Dotace

Účelově poskytnuté prostředky.

Peněžitý dar nebo daru podobná peněžitá úhrada od státu nebo územněsprávního celku určitému subjetku v zájmu snížení určitého statku. 

Pojem lze chápat také jako pomoc od soukromého subjetku, ale potom je vhodnější použít termín "sponzorský příspěvek" nebo "charita".

Dotace by měla chránit spotřebitele před placením plné ceny za spotřebovávaný statek.


Účetní slovník

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech


logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucetni-slovnik.php?co=Dotace&id=38

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.