Porovnání odvodů na sociální a zdravotní pojištění: zaměstnanec vs. OSVČ

Každý občan České republiky je povinen odvádět zákonem stanovené pojištění do státního rozpočtu a do zdravotní pojišťovny. Odvodový systém se dělí na systém zdravotního pojištění a sociálního pojištění. Přičemž sociální pojištění, které plyne do státního rozpočtu je upraveno v zákoně č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Zdravotní pojištění je uvedeno v zákoně č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Míra zatížení příjmů těmito odvody je jednou z nejviditelnějších charakteristik každého systému. Tento článek se proto bude věnovat komparaci sociálních a zdravotních odvodů stanovených z vyměřovacího základu rozdílné konstruovaného v případě zaměstnance a OSVČ.

Vyměřovací základ

Při výpočtu odvodů na sociální a zdravotní pojištění je nutné seznámit se s pojmem vyměřovací základ. Vyměřovací základ je důležitým prvkem při stanovení pojistného, pohybuje se jen v určitém intervalu, čímž se omezuje jeho nejnižší a nejvyšší stanovená hranice. Výše konkrétního pojistného se určí procentní sazbou z tohoto základu za rozhodné období. Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

Odvody zaměstnance

Vyměřovací základ (VZ) zaměstnance tvoří úhrn příjmů (peněžních i nepeněžních) ze závislé činnosti za rozhodující období. Následující tabulka znázorňuje minimální a maximální roční hranice VZ:

 

zdravotní pojištění

sociální pojištění

minimální roční VZ

146 400 Kč

není stanoven

maximální roční VZ

není stanoven

48násobok průměrné mzdy

 

Minimální VZ se odvíjí od minimální mzdy platné v měsíci za který se odvádí zdravotní pojištění (v roce 2018 je to 12 200 Kč /měsíc). Maximální roční vyměřovací základ SP je ve výši 1 438 992 Kč (119 916 Kč /měsíc), protože průměrná mzda stanovena vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 343/2017 Sb. činí 29 979 Kč. Sociální a zdravotní odvody zaměstnavatele a zaměstnance se určí těmito sazbami z VZ zaměstnance:

 

druh pojištění

zaměstnanec

zaměstnavatel

zdravotní pojištění

4,5 %

9 %

sociální pojištění

nemocenské pojištění

-

2,3 %

důchodové pojištění

6,5 %

21,5 %

státní politika zaměstnanosti

-

1,2 %

spolu

11 %

34 %

 

Povinností zaměstnavatele je odvádět i pojistné na sociální a zdravotní pojištění, které je povinen hradit zaměstnanec. Odvedeno pojistné srazí zaměstnavatel z hrubé mzdy zaměstnance.

 

Odvody OSVČ

Vyměřovací základ u OSVČ tvoří 50% z rozdílu příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti a výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Podnikající osoba si může dobrovolně určit vyšší VZ. Následující tabulka znázorňuje minimální a maximální roční hranice VZ:

 

 

zdravotní pojištění

sociální pojištění

minimální roční VZ

179 880 Kč

 

hlavní činnost: 89 940 Kč

vedlejší činnost: 35 976 Kč

 

maximální roční VZ

není stanoven

48násobok průměrné mzdy

 

Minimální vyměřovací základ u ZP činí 50% průměrné mzdy v národním hospodářství. U SP je minimální VZ v nižší částce, konkrétně při podnikání na hlavní činnost se určí jako 25% průměrné mzdy, při vedlejší činnosti se stanoví jako 10% průměrné mzdy. Maximální VZ u SP odpovídá stejné výši jako v případě zaměstnance. Sociální a zdravotní odvody OSVČ se určí těmito sazbami z VZ:

 

druh pojištění

OSVČ

zdravotní pojištění

13,5 %

sociální pojištění

nemocenské pojištění

2,3 % (dobrovolné)

důchodové pojištění

28 %

státní politika zaměstnanosti

1,2 %

spolu

42,7 % (45 %)

 

Odvody samostatně podnikajících osob jsou placené prostřednictvím měsíčních záloh na pojistné. OSVČ podávají do jednoho měsíce od lhůty pro podání daňového přiznání Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti příslušné správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Na předání přehledu navazuje doplatek SP a ZP, který je třeba uhradit do 8 dní od jeho předání.

 

Praktické porovnání odvodové povinnosti zaměstnance a OSVČ

Hrubý měsíční příjem poplatníka je ve výši 33 000 Kč. V prvním případě má poplatník status zaměstnance, v druhém případě zvlášť vykonává výdělečnou činnost po celý kalendářní rok 2018. V případě OSVČ jsou uplatňovány paušální výdaje ve výši 40%.

 

Zaměstnanec

 

OSVČ

 

hrubý měsíční příjem

33 000 Kč

33 000 Kč

hrubý roční příjem

396 000 Kč

396 000 Kč

paušální výdaje (40 %)

-

158 400 Kč

vyměřovací základ ZP

396 000 Kč

179 880 Kč

vyměřovací základ SP

396 000 Kč

118 800 Kč

zdravotní pojištění

zaměstnanec

(4,5 % z VZ)

17 820 Kč

24 284 Kč (13,5 % z VZ)

zaměstnavatel

(9 % z VZ)

35 640 Kč

sociální pojištění

zaměstnanec

(6,5 % z VZ)

25 740 Kč

34 690 Kč (29,2 % z VZ)

zaměstnavatel

(25 % z VZ)

99 000 Kč

celkové odvody (2018)

 

178 200 Kč

 

58 974 Kč

 

 

Příklad nám znázorňuje, jaké budou celkové odvody poplatníka do státního rozpočtu a do zdravotní pojišťovny v roce 2018. Poplatníci nehradí celkovou výšku odvodů v jedné splátce, ale měsíčně. Co se týče OSVČ, tyto osoby platí pojistné formou měsíčních záloh. Výše záloh se u nich odvíjí od zisku za předchozí období. V případě, že odvedené zálohy neodpovídají zisku v aktuálním roce, je třeba doplatit sociální a zdravotní odvody. Výpočet měsíčních záloh na sociální a zdravotní pojištění je možné zjistit podle následující kalkulačky:https://www.uctovani.net/vypocet-socialni-zdravotni-pojisteni-mesicni-zalohy.php.

Praktická komparace odvodové povinnosti zaměstnance a OSVČ nám ukázala, že zaměstnanec zaplatí ročně na sociálních a zdravotních odvodech více než OSVČ. Nízký vyměřovací základ u OSVČ, a tím pádem nízké sociální odvody se projeví v budoucnu na vyplácení starobního důchodu. Potvrzuje to i studie o příjmech seniorů, kterou zveřejnil Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu. Výsledky studie naznačují, že OSVČ mají při nástupu na starobní důchod nižší důchody a to v průměru o 13%. OSVČ si proto mohou dobrovolně navýšit výšku vyměřovacího základu nebo využít jiné formy finančního zabezpečení na důchod.

Zdroj: IDEA_Studie_9_2017_Prijmy_senioru

Kategorie

S tématem 'Porovnání odvodů na sociální a zdravotní pojištění: zaměstnanec vs. OSVČ ' souvisí následující účetní test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Daň z příjmů fyzických osob - komplexní příklady
6 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (4)

#1  dasasa 13.11.2018, 12:36

"Praktická komparace odvodové povinnosti zaměstnance a OSVČ nám ukázala, že zaměstnanec zaplatí ročně na sociálních a zdravotních odvodech více než OSVČ." ?? Chybička se vloudila, zaměstnanec zaplatí méně/cca 70 %/ oproti OSVČ. Tu vyšší částku za něj zaplatí zaměstnavatel, což může být právě OSVČ.

#2  tom3 13.11.2018, 15:09

Tu vyšší částku sice zaplatí zaměstnavatel, ale zaplatí jí z peněz, které mu ten zaměstnanec vydělal. On to přeci neplatí z vlastní kapsy. Můžeme si to představit na příkladu: Předpokládejme, že zaměstnavatel má jen jednu zakázku měsíčně na úklidové práce a to vždy za 100 tisíc. Zakázka spočívá v tom, že se uklidí kancelářské prostory. A zaměstnavatel z této zakázky chce pro sebe získat 60 000 Kč 1) OSVČ - zaměstnavatel na tuto práci najme živnostníka, který provede úklid za 40 000 Kč. 2) Zaměstnanec - zaměstnavatel příjme zaměstnance, který úklid provede za hrubou mzdu 29 850 Kč. V prvním případě pokud by živnostník používal výdajový paušal, tak si stát přijde na dani z příjmu na 330 Kč, na sociální pojištění na 2336 Kč a na zdravotním minimální zálohu 2024 Kč. Celkem tedy odvede státu 4690 Kč a zbyde mu 35 310 Kč. Ve druhém případě odvede zaměstnanec na dani z příjmu 3930 Kč na sociálnim 1941 Kč a na zdravotnim 1344 Kč. Dále za zaměstnance odvede zaměstnavatel 7463 Kč na sociálním a 2687 Kč na zdravotnim. Celkem tedy odvede státu 17365 Kč a zaměstnanci zbyde čistého 22 635 Kč. V obou případech zaměstnavatel vydělá 60 tisíc Kč.

#3  aaaaaaaaaa 23.11.2018, 09:39

Vážení jste úplně mimo, vidíte jen čistý zisk, ale náklady spojené s podnikáním jsou kde? OSVČ nebo jak píšete zaměstnavatel musí mít nejprve reklamu-ta stojí peníze, z něčeho musí také zaplatit auta a úklidové prostředky? Čas na rozpočtové práce, fakturace nebo účetní...a další byrokratické činnosti spojené s podnikáním také nemůže dělat zadarmo. Zkuste si to , kupte si vstupenku za 1000Kč. na Živnostenském úřadě a pojďte do ráje....

#4  jeka 06.08.2019, 17:21

Samozřejmě, že OSVČ platí méně. Ale hlavně už dávno ten institut není potřeba, místo toho mají být flexibilní opakované krátkodobé smlouvy o výkonu/provedení práce bez omezení a s běžným zdaněním, nebo s.r.o.. Nic jiného není potřeba. OSVČ je jen os.er odvodů. Ty peníze pak chybí a musí se stále zvyšovat nějaké jiné příjmy do systému.

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Porovnani-odvodu-na-socialni-a-zdravotni-pojisteni-zamestnanec-vs-OSVC&idc=347

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.