Účetní test: Odmaturuj: Dohadné účty aktivní a pasivní


Vyzkoušejte náš propracovaný videokurz Maturitní otázky z účetnictví.
4 videa zdarma! Kurz obsahuje 56 testů a 32 video lekcí. Skvělá příprava k maturitě z účetnictví.


TIP: Pokud neznáte z hlavy číslo účtu, které patří do odpovědi, začněte psát jeho název slovy (například "cestovné") a poté ho vyberte ze seznamu.

Firmě TRUHLÁŘSTVÍ Brloh s.r.o. vznikla škoda na stroji v důsledku povodně v roce 2023. Firmě vznikl nárok na náhradu škody v předpokládané výši 550 000 Kč. Výše pojistné náhrady nebyla do konce roku 2023 potvrzena.

č. Příklad Částka MD D
1. INT k 31.12. 2023 dohadná pohledávka za pojišťovnu. Doplň správně částku a zaúčtuj.
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Firmě TRUHLÁŘSTVÍ Brloh s.r.o. v roce 2024 přiznána náhrada škody ve výši 500 000 Kč.

2. INT předpis pojistné náhrady. Doplň správně částku a zaúčtuj.
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
3. INT zrušení zůstatku dohadné položky. Doplň správně částku a zaúčtuj.
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
4. VBÚ příjem náhrady od pojišťovny ve výši 500 000 Kč. Zaúčtuj na vhodné účty.
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Firma TRUHLÁŘSTVÍ Brloh s.r.o. (plátce DPH) neobdržela do konce roku 2023 FAP od plátce DPH za plyn. Účetní odhaduje spotřebu plynu na 150 000 Kč.

5. Rok 2023 - dohad spotřeby plynu za rok 2023. Doplň správně částku a zaúčtuj.
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
6. Rok 2024 - FAP za spotřebu plynu v roce 2023 ve výši 162 000 Kč (cena bez DPH). Zaúčtuj na vhodné účty cenu bez DPH.
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
7. Vypočítej a zaúčtuj DPH 21 %.
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
8. Rok 2024 - doúčtování rozdílu dohadné položky. Doplň správně částku a zaúčtuj.
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
9. VBÚ zaplacena FAP za plyn. Doplň správně částku a zaúčtuj.
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucetni-test.php?nazev=Odmaturuj-Dohadne-ucty-aktivni-a-pasivni&id=254

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.