Účetní test: Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku

U příkladu rozhodněte, zda se z účetního a daňového hlediska jedná o technické zhodnocení. Dále posuďte, jaké dopady plynou k daňovému přiznání, odpisům, atd. Společnost "Ypsilon" investovala v roce 2014 do rozšíření použitelnosti svého logistického softwaru, který má účetní jednotka zařazený v kategorii dlouhodobého nehmotného majetku. Účetní období společnosti - kalendářní rok. Kategorie dlouhodobého nehmotného majetku vymezena částkou vyšší 60.000 Kč.

č. Příklad Částka MD D
1. FAP1 - rozšíření použitelnosti logistického softwaru 35.000,- ---
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
2. DPH k FAP1 - 21%
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
3. FAP2 - rozšíření použitelnosti logistického softwaru 25.000,- ---
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
4. DPH k FAP2 - 21%
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
5. FAP3 - rozšíření použitelnosti logistického softwaru 31.000,- ---
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
6. DPH k FAP3 - 21%
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
7. 31.12.2014 Zaúčtování výdajů pro rozšíření použitelnosti softwaru
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
8. Z pohledu Zákona o dani z příjmu jsou vynaložené částky považovány za technické zhodnocení?
9. Podle Zákona o dani z příjmu se jedná o výdaj
10. V daňovém přiznání právnických osob bude hospodářský výsledek společnosti:
11. Daňové ocenění softwaru bude oproti účetnímu ocenění:
logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucetni-test.php?nazev=Technicke-zhodnoceni-dlouhodobeho-nehmotneho-majetku&id=67

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.