Využíváme soubory cookies. Pokračováním prohlížení tohoto webu souhlasíte s používáním cookies, více informací.

OK, rozumím
Registrovat se
Kalkulačky » Výpočet odpisů

Novinka: Nově si můžete vybrat i mimořádný typ odpisu.

Odpisová kalkulačka na výpočet daňových odpisů hmotného majetku

Nevíte jakou použít odpisovou třídu? Zjistěte jí zde

,- KčInzerce ∇

Jak se počítají odpisy?

Ve formě odpisů přechází hodnota dlouhodobého majetku do nákladů. Abyste si situaci představili hned na praktickém příkladě, pak si shrňme zaúčtování dlouhodobého majetku.

Pořízení DHM: 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042/221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

Zařazení DHM do majetku firmy: 022Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) 022/ 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042.

Doteď se nám žádná hodnota nepromítla do nákladu. Tak se stane až po zvolení odpisové strategie a zaúčtování odpisové částky pro dané období:

VÚD odpis DHM: 551Účet 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551/082Účet 082 - Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí (Aktivní) 082

V této fázi účtujeme o odpisech účetních. Existují ještě odpisy daňové, ale ty přicházejí na řadu až ve fázi vyplňování daňového přiznání daně z příjmu a upravují daňový základ. Nutno poznamenat, že o daňových odpisech se neúčtuje.

 

Odpisy účetní: Účetní jednotka si sama stanoví odpisový plán účetních odpisů podle skutečného využití majetku. Na základě těchto odpisů podává účetní jednotka věrný a poctivý obraz skutečnosti. Tyto odpisy se mohou vypočítávat na základě vícero způsobů, které účetní jednotka zohlední. Např. hledisko času nebo výkonu. Jde o to, že například osobní počítač bude dlouhou dobu sloužit např. na recepci hotelu (čisté prostředí, není potřeba mnoho aktualizací ani grafická náročnost). Naopak kratší dobu u truhláře, kde bude počítač umístěn na dílně. Dalším příkladem může být automobil u účetní a automobil u taxikáře. U účetní bude počítána samozřejmě mnohem delší doba použitelnosti vozidla než u taxikáře.

Po zaúčtování účetních odpisů nám vyjde výsledek hospodaření před zdaněním. Ten ale nevyjadřuje základ daně pro výpočet daňové povinnosti. Položky, o které je hospodářský výsledek upravován, aby se stal základem daně obsahují mimo jiné i úpravu odpisů. A zde vstupují do výpočtu odpisy daňové. Základ daně může být totiž odpisy snížen pouze do výše zákonem stanovených hodnot. Neboli vyjdou-li nám účetní odpisy vyšší než daňové, musíme následně daňový základ zvýšit (vysoké účetní odpisy nám ho totiž v nákladech snížili nad limit zákona o daních z příjmu). Naopak máme-li účetní odpisy nižší než daňové, základ daně o rozdíl snížíme.

 

Daňové odpisy tabulka:

1) Zařazení majetku do odpisové skupiny 1 – 6.
Toto zařazení nám určí kolik let budeme majetek podle zákona o daních z příjmu odepisovat.

Odpisová skupina

Doba odpisování

1.

3 roky

2.

5 let

3.

10 let

4.

20 let

5.

30 let

6.

50 let

Zdroj na zákon: Odpisové skupiny - §30 ZDP

 

Zařazení majetku do jednotlivých skupin nalezneme v příloze číslo 1 ZDP. Např. automobil budeme daňově odpisovat 5 let, neboť je zařazen do druhé odpisové skupiny.

2) Rovnoměrné odpisování

Zákonem stanovené odpisové sazby při rovnoměrném odpisování

Odpisová skupina

V 1. roce odpisování

V dalších letech odpisování

Pro zvýšenou vstupní cenu

1.

20

40

33,3

2.

11

22,25

20

3.

5,5

10,5

10

4.

2,15

5,15

5

5.

1,4

3,4

3,4

6.

1,02

2,02

2

Výpočet se provádí podle vzorečku:

roční odpis = vstupní cena x sazba dle zákona/100

Do vzorečku doplníte vstupní cenu dlouhodobého majetku a sazbu z tabulky dle zákona ZDP, podle toho, do které odpisové skupiny je majetek zařazen a kterým rokem je odpisován. Výše sazeb se liší pouze v prvním roce. Od druhého roku až do konce odpisování bude sazba stejná. V případě technického zhodnocení  použijete sazbu z posledního sloupce tabulky pro zvýšenou vstupní cenu.

 

3) Zrychlené odpisy

Tento způsob odpisování vyjadřuje skutečnost, že majetek je zpravidla nejvíce využíván v prvních letech používání.  Nejvyšší daňový odpis je ve druhém roce odpisování a v dalších letech se hodnota ročního odpisu postupně snižuje.

Zrychlené odpisy se začali používat poprvé v USA , aby motivovali podnikatele více nakupovat majetek a investovat. Odtud se kopírovala metoda zrychlených odpisů dále do světa.

 

Zákonem stanovené koeficienty pro zrychlené odpisování

Odpisová skupina

V 1. roce odpisování

V dalších letech odpisování

Pro zvýšenou vstupní cenu

1.

3

4

3

2.

5

6

5

3.

10

11

10

4.

20

21

20

5.

30

31

30

6.

50

51

50

Odpisovým skupinám jsou přiřazeny koeficienty dle tabulek ZDP.

 

Vzorce:

1. rok odepisování = vstupní cena/koeficient pro první rok

další roky odepisování = (2 x ZC)/ (k – n)

 

ZC – zůstatková cena (výpočet: vstupní cena – oprávky)

n – rok odepisování

k – koeficient pro daný rok

Mimořádné odpisy

V pro zboží pořízené v roce 2020 a 2021 lze využít mimořádné odpisy jako podpora podnikatelů kvůli pandemii koronaviru. Mimořádné odpisy se v zákoně definují v § 30a zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů

  • Hmotný majetek v 1. odpisové skupině (např. počítače, tiskárny) bude možné odepsat rovnoměrně bez přerušení do výše 100 % vstupní ceny za 12 měsíců (namísto 3 let).
  • Hmotný majetek ve 2. odpisové skupině (např. automobily) bude možné odepsat bez přerušení za 24 měsíců, přičemž za prvních 12 měsíců se uplatní 60 % vstupní ceny a za dalších 12 měsíců se uplatní 40 % vstupní ceny (namísto 5 let).

Zvýšení hranice pro daňové odpisování hmotného majetku

Dochází k trvalému zvýšení hranice odpisování hmotného majetku a technického zhodnocení z dosavadních 40 000 Kč na 80 000 Kč. Veškerý majetek do této částky si tak bude moci podnikatel jednorázově odepsat do svých daňových výdajů. Více informací o mimořádných odpisech .Inzerce ∇

Přečtěte si jak se počítají a účtují odpisy

 Jak účtovat odpisy Jak účtovat odpisy

13. 01. 2013, M. Bohdalová Odpisové sazby pro rok 2013, metody výpočtů, daňové dopady odpisů... celý článek


Mohlo by vás také zajímat

 Silniční daň - kalkulačka Silniční daň - kalkulačka

15. 01. 2015, Tomáš Vojta Online kalkulačka výpočtu silniční daně 2014 - vypočítá silniční daň pro osobní i ostatní automobily... celý článek


 Kalkulačka: výpočet čisté mzdy 2015 Kalkulačka: výpočet čisté mzdy

11. 01. 2015, Tomáš Vojta Mzdová kalkulačka výpočtu čisté i hrubé mzdy v roce 2015... celý článekAutor: Tomáš VojtaMáte nápad na vytvoření nové kalkulačky, která by byla vám a dalším lidem užitečná? Napište nám email na , kde popište využití a funkce kalkulačky.
Bude-li nápad realizovatelný, objeví se na těchto stránkách zdarma k používání.


Komentáře


Instagram Uctovani.netJsme na Instagramu!

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/kalkulacka-odpisy-rovnomerne+zrychlene.php

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.

Kalkulačku na odpisy můžete vyhledávat také pod výrazy jako odpisy majetku, odpisy dlouhodobého majetku, příklady odpisů, odpisy auta 2022, odpisy nemovitostí, odpisy technického zhodnocení, odpisy majetku - skupiny.