Věc

Předmět-objekt

 • dělitelná- lze ji reálně rozdělit bez znehodnocení
 • individuálně určená- jedná se pouze o danou konkrétní věc, kterou nelze nahradit jinou shodnou věcí( většina starožitností- originály uměleckých děl
 • hmotná- prostorově vymezené či lidskými smysly poznatelné celky zevního světa, které nás obklopují
 • hromadná- určená druhem.  Lze ji bez problému nahradit jinou věcí hromadnou:peníze, stavební materiál
 • movitá- hmotná, kterou lze přemístit bez změny její podstaty
 • nedělitelná- musí-li je rozdělit, uplatňují se tzv. ideální podíly, procenta, zlomky, reálně jí nelze rozdělit  bez porušení podstaty
 • nehmotná- nemají hmotnou podstatu a zřetelné prostorové vymezení, mají majetkovou hodnotu
 • nemovitá- hmotná spojená pevným základem se zemí, nelze ji přemístit bez změny její podstaty např. stavby se základy, pozemky, lesy, rybníky
 • opotřebitelná- postupně se opotřebují ( hmotný majetek)
 • příslušenství hlavní věci- samostatné věci užívané společně s hlavní věcí
 • součást hlavní věci- nemůže být být oddělená, aniž by se tím hlavní věc víc znehodnotila

Účetní slovník

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech


logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucetni-slovnik.php?co=Vec&id=136

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.