Majetek

Aktiva podniku

  • dlouhodobý  hmotný majetek( pozemky, budovy, stavby, stroje, výrobní zařízení)
  • dlouhodobý nehmotný (software, výsledky výzkumu, ocenitelná práva)
  • dlouhodobý finanční ( cenné papíry, které jsou určeny k uložení peněz)
  • oběžný ( zásoby,, zboží, pohledávky, ,peníze v bance, v pokladně, ceniny)

                             


Účetní slovník

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech


logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucetni-slovnik.php?co=Majetek&id=56

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.