Registrovat se

Účetní slovník

Odpisy

Částka vyjadřující opotřebení majetku za určité období.

Smyslem odepisování je rozložit pořizovací cenu majetku jako náklad do více obodobí. Pořízení majetku neovlivní výsledek hospodaření hned, ale po celou dobu životnosti majetku.

Účetní odpisy - slouží k přehledu o skutečné výši hodnoty majetku a jeho opotřebení, účtují se měsíčně:

  • lineární (rovnoměrné)
  • degresivní (zrychlené)
  • progresivní (zpomalené)

Daňové odpisy - slouží ke stanovení daně z příjmů a jsou upraveny od §26 zákona 586/1992, o daních z příjmů

  • lineární (rovnoměrné)
  • degresivní (zrychlené)


Inzerce ∇

Další účetní pojmy
Instagram Uctovani.netJsme na Instagramu!

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucetni-slovnik.php?co=Odpisy&id=69

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.