Nezaměstnanost

Stav na trhu práce, kdy část obyvatelstva není schopna nebo ochotna najít si zaměstnání.

Druhy nezaměstnanosti

  • frikční - v důsledku fluktuace pracovníků mezi pracovními místy
  • strukturální - v důsledku nesouladu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce v rámci profesí či oblastí
  • cyklická - souvisí s cykly ekonomiky

Účetní slovník

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech


logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucetni-slovnik.php?co=Nezamestnanost&id=64

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.