Videokurz jak na daně prakticky

Účet 648 - Ostatní provozní výnosy

Účtují se zde např.dotace na úhradu provoz. nákladů, výnosy z prodeje cenin, náhrady soudních výloh od dlužníků,přebytky majetku při inventarizaci a pod. Od 1. 1. 2016 i přijaté dary.

Výběr účetních případů s účtem 648

Inventarizační rozdíl manko předpis k náhradě - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Potvrzená pohledávka z titulu pojistného plnění od pojišťovny i když ještě nebyla uhrazena - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Odměna za platbu kartou - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Dohadná pohledávka - pojišťovnou přiznané ale dosud neuhrazené plnění - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Ostatní provozní výnosy - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Manko předepsané skladníkovi k náhradě - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vyúčtování oprávek ke goodwilu do výnosů - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Materiál získaný z vyřazeného dlouhodobého hmotného majetku předaného na sklad - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Materiál získaný z vyřazených materiálů v používání, předaný na sklad - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Druhotné suroviny získané při likvidací zásob v důsledku škod převzaténa sklad - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vyúčtování oprávek k oceňovacímu rozdílu do výnosů - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vyúčtování přebytku materiálu - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vyúčtování oceňovacího rozdílů k nezaviněnému manku a škodám na materiálu na skladě, převyšující stanovené normy přirozených úbytků - aktivní zůstatek - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vyúčtování přebytku zboží - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Přijaté náhrady od viníků za manka, škody, za zaviněné zmetky - PPD   PPD = Příjmový pokladní doklad
Vyúčtování nároků na přiznané náhrady soudních poplatků od jiných podniků - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Odpis promlčených závazků vůči dodavatelům - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Použití dotace ze státního rozpočtu poskytnuté na úhradu nákladů, např. zvýšení korekce ceny - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vyúčtování náhrady za manka a škody odpovědné osobě - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Zúčtování rozdílu jestliže dohadná položka byla vyšší ve srovnání se skutečně přiznanou náhradou např. pojišťovnou - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vyúčtování nároku na výnosy z činnosti provozovaných podle smlouvy o sdružení - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Prominutá část poplatků z dotace - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
E)sociální a zdravotní pojištění - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Kupní cena při prodeji podniku či jeho části(účtováno u prodejce) - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Nárok na náhradu škod ze živelných pohrom a jiných nahodilých událostí - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Odpis závazků(včetně konkurzu a vyrovnání) - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Nájemné za prosinec 2012, které bude dle smlouvy uhrazeno v Lednu 2013 - VD - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Předpis dotace SÚPM poskytnuté od ÚP - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vyúčtování přebytku při náhradních dílech -VÚD
Havárie auta, ketré bylo pojištěno - předpokládaná náhrada od pojišťovny na opravu auta
Předpis vráceného DPH při změně režimu - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
PPD úhrada manka za kolky
Odhad nároku vůči pojišťovně v důsledku pojistné události
Vrácené pojistné z důvodu nové smlouvy

Náhrady nákladů na odstraňování následků škod

Zrušení goodwilu při prodeji podniku nebo jeho části prostřednictvím účtu 075(účtování u prodávajícího)

Spotřeba,prodej či jiný úbytek úplatně nabytý

Zrušení oceňovacího rozdílu k nabytému majetku při prodeji podniku nebo jeho části prostřednictvím účtu 098 účtování u prodávajícího

Právně zaniklé závazky

A) U odběratelů - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
B)směnky k úhradě - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
C)přijaté provozní zálohy - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
D)vůči zaměstnancům - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
F)jiné závazky - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
G)dlouhodobé přijaté zálohy - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
H)Z obchodních vztahů - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
CH)Ze směnek - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
I)Z přijatých provozních záloh - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
J)Ostatní závazky - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
K)Vůči zaměstnancům - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
L)Se sociálním zabezpečením - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
M)Jiné závazky - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
N)Přijaté zálohy - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
O)Jiné dlouhodobé závazky - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad

Výnosy z titulu postoupení nebo ukončení hospodářské činnosti

Náhrada nákladů na odstranění následků škod

Převod provozních výnosů v souvislosti s postoupením nebo ukončením hospodářské činnosti s cílem zajistit objektivní vykázání,provozního,finančního a mimořádného hospodářského výsledku

Převod finančních výnosů s cílem zajistit objektivní vykázání provozního,finančního a mimořádného finančního výsledku

Přidat příklad

Znáte příklad který na této stránce chybí? Přidejte ho, děkujeme.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Další účty z účetní skupiny 64

O Účtu 648 píšeme také v těchto článcích

Jak účtovat výnosy firmy

10. 09. 2015

Vysvětlení účetních zásad o účtování výnosů firmy. Rozdělení výnosů do skupin na provozní, finanční a mimořádné. Ukázky nejpoužívanějších úč...

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Zkuste tyto účetní testy, kde se účtuje s účtem 648

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Výnosy - souhrnný příklad III.
8 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Výnosy - souhrnný příklad I.
7 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Procvičte si účtování s účetní třídou 64

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu

Zatím žádný komentář, buďte první

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucet.php?ucet_c=648&popis=Ostatni-provozni-vynosy&i=294

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.