Účetní test: Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - lehký

Společnost pořizuje nehmotný majetek, zaúčtujte případy s jeho pořízením související. Při výpočtech matematicky zaokrouhlujte. Pro pořízení majetku společnost vychází z limitů stanovených zákonem č. 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů.  Použité zkratky: FP - faktura přijatá VPD - výdajový pokladní doklad BV - bankovní výpis ID - interní doklad


TIP: Pokud neznáte z hlavy číslo účtu, které patří do odpovědi, začněte psát jeho název slovy (například "cestovné") a poté ho vyberte ze seznamu.

FP č. 1934 - nákup účetního software

č. Příklad Částka MD D
1. základ 50 000 Kč ---
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
2. 21% DPH
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

FP č. 1945 - dokoupení nástavby "Mzdy a daně" k účetnímu SW

3. Základ 10 000 Kč ---
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
4. 21% DPH
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

VPD - zaškolení účetního v novém SW od neplátce

5. školení 5 000 Kč ---
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

BV

6. zaplacení FP č. 1934
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
7. Zaplacení FP č. 1945
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

FP č. 1951 - instalace účetního SW externí společností - neplátce

8. instalace 5000 Kč ---
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

ID - zařazení SW do majeku

9. Pořizovací cena
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

FP č. 1954 - pořízení licencí k Microsoft Office 365 na 18 měsíců

10. 20 licencí - 60 000 Kč ---
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
11. 21% DPH
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucetni-test.php?nazev=Porizeni-dlouhodobeho-nehmotneho-majetku-lehky&id=102

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.