Výpočet sociálního a zdravotního pojištění - kalkulačka za rok 2022Nově: 7.3.2023 Kalkulačka může v některých vyjímečných případech počítat nepřesně. Berte jí pouze jako orientační a skutečné hodnoty si překontrolujte u vaší zdravotní pojištovany nebo formuláři správy sociálního zabezpečení. Na opravě pracujeme.

Kalkulačka sociálního a zdravotního pojištění při hlavní samostaně výdělečné činnosti. (K vyplnění v roce 2023)

Zaplacené celkové roční zálohy za rok 2022

Zaplacené celkové roční zálohy za rok 2022

Výpočet - sociální pojištění

Zdravotní pojištění

Kalkulačka provede výpočet pro případ, jste-li OSVČ na hlavní činnost. Výše záloh na pojistné vychází z Vašeho hrubého zisku dosaženého v minulém období, tedy v roce 2022. U obou variant je stanovena výše minimální zálohy, která je odvozena od minimálního vyměřovacího základu.

Údaje minimálního vyměřovacího základu a minimální výše zálohy pro sociální pojistné

Rok 2022 2023

Minimální roční vyměřovací základ

116 736 Kč

120 972 Kč

Minimální měsíční záloha

2 841 Kč

2 944 Kč


Údaje minimálního vyměřovacího základu a minimální výše zálohy pro zdravotní pojistné

Rok 2022 2023

Minimální měsíční vyměřovací základ

19 455,50 Kč

20 162 Kč

Minimální měsíční záloha

2 627 Kč

2 722 Kč


Jestliže by hodnota zálohy vycházela nižší než minimální výše zálohy, kalkulačka automaticky uvede hodnotu minimální zálohy pro rok 2022.

Minimální měsíční zálohy v minulém roce 2022 byly

  • Sociální pojištění: 2 841 Kč
  • Zdravotní pojištění: 2 627 Kč

Princip výpočtu

Měsíční výše pro rok 2022 na zdravotní pojistné

daňový základ roku 2022 x 0,5 x 0,135/12

Měsíční výše zálohy pro rok 2022 na sociální pojistné

daňový základ roku 2022 x 0,5 x 0,292/12

Vysvětlení čísel pro výpočet záloh

  • daňový základ roku 2022: příjmy – výdaje (hodnotu naleznete v daňovém přiznání za rok 2022)
  • 0,5 – vyměřovací základ pro výpočet záloh pojistného se vypočte jako polovina daňového základu (tedy 50%)
  • 0,135 – znamená sazbu 13,5% pro výpočet hodnoty zdravotního pojistného
  • 0,292 – znamená sazbu 29,2% pro výpočet hodnoty sociálního pojistného

Splatnost minimálních záloh

Zdravotní pojistné – plátci minimálních záloh musí pamatovat na změnu částky. Za rok 2022 to bylo 2 627 Kč. Od ledna 2023 je to 2 722 Kč. Tato změna vyžaduje i změnu trvalého příkazu a to již s platbou za lednové pojistné (splatnost do 8. 2. 2023).

Sociální pojistné – rozhodující je termín odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2022. OSVČ odvede zálohu v nové výši až za měsíc, kdy odevzdá Přehled.


Související interaktivní formuláře za sociální a zdravotní pojištění OSVČ za rok 2022 ke stažení

Daňové přiznání
Elektronické vyplnení přiznání na portále finanční správy ČR
tiskopis daňového přiznání fyzických osob
     Vstupte »
Sociální pojištění
Vstup do eportálu k elektronickému vyplnění podání sociálního pojištění      Vstupte »
Zdravotní pojištění
OSVČ přehled 2022 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Stáhnout
OSVČ přehled 2022 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR Stáhnout
OSVČ přehled 2022 - Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Stáhnout
OSVČ přehled 2022 - Revírní bratrská pokladna Stáhnout
OSVČ přehled 2022 - Oborová zdravotní pojišťovna Stáhnout
OSVČ přehled 2022 - Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Stáhnout

Nelze PDF otevřít?
Je nutné PDF dokument stáhnout k sobě do počítače (klikněte pravým tlačítkem myši a dejte Uložit odkaz jako...) poté si PDF otevřete v programu Acrobat Reader a můžete si v něm upravovat . Pokud si PDF otevřete pouze v internetovém prohlížeči, nebude vám fungovat.


Autor: Tomáš Vojta,

Máte nápad na vytvoření nové kalkulačky, která by byla vám a dalším lidem užitečná? Napište nám email na , kde popište využití a funkce kalkulačky. Bude-li nápad realizovatelný, objeví se na těchto stránkách zdarma k používání.


Přečtěte si také

Máte nápad na vytvoření nové kalkulačky, která by byla vám a dalším lidem užitečná? Napište nám email na , kde popište využití a funkce kalkulačky. Bude-li nápad realizovatelný, objeví se na těchto stránkách zdarma k používání.


Vzdělávejte se s námi ve videokurzech


Komentáře

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/vypocet-socialni-zdravotni-pojisteni-mesicni-zalohy.php

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.