Pasiva

Pasiva jsou jedním ze základních pojmů účetnictví. Obecně je lze charakterizovat jako zdroje financování majetku podniku.

Pod tímto pojmem najdeme základní kapitál, výsledek hospodaření, dluhy, úvěry.

Členění pasiv:

  1. Vlastní (základní kapitál, fondy, výsledek hospodaření)
  2. Cizí (rezervy, závazky)
  3. Ostatní - patří sem účty časového rozlišení

Účetní slovník

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech


logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucetni-slovnik.php?co=Pasiva&id=3

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.