Amortizace

Umoření, umořování  hodnoty dlouhodobého majetku do spotřeby.

Pojem amortizace má více významů. Nejčastějším synonymem je "odpis", který vyjadřuje určité opotřebení příslušné položky majetku. 

Někdy se pojem pouřžívá v případě užívání motorového vozidla. Je to náhrada za ujeté kilometry.

Při výpočtech v oblasti finanční matematiky se amortizací rozumí snižování dluhu stejnou částkou.


Účetní slovník

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech


logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucetni-slovnik.php?co=Amortizace&id=15

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.