Videokurz odmaturuj z účetnictví

Přiznání

Daňová přiznání je jednání fyzické nebo právnické osoby vůči státu, kdy osoba přiznává příjmy podléhající dani. Vyčíslí daň, případně ji porovná se zaplacenými zálohami. Nedoplatek pak následně odvede státu, který zastupuje finanční úřad. Přeplatek je mu vrácen, započten nebo odveden.

Daňové přiznání se vztahuje k určitému časovému období nebo k určitému úkonu.

Daňová přiznání jsou:

  • řádná (každé první)
  • opravná (oprava řádného přiznání - do termínu podání přiznání)
  • následná (oprava řádného přiznání - po termínu podání přiznání)

Účetní slovník

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech


logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucetni-slovnik.php?co=Priznani&id=87

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.