Živnost

Soustavná činnost provozovaná na vlastní jméno a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku

Všeobecné podmínky pro získání živnostenského oprávnění upravuje §6 zákona 455/1991 Sb, zákona o živnostenském podnikání

  • Svéprávnost - 18 let a jsme způsobilí k právním úkonům
  • Bezúhonnost

 

Živnosti ohlašovací

 

 

  • Živnost volná - K provozování volné živnosti musí být splněny pouze všeobecné podmínky,

  • Živnosti řemeslné - Živnosti řemeslné jsou vymezeny v příloze č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb.. K jejich získání je třeba splnit všeobecné podmínky a také zvláštní podmínky odborné způsobilosti vymezené § 22 živnostenského zákona. Zvláštními podmínkami je míněno například vyučení v příslušném oboru, maturitní zkouška na střední škole v oboru nebo diplom dokládající absolvování vysoké školy v oboru. 

  • Živnosti vázané - jsou vyjmenovány v příloze č. 2 zákona 455/1991 Sb. a pro každý jednotlivý obor těchto živností jsou vyžadovány jiné podmínky pro splnění odborné způsobilosti. 

 Živnosti koncesované

Od živností ohlašovacích se liší především tím, že se živnostenskému úřadu neohlašují, nýbrž se podává žádost o koncesi. O žádosti o koncesi dále rozhoduje živnostenský úřad a to do 30 dnů od doručení žádosti obecnímu živnostenskému úřadu. Výčet koncesovaných živností obsahuje příloha č. 3 zákona 455/1991 Sb. 


Účetní slovník

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech


logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucetni-slovnik.php?co=Zivnost&id=143

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.