Využíváme soubory cookies. Pokračováním prohlížení tohoto webu souhlasíte s používáním cookies, více informací.

OK, rozumím
Registrovat se

Zaúčtování účetních příkladů

Účetní případ Zaúčtování
MD/D
Zobrazit detail
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek - PFAPFA = Přijatá faktura 503Účet 503 - Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (Nákladový - daňový) 503 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Nakoupené zboží - PFAPFA = Přijatá faktura 504Účet 504 - Prodané zboží (Nákladový - daňový) 504 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Došlá faktura za nákup stravenek - PFAPFA = Přijatá faktura 213Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Opravy a udržování - PFAPFA = Přijatá faktura 511Účet 511 - Opravy a udržování (Nákladový - daňový) 511 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Záloha na nákup účetního programu+DPH zaplacená v hotovosti - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 051Účet 051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 051 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
Spotřeba materiálu - PFAPFA = Přijatá faktura 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Spotřeba energii - PFAPFA = Přijatá faktura 502Účet 502 - Spotřeba energie (Nákladový - daňový) 502 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Faktura za nákup licence od neplátce DPH - PFAPFA = Přijatá faktura 041Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 041 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Fa. za nákup účetního programu - PFAPFA = Přijatá faktura 041Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 041 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Instalace účetního programu ve vlastní režii - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 041Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 041 / 586Účet 586 - Aktivace vnitropodnikových služeb (Nákladový - daňový) 586
Protokol o zařazení nehmot. majetku do užívání- licence - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 014Účet 014 - Ocenitelná práva (Aktivní) 014 / 041Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 041
Protokol o zařazení - účetní program - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 013Účet 013 - Software (Aktivní) 013 / 041Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 041
Protokol o převzení darem dvou počítačů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 022Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) 022 / 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491
Zaúčtování zálohy poskytnuté za zboží nebo majetek. - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 / 052Účet 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (Aktivní) 052
Fa. za dopravu obráběcího stroje + DPH - PFAPFA = Přijatá faktura 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042 , 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Fa. za montáž obráběcího automatu + DPH - PFAPFA = Přijatá faktura 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042 , 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Úhrada fa za obráběcí stroj z krátkodobého bankovního úvěru - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 / 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231
Zařazení automatu do užívání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 022Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) 022 / 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042

Inzerce ∇


Úhrada dodavateli přímo z dlouhodobého úvěru - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 / 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461
Nákup DHM za hotové od neplátce DPH - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
Fréza zařazena do užívání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 022Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) 022 / 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042
Vklad DHM podnikatelem do majetku společnosti - zděný domek - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 021Účet 021 - Stavby (Aktivní) 021 / 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491
Vklad DHM do majetku společnosti-pozemek - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 031Účet 031 - Pozemky (Aktivní) 031 / 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491
Nákup akcii společností - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 062Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní) 062 / 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379
Úhrada nakoupených dividend - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Přiznání dividend - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 378Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378 / 665Účet 665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (Výnosový - daňový) 665
Prodej akcii prodejní cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 378Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378 / 661Účet 661 - Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (Výnosový - daňový) 661
Nákup dluhopisů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 065Účet 065 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (Aktivní) 065 / 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379
Úhrada nákupu dluhopisů - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Poměrná část úroků z dluhopisů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 065Účet 065 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (Aktivní) 065 / 665Účet 665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (Výnosový - daňový) 665
Zpětný odkup dluhopisů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 378Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378 / 065Účet 065 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (Aktivní) 065
Přímý nákup akcii za účelem obchodování s CP - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 251Účet 251 - Registrované majetkové cenné papíry k obchodování (Aktivní) 251 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Úhrada provize v hotovosti za zprostředkování nákupu akcií k obchodování - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 251Účet 251 - Registrované majetkové cenné papíry k obchodování (Aktivní) 251 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
Výnos úvěru na eskontované směnky krátkodobé - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 232Účet 232 - Eskontní úvěry (Pasivní) 232
Přijaté dividendy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 251Účet 251 - Registrované majetkové cenné papíry k obchodování (Aktivní) 251 / 666Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku (Výnosový - daňový) 666
Tržby popř. pohledávky z prodeje cenných papírů - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 661Účet 661 - Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (Výnosový - daňový) 661
Úbytek prodaných akcií - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 561Účet 561 - Prodané cenné papíry a podíly (Nákladový - daňový) 561 / 251Účet 251 - Registrované majetkové cenné papíry k obchodování (Aktivní) 251
Nákup akcií v hotovosti za účelem obchodování, které bude mít účetní jednotka v držení do 1 roku - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 251Účet 251 - Registrované majetkové cenné papíry k obchodování (Aktivní) 251 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
Uhrazena provize obchodníku s CP za nákup akcií určených k obchodování - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 251Účet 251 - Registrované majetkové cenné papíry k obchodování (Aktivní) 251 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
Nákup akcií jako podílových CP ve společnosti, v níž bude mítúčetní jednotka rozhodující vliv - PFAPFA = Přijatá faktura 061Účet 061 - Podíly v ovládaných a řízených osobách (Aktivní) 061 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Úhrada za nakoupené podílové CP - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Prodej akcií - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 378Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378 / 661Účet 661 - Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (Výnosový - daňový) 661
Úhrada za prodané akcie - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 378Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378
Vyúčtování nároků na dividendy z podílových CP po zdanění - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 378Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378 / 665Účet 665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (Výnosový - daňový) 665
Nákup zboží na fakturu - PFAPFA = Přijatá faktura 504Účet 504 - Prodané zboží (Nákladový - daňový) 504 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Fa za dopravu zboží od neplátce - PFAPFA = Přijatá faktura 504Účet 504 - Prodané zboží (Nákladový - daňový) 504 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Fa za materiál ze SRN přidanění - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 , 349Účet 349 - Vyrovnávací účet pro DPH (Aktivní) 349 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Převod konečného stavu zboží - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 132Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132 / 504Účet 504 - Prodané zboží (Nákladový - daňový) 504
Převod konečného stavu materiálu způsob účtování B - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 / 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501
Převod odúčtování počátečního stavu zboží - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 504Účet 504 - Prodané zboží (Nákladový - daňový) 504 / 132Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132
Převod odúčtování počátečního stavu materiálu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 / 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112
Nevyfakturované zboží - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 504Účet 504 - Prodané zboží (Nákladový - daňový) 504 / 389Účet 389 - Dohadné účty pasivní (Pasivní) 389
Nedodané zboží způsob účtování B - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 139Účet 139 - Zboží na cestě (Aktivní) 139 / 504Účet 504 - Prodané zboží (Nákladový - daňový) 504
Inventarizační rozdíl manko ve skladu zboží - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 132Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132
Inventarizační rozdíl manko předpis k náhradě - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
Příjemka za nedodané zboží - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 504Účet 504 - Prodané zboží (Nákladový - daňový) 504 / 139Účet 139 - Zboží na cestě (Aktivní) 139
Dočasné snížení ocenění zboží - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový) 559 / 196Účet 196 - Opravná položka ke zboží (Aktivní) 196
Trvalé snížení hodnoty zboží - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 132Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132
Došla fa. za materiál + DPH - PFAPFA = Přijatá faktura 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 , 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Dopravné materiálu od neplátce - PFAPFA = Přijatá faktura 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Reklamační nárok na materiál - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 315Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktivní) 315 / 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112
Neuznaná reklamace - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 315Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktivní) 315
Náhradní dodávka-reklamace - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 / 315Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktivní) 315
Materiál vydaný ze skladu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 / 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112
Přijatý dar materiál od individuálného podnikatele - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 / 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491
Faktura za dopravu materiálu-vedlejší náklad - neplátce DPH - PFAPFA = Přijatá faktura 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Převzetí materiálu na sklad-příjemka - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 / 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111
Přepravné za dopravu zboží vlastní dopravou - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 131Účet 131 - Pořízení zboží (Aktivní) 131 / 586Účet 586 - Aktivace vnitropodnikových služeb (Nákladový - daňový) 586
Faktura přijatá za nakoupené zboží - PFAPFA = Přijatá faktura 131Účet 131 - Pořízení zboží (Aktivní) 131 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Příjemka za koupené a převzaté zboží - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 132Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132 / 131Účet 131 - Pořízení zboží (Aktivní) 131
Inzerce ∇Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucetni-priklady.php

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.
Vysvětlení:
MD=Má dáti (dříve se používalo "Na vrub" nebo také Debetní)
D=Dal (dříve se používalo "Ve prospěch" nebo také Kreditní)