Účet

Rozvážný-  počáteční a konečný. 

zisku a ztrát - pro zúčtování hospodářského výsledku se zůstatky  přeúčtují podle charakteru ne jeho vrub nebo ve prospěch

aktivní- účet, který má kladný zůstatek na str. MD a záporný na str. Dal.Na aktivních účtech jsou zobrazena aktiva.

analytický-  účet analytické evidence, který rozvádí  a doplňuje údaje příslušného syntetického účtu. Syntetické účty jsou vedeny v hlavní knize a                                     souhrnně informují o aktivech, pasivech, nákladech a výnosech

kontokorentní- účet v bance ke kterému je poskytnut kontokorentní úvěr

běžný- účet vedený u banky na kterém má klient uloženy peníze, které si může kdykoli vybrat nebo vložit

loro/vostro - běžný účet, který vede tuzemská banky pro jinou zahraniční banku

nákladový- účet vedený k potřebě podrobnější evidence o tvorbě hospodářského výsledku

naostro- běžný účet, který má banka u jiné banky ( obvykle tuzemská banka u banky v cizině v cizí měně

pasivní-  kladný zůstatek má na str. D a záporný na str. MD

podrozvahový-  zachycuje některé skutečnosti, které nelze zachytit v podvojném zápise

rozvahový -  zachycuje stav a pohyb jednotlivých složek majetku a jeho zdrojů- zůstatky rozvahových účtů  se při uzavírání účetních knih  převádí na                              konečný účet rozvážný

souvztažné účty- dvojice na které se podvojným zápisem účtují operace

závěrkové- slouží k uzavírání účetnictví na konci účetního období

výnosový- příčinou vzniku výnosů je potřeby podrobnější evidence o tvorbě hospodářského výsledku

výsledkové- zachycují jednotlivé položky, které ovlivňují tvorbu a rozdělení hospodářského  výsledku.Při uzavírání účetních knih se převádí na účet                              zisků a ztrát . Dělí se na účty nákladů a účty výnosů.


Účetní slovník

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech


logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucetni-slovnik.php?co=Ucet&id=131

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.