Aktiva

Aktiva jsou jedním ze základních pojmů účetnictví. Obecně je lze charakterizovat jako majetek podniku či hospodářské prostředky.

Pod tímto pojmem najdeme souhrn peněz, pohledávek, majetku, které slouží podnikání.

Členění aktiv:

  1. Dlouhodobá aktiva (použitelnost je delší než jeden rok, opotřebení obvykle vyjadřují odpisy) - dělí se na hmotný, nehmotný a finanční majetek.
  2. Krátkodobá (doba použitelnosti je kratší nž jeden rok, častá je jednorázová spotřeba a oběh) - můžeme je členit na zásoby, krátkodobé pohledávky a peněžní prostředky.
  3. Ostatní - patří se účty časového rozlišení

Účetní slovník

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech


logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucetni-slovnik.php?co=Aktiva&id=2

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.