Mzda

Odměna za práci v pracovním poměru, která je vyplácena ve výplatním termínu zpětně.

Druhy mezd

  • Časová - výdělek pracovníka je závislý na množství odpracovaného času
  • Úkolová - výdělek je závislý na počtu jednotek vykonané práce
  • Podílová - výdělek je závislý na dosaženém obratu nebo zisku zaměstnavatele nebo jeho části.

Složky mzdy

  • Pevná složka - paušální velikost mzdy
  • Pohyblivá složka - prémie (ke zvýšení motivace), odměny (jednorázově)
  • Příplatky
  • Náhrady
  • Další plnění
  • Dávky nemocenského pojištění

Hrubá mzda: součet složek mezd

Sociální pojištění: 6,5% z hrubé mzdy

Zdravotní pojištění: 4,5 % z hrubé mzdy

Superhrubá mzda, ze které se vypočítá daň z příjmu je hrubá mzda + 25% na sociálním pojištění, které odvádí zaměstnavatel a + 9% na zdravotním pojištění, které také odvádí zaměstnavatel. Zaokrouhluje na celá sta nahoru.

Daň: vypočte se jako 15% ze zaokrouhlené superhrubé mzdy a dále se upravuje o slevu na poplatníka (pokud má zaměstnanec u zaměstnance podepsané prohlášení) a daňová zvýhodnění (pokud má a uplatňuje slevu na děti). Pro rok 2017 je sleva na poplatníka 2070 Kč/měs. a sleva na první dítě 1117 Kč/měs., na druhé dítě 1617 Kč/měs, na třetí a další pak 2017 Kč/rok.

Příklad výpočtu:

Hrubá mzda je 20000,- zaměstnanec podepsal prohlášení a má 2 děti, na které uplatňuje slevu.

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnance: 6,5% z 20000 = 1300,-, 4,5% z 20000 = 900,-

Superhrubá mzda: 20000 + 34% = 26800,-

Daň: 15% z 26800 = 4020,-

Sleva na poplatníka: 2070,-

Sleva na děti: 1117 + 1617 = 2734,-

Daň ke sražení se počítá jako daň minus sleva na poplatníka (pokud je sleva na poplatníka vyšší než daň, je daň 0,-) a minus sleva na děti (pokud tato sleva bude převyšovat daň po odečtení slevy na poplatníka, vznikne přeplatek na dani, tzv. daňový bonus). Čili 4020 - 2070 = 1950 - 2734= -784,- bonus

Čístá mzda = 20000 - 1300 - 900 +784 = 18584,-


Účetní slovník

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech


logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucetni-slovnik.php?co=Mzda&id=58

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.