vlastní výroby (Aktivní) 193 / 559
Snížení ocenění výrobků zjištěné při inventarizaci - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 559 / 194Účet 194 - Opravná položka k výrobkům (Aktivní) 194
Částečné nebo úplné zrušení snížení ocenění výrobků v souvislosti s tím, že nelze prokázat opodstatněnost snížení např, .že došlo v důsledku opotřebení, darování, prodeje - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 194Účet 194 - Opravná položka k výrobkům (Aktivní) 194 / 559
Snížení ocenění mladých a ostatních zvířat zjištěné při inventarizaci - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 559 / 195Účet 195 - Opravná položka ke zvířatům (Aktivní) 195
Částečné nebo úplné zrušení snížení ocenění mladých zvířat v souvislosti s tím, že nelze prokázat opodstatněnost snížení např., že došlo k vyřazení v důsledku, opotřebení, darování, prodeje - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 195Účet 195 - Opravná položka ke zvířatům (Aktivní) 195 / 559
Částečné nebo úplné zrušení snížení ocenění zboží v souvislosti s tím, že nelze prokázat opodstatněnost snížení např., že došlo k vyřazení v důsledku opotřebení, darování, prodeje - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 196Účet 196 - Opravná položka ke zboží (Aktivní) 196 / 559
Částečné nebo úplné zrušení snížení ocenění jednotlivých pohledávek v souvislosti s tím, že nelze prokázat opodstatněnost snížení např. že došlo k prodeji pohledávky - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 391Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktivní) 391 / 559
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 710Účet 710 - Účet zisků a ztrát (Aktivní) 710 / 559
Tvorba opravné položky k záloze na materiál - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 559 / 197Účet 197 - Opravná položka k zálohám na materiál (Aktivní) 197
Rozpuštění opravné položky k záloze na materiál - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 197Účet 197 - Opravná položka k zálohám na materiál (Aktivní) 197 / 559
Tvorba opravné položky k záloze na zboží - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 559 / 198Účet 198 - Opravná položka k zálohám na zboží (Aktivní) 198
Rozpuštění opravných položek k záloze na zboží - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 198Účet 198 - Opravná položka k zálohám na zboží (Aktivní) 198 / 559
Tvorba opravné položky k záloze na zvířata - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 559 / 199Účet 199 - Opravná položka k zálohám na zvířata (Aktivní) 199
Rozpuštění opravné položky k záloze na zvířata - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 199Účet 199 - Opravná položka k zálohám na zvířata (Aktivní) 199 / 559

Částečné nebo úplné rozpuštění opravných položek, když pominuly důvody pro jejich existenci

A)k výrobkům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 194Účet 194 - Opravná položka k výrobkům (Aktivní) 194 / 559
B)ke zboží - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 196Účet 196 - Opravná položka ke zboží (Aktivní) 196 / 559
C) k pohledávkám - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 391Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktivní) 391 / 559

Vyúčtování změn ve způsobu ocenění majetku

A)k dlouhodobému nehmotnému majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 070Účet 070 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 070 / 559
C)k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 072Účet 072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (Pasivní) 072 / 559
D)k softwaru - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasivní) 073 / 559
E)k ocenitelným právům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 074Účet 074 - Oprávky k ocenitelným právům (Pasivní) 074 / 559
F)ke goodwillu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 075Účet 075 - Oprávky ke goodwillu (Pasivní) 075 / 559
G)k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 079Účet 079 - Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 079 / 559
H)ke stavbám - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 081Účet 081 - Oprávky ke stavbám (Pasivní) 081 / 559
Ch)k samostatným movitým věcem - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 082Účet 082 - Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí (Pasivní) 082 / 559
I)k pěstitelským celkům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 085Účet 085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (Pasivní) 085 / 559
J)k dospělým zvířatům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 086Účet 086 - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (Pasivní) 086 / 559
K)k ostatnímu dlouhodobému majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 089Účet 089 - Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku (Pasivní) 089 / 559

Znáte příklad který na této stránce chybí? Přidejte ho, děkujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzerce ∇

O Účtu 559 píšeme také v těchto článcích

 Kalkulačka na výpočet hodnoty opravné položky k pohledávce Kalkulačka na výpočet hodnoty opravné položky k pohledávce

02. 02. 2017, Tomáš Vojta Online kalkulačka výpočtu opravné položky k pohledávce... celý článek


 Jak účtovat náklady Jak účtovat náklady

16. 09. 2015, Ing. Marie Bohdalová Náklad vzniká ve chvíli přijetí faktury např. na materiál, službu, zboží nebo majetek... celý článek


 Chyby při účetní uzávěrce, kterých je třeba se vyvarovat Chyby při účetní uzávěrce, kterých je třeba se vyvarovat

16. 12. 2013, M. Bohdalová Strach účetních spojený s koncem roku a účetní uzávěrkou. Projděte si, kterých chyb se vyvarovat... celý článekDalší účty z účetní skupiny 55


Procvičte si účtování s účetní třídou 55 »

Pomohla vám tato stránka? Doporučte ji dál, děkujeme.


Zkuste tyto online účetní testy, kde se účtuje s účtem 559

Výnosy - souhrnný příklad II. , 10 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Opravné položky - teoretický test, 10 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Opravné položky dlouhodobého nehmotného majetku, 5 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.« Zpět na výpis celé účetní osnovy

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu


Zatím žádný komentář, buďte první


Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo čtrnáct:Instagram Uctovani.netJsme na Instagramu!

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucet.php?ucet_c=559&popis=Tvorba-a-zuctovani-opravnych-polozek-v-provozni-cinnosti&i=249

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.


Vysvětlení:
MD=Má dáti (dříve se používalo "Na vrub" nebo také Debetní)
D=Dal (dříve se používalo "Ve prospěch" nebo také Kreditní)