Akcie

Cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka se podílet na majetku akciové společnosti který zakládá svému majiteli (akcionáři) podíl na majetku akciové společnosti.

Právní úrava akciové společnosti je zakotvena v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích od §243.

Dělení z hlediska podoby:

  • Listinné (Fyzické listiny)
  • Zaknihované (Zápis v centrální evidenci - elektronická forma)

Dělení z hlediska formy:

  • Na řad (Na jméno určité osoby, převod se provádí rubopisem. V zaknihované podobě se převádí smlouvou),
  • Na doručitele (držitel je anonymní, v listinné podobě stačí fyzické předání akcie, v zaknihované se převádí smlouvou)

Zajímavosti

  • První akciová společnost vznikla v roce 1602 v Nizozemí
  • Cena akcií se v zásadě pohybuje podle nabídky a popátvky. Čím je větší nabídka, tím nižší je cena akcie a naopak
  • Na změnách nabídky a poptávky se ale podílí řada různých faktorů. Velký vliv má mediální obraz splečnosti, dobré jméno, úroveň důvěry,...

Účetní slovník

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech


logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucetni-slovnik.php?co=Akcie&id=10

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.