Jak účtovat odpisy

Tento článek je vysvětlení ke kalkulačce pro výpočet odpisů. Nejefektivněji ji využijete v kombinaci s teoretickými znalostmi, které se dozvíte právě v tomto článku.

Začneme výkladem pojmů, které jsou stavebním materiálem celé odpisové teorie:

  • Odpis = peněžní částka vyjadřující postupné opotřebení majetku.
  • Oprávky = souhrn odpisů za celou dobu používání dlouhodobého majetku.
  • Zůstatková cena = cena, kterou vypočítáme odečtením oprávek od pořizovací ceny.

V tomto příspěvku počítáme a hovoříme o teorii daňových odpisů hmotného majetku. Tyto odpisy jsou upraveny zákonem o daních z příjmů §31 – pro rovnoměrné odepisování hmotného majetku a §32 – pro zrychlené odepisování hmotného majetku. O daňových odpisech se NEÚČTUJE. Daňové odpisy uplatňujeme v daňovém přiznání za příslušné zdaňovací období.

 

Aby byla teorie daňových odpisů srozumitelnější, zmíníme se i o odpisech účetních, které jsou plně v kompetenci účetní jednotky – firma si sama stanoví, jak dlouho bude majetek odpisovat, podle četnosti používání majetku. Uvedeme příklad automobilu. U daňových odpisů zařadíme automobil do 2. odpisové skupiny a budeme ho odpisovat 5 let. Nezáleží na tom, jak a kým je automobil používán. U účetních odpisů si provozovatel taxi služby stanoví dobu odpisování 36 měsíců a naopak účetní, používající automobil pouze na cesty na úřady 1x týdně,  na 120 měsíců. Na účet 551Účet 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) se zaúčtují odpisy účetní.

Některé účetní jednotky uvádějí, že jejich účetní odpisy se rovnají daňovým odpisům. Tyto účetní jednotky pak většinou vykazují zkreslené účetní informace.

 

Jestliže se účetní odpisy liší od daňových, pak je tato skutečnost vyplněna do daňového přiznání daně z příjmu:

ř. 50: účetní odpisy jsou vyšší než odpisy daňové. Vyplníme vypočítaný rozdíl.

ř. 150: účetní odpisy jsou nižší než odpisy daňové. Vyplníme vypočítaný rozdíl.

 

V případě daňových odpisů nezapomeňte také vyplnit přílohu č. 1 II. oddílu, kam vepíšete částky daňových odpisů pro jednotlivé odpisové skupiny.

Který majetek odpisovat

  • Samostatné movité věci, soubory movitých věcí se vstupní cenou vyšší než 40 tis Kč a zařazené do užívání. Můžete se rozhodnout odpisovat i majetek pod hodnotou 40 tis Kč (například z důvodu, abyste nákupem majetku do 40 tis Kč a jeho okamžitým účtováním přímo do spotřeby netvořili moc vysoké náklady). Pro tento případ budete muset vytvořit směrnici.
  • Budovy, byty, nebytové prostory, stavby.
  • Pěstitelské celky trvalých porostů, základní stádo, tažná zvířata.

 

Který majetek neodpisovat

  • Pozemky
  • Umělecká díla

Účtování odpisů:

551Účet 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) / 081Účet 081 - Oprávky ke stavbám (Aktivní)      Odpis budovy

551Účet 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) / 082Účet 082 - Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí (Aktivní)      Odpis samostatných movitých věcí (stroj, aotomobil)

551Účet 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) / 085Účet 085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (Aktivní)      Odpis pěstitelských celků trvalých porostů

551Účet 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) / 086Účet 086 - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (Aktivní)      Odpis základního stáda a tažných zvířat

551Účet 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) / 089Účet 089 - Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku (Aktivní)      Odpis ostatního majetku

Výpočet daňových odpisů

1) Nejdříve zařadíme dlouhodobý majetek do odpisové skupiny – tyto skupiny jsou vedeny v Zákoně o daních z příjmu - §30

 

Co znamená kód CZ-CPA? Jedná se o Klasifikaci produkce CZ-CPA, kterou zavedl Český statistický úřad. Pod tímto kódem jsou jednotlivé typy majetků zapsané do odpisových skupin v příloze zákona.

 

Odpisová skupiny

Doba odpisování

1

3 roky

2

5 let

3

10 let

4

20 let

5

30 let

6

50 let

 

2) Musíme se rozhodnout, zda budeme používat způsob odpisování rovnoměrný nebo zrychlený.

Rovnoměrný způsob daňového odpisování

Roční odpisy jsou shodné po celou dobu odpisování, kromě prvního roku.

Sazby uvedené níže v tabulce jsou maximální, které lze uvést do daňového přiznání. Účetní jednotka si může stanovit sazby nižší – sazby se mohou měnit i v jednotlivých letech odpisování (toto pravidlo o nižších sazbách nelze uplatnit, pokud je majetek používán k podnikání pouze z části a z části k soukromým účelům). Snižování sazeb mohou využít ti, kteří by v daňovém přiznání vykázali ztrátu (vykazovat ztrátu je nevýhodné z důvodu možné kontroly tohoto roku finančním úřadem dalších 5 let).

 

Vzorec: (VC x roční odpisová sazba)/100

 

Odpisová skupina

V prvním roce odpisování

V dalších letech odpisování

Pro zvýšenou vstupní cenu

1

20

40

33,3

2

11

22,25

20

3

5,5

10,5

10

4

2,15

5,15

5,0

5

1,4

3,4

3,4

6

1,02

2,02

2

 

 

Zrychlený způsob daňového odpisování

Principem je, že na začátku odpisování zahrnujeme do výdajů vyšší částky, ke konci odpisování naopak nižší částky v porovnání s rovnoměrným odpisováním. Doba odpisování se nekrátí.

U zrychleného odpisování nelze použít nižší sazby než je uvedeno v zákoně.

 

Vzorec:

1. rok = PC/k1

2. rok = 2 x ZC/(k – n)

 

Koeficient pro zrychlené odpisování

Odpisová skupina

V 1. roce odpisování

V dalších letech odpisování

Pro zvýšenou zůstatkovou cenu

1

3

4

3

2

5

6

5

3

10

11

10

4

20

21

20

5

30

31

30

6

50

51

50

 

U rovnoměrného i zrychleného odpisování lze v určitých případech využít tzv. vyšší odpisové sazby v prvním roce (o 10%, 15%, 20%). Podrobnější podmínky nalezneme v zákoně o daních z příjmu.

 

Kdy uplatnit celý odpis a kdy pouze poloviční

Pro ty, kteří vykazují zisk a chystají se majetek vyřadit z podnikání je dobré vědět o uplatnění si pouze ½ ročního odpisu – pokud vykazujeme majetek na začátku příslušného zdaňovacího období a před koncem roku dojde k jeho vyřazení. Pokud tedy majetek vyřadíme 30.12.20XX máme nárok na uplatnění daňového odpisu pouze z ½. Pokud však majetek vyřadíme až 31.12.20XX máme nárok na uplatnění celého odpisu. Na druhou stranu, jestliže majetek pořídíme poslední měsíc zdaňovacího období, budeme mít nárok na uplatnění celého odpisu.

Kategorie

S tématem 'Jak účtovat odpisy' souvisí následující účetní testy

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Náklady - souhrnný příklad I.
19 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Dlouhodobý majetek - účetní a daňové odpisy - účtování
8 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (12)

#1  žežulka 04.06.2013, 13:20

Dobrý den, mám dotaz ke zrychlenému odepisování se zvýšením o 10%. PC 430000, 2.odp.sk., odpis v 1.roce činí 86000+43000 zvýšení, celkem tedy129000? pro další roky se vychází ze zůst. ceny 301000. Je to tak správně? Předem moc děkuju za odpověď.

#2  Ing. Marie Bohdalová 06.06.2013, 18:33

Dobrý den, je to tak.

#3  radka.j 03.10.2013, 11:23

Dobrý den, ráda bych se zeptala. Odepisuje se uce software s pořizovací cenou nižší než 60tis.??děkuji z odpověď.

#4  J. Navrátil 05.10.2013, 20:09

Dobrý den, od jaké částky se dlouhodobý hmotný/nehmotný majetek odpisuje si účetní jednotka stanoví svým vnitřním předpisem - např. ve vnitropodnikových směrnicích. Nyní mám na mysli odpisy účetní. Většina podniků v ČR má tyto hranice nastavené stejně jako je stanoví Zákon o dani z příjmů pro odpisy daňové. (zejména kvůli administrativnímu zjednodušení). v případě, že se za zdaňovací období u daného SW neseskládá pořizovací cena 60 000 Kč, ale méně, můžete dát rovnou do nákladů.V praxi se před zařazením použije účet 041 na kterém se sleduje cena, v případě zařazení kdy částka je menší než 60 000 můžete zaúčtovat na 518 - do nákladů.

#5  Zdeněk Řezníček 18.12.2013, 10:19

Dobrý den. Chtěl jsem se zeptat, jak se postupuje při odepisování nákladů na rekonstrukci technologických celků kotelen a výměníkových stanic. Děkuji.

#6  DN 16.01.2015, 17:10

Odpisuji hmotný majetek, který se odpisuje 5 let. Uplatnila jsem odpis v letech 20010, 2011, 2013 atd.. V roce 2012 jsem přerušila odpisování, tj. neodpisovala jsem. V roce 2013 jsem uplatnila odpis roku 2012. Teď jsem ale zjistila, že jsem v programu zrušením odpisů daňových zrušila i účtování účetních odpisů. Daňové odpisy = účetní odpisy. Poradíte co s tím? Mám to nechat být a pokračovat i s chybou. Je možné to nějak napravit. Vykazuji tím pádem vyšší zůstatkovou cenu, než by měla být. Vím, že na daně to vliv nemá, ale není to správně. Postupovala jsem podle § 26 odst. 8 zákona o daních z příjmů . Děkuji za odpověď

#7  AP 27.10.2015, 13:33

Nákladní automobil pořízený na leasing, do nákladů - měs.splátky, jak s měsíčními odpisy. Prosím o objasnění situace.¨Děkuji za odpověď.¨

#8  321 19.03.2016, 14:41

Dobrý den,chtěla bych se zeptat, jak je to s odpisy. Firma si v roce 2014 neuplatnila účetní odpisy, protože jí vyšla ztráta. Letos bychom chtěli odpisy uplatnit, ale máme uplatnit odpisy vypočítané pro rok 2015 nebo pro rok 2014, když nebyly uplatněny? Děkuji za odpověď

#9  Ing. Marie Bohdalová 30.03.2016, 17:54

Dobrý den, lze vynechat odpisování pouze pro odpisy daňové.

#10  Egerka 16.11.2017, 17:53

Dobrý den, firma koupila software v ceně 50200,- Kč bez DPH. Prosím o radu, zda musím daňově odepisovat 18 měsíců, když doba použitelnosti je delší než 1 rok, nebo zda mohu zaúčtovat přímo do nákladů. Moc děkuji

#11  Tobolková 14.06.2018, 13:12

Dobrý den, prosím o odpověď, odpisy se musí účtovat měsíčně, nebo je možné si ve vnitřním předpisu stanovit, že budu odpisy účtovat čtvtletně? Děkuji za odpověď. S pozdravem Eva Tobolková

#12  Zlatecko 05.04.2020, 15:09

Dobrý den, prosím o odpověď. Auto k podnikání jsem zakoupila v r. 2014. Mohla bych si uplatnit odpis do daňového přiznání za loňský rok? Nevědomky jsem odpisy neprováděla a příjem vždy danila. Teď bych si DZ ráda ponížila. Jde to? Děkuji za odpověď.E.

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Jak-uctovat-odpisy&idc=77

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.