Nemocenská

Peněžitá dávka,  která náleží zaměstnanci, který je uznán dočasně neschopným k  výkonu zaměstnání.

Nemocenské pojištění pojišťuje krátkodobé následky při dočasně pracovní neschopnosti, ošetřování člena domácnosti nebo při těhotenství.

Nemocenské pojištění je povinné jen pro zaměstnané osoby. Zaměstnavatel má povinnost je pojistit. U osob samostatně výdělečně činných je účast dobrovolná.

Nemocenská zaměstnanci náleží od 15. dne trvání pracovní neschopnosti. Za prvních 14 dní poskytuje náhradu mzdy zaměstnavatel.


Účetní slovník

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech


logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucetni-slovnik.php?co=Nemocenska&id=60

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.