Videokurz jak na účtování od základů

Leasing

Smluvní dohoda mei nájemcem a pronajímatelem. 

Nájemce se zavazuje zaplatit pronajímateli za užívání určitého aktiva. Leasing je běžně aplikován na vozidla a výrobní stroje.

Finanční leasing 

Jde o dlouhodobý pronájem, kdy se doba užívání pronajaté věci blíží době životnosti. Předpokládá se změna vlastnictví na nájemce. Je to nejběžnější typ leasingu.

  • výhody: časové rozložení splátek, předmět leasingu je hned k dispozici
  • nevýhody: splátka je navýšena o vyšší marži, vlastníkem se nájemce stává až po ukončení leasingové smlouvy, tedy v době, kdy je věc již opotřebená.

Operativní leasing

Zde se jedná o krátkodobý pronájem. Nepředpokládá se změna vlastnictví a pronajímaná věc se vrací pronajímateli.

  • výhody: náklady a servis spojené s provozem jsou nákladem pronajímatele
  • nevýhody: předmět zůstává v majetku pronajímatele

 


Účetní slovník

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech


logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucetni-slovnik.php?co=Leasing&id=54

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.