Účetní test: Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - lehký

Společnost pořizuje dlouhodobý majetek, zaúčtujte případy s jeho pořízením související. Při výpočtech matematicky zaokrouhlujte. Pro pořízení majetku společnost vychází z limitů stanovených zákonem č. 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů.  Použité zkratky: FP - faktura přijatá VPD - výdajový pokladní doklad BV - bankovní výpis ID - interní doklad


TIP: Pokud neznáte z hlavy číslo účtu, které patří do odpovědi, začněte psát jeho název slovy (například "cestovné") a poté ho vyberte ze seznamu.

FP č. 1901 - nákup stroje

č. Příklad Částka MD D
1. základ 247 934 Kč ---
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
2. 21% DPH
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

VPD - doprava stroje do firmy od neplátce

3. Dopravné 22 066 Kč ---
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

FP č. 1903  - montáž stroje externí společností

4. Základ 30 000 Kč ---
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
5. 21% DPH
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

BV

6. úhrada FP č. 1901
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
7. úhrada FP č. 1903
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

VPD - proškolení obsluhy stroje

8. základ 10 000 Kč ---
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
9. 21% DPH
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

ID - zařazení stroje do majetku

10. zařazení v pořizovací ceně
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

FP č. 1923 - nákup tiskárny do kanceláře

11. Základ 20 000 Kč ---
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
12. 21% DPH
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucetni-test.php?nazev=Porizeni-dlouhodobeho-hmotneho-majetku-lehky&id=101

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.