Účetní test: VH v komanditní společnosti

Účetní jednotka (k.s.) vykázala na konci účetního období zisk 400 000,- Kč. Podle společenské smlouvy se zisk dělí na dva stejné díly připadající komanditistům a komplementářům. Komanditistům bude celý podíl na zisku vyplacen. Zaúčtujte následující účetní případy.

č. Příklad Částka MD D
1. VÚD - Podíl komplementářů na zisku
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
2. VÚD - Daň z příjmů právnických osob 19 %
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
3. VÚD - Uzavření účtu 710
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Účtování v novém účetním období

4. VÚD - Počáteční zůstatek výsledku hospodaření
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
5. VÚD - Předpis výplaty podílu na zisku komanditistům
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
6. VÚD - Předpis srážkové daně z podílů na zisku 15 %
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
7. VBÚ - výplata podílů na zisku komanditistům
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
8. VBÚ - odvod srážkové daně
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
9. VBÚ - výplata podílů na zisku komplementářům
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucetni-test.php?nazev=VH-v-komanditni-spolecnosti&id=17

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.