Výpočet sociálního a zdravotního pojištění - kalkulačka za rok 2021

Kalkulačka sociálního a zdravotního pojištění při hlavní samostaně výdělečné činnosti. (K vyplnění v roce 2022)

Zaplacené celkové roční zálohy za rok 2021

Zaplacené celkové roční zálohy za rok 2021

Výpočet - sociální pojištění

Zdravotní pojištění

Kalkulačka provede výpočet pro případ, jste-li OSVČ na hlavní činnost. Výše záloh na pojistné vychází z Vašeho hrubého zisku dosaženého v minulém období, tedy v roce 2021. U obou variant je stanovena výše minimální zálohy, která je odvozena od minimálního vyměřovacího základu.

Údaje minimálního vyměřovacího základu a minimální výše zálohy pro sociální pojistné

Rok 2021 2022

Minimální roční vyměřovací základ

106 332 Kč

116 736 Kč

Minimální měsíční záloha

2 588 Kč

2 841 Kč


Údaje minimálního vyměřovacího základu a minimální výše zálohy pro zdravotní pojistné

Rok 2021 2022

Minimální měsíční vyměřovací základ

17 417,50 Kč

19 455,5 Kč

Minimální měsíční záloha

2 352 Kč

2 627 Kč


Jestliže by hodnota zálohy vycházela nižší než minimální výše zálohy, kalkulačka automaticky uvede hodnotu minimální zálohy pro rok 2021.

Minimální měsíční zálohy v minulém roce 2021 byly

  • Sociální pojištění: 2 588 Kč
  • Zdravotní pojištění: 2 352 Kč

Princip výpočtu

Měsíční výše pro rok 2021 na zdravotní pojistné

daňový základ roku 2021 x 0,5 x 0,135/12

Měsíční výše zálohy pro rok 2021 na sociální pojistné

daňový základ roku 2021 x 0,5 x 0,292/12

Vysvětlení čísel pro výpočet záloh

  • daňový základ roku 2021: příjmy – výdaje (hodnotu naleznete v daňovém přiznání za rok 2021)
  • 0,5 – vyměřovací základ pro výpočet záloh pojistného se vypočte jako polovina daňového základu (tedy 50%)
  • 0,135 – znamená sazbu 13,5% pro výpočet hodnoty zdravotního pojistného
  • 0,292 – znamená sazbu 29,2% pro výpočet hodnoty sociálního pojistného

Splatnost minimálních záloh

Zdravotní pojistné – plátci minimálních záloh musí pamatovat na změnu částky. Za rok 2021 to bylo 2 352 Kč. Od ledna 2022 je to 2 627 Kč. Tato změna vyžaduje i změnu trvalého příkazu a to již s platbou za lednové pojistné (splatnost do 8. 2. 2022).

Sociální pojistné – rozhodující je termín odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2021. OSVČ odvede zálohu v nové výši až za měsíc, kdy odevzdá Přehled.


Související interaktivní formuláře za sociální a zdravotní pojištění OSVČ za rok 2021 ke stažení

Daňové přiznání
Elektronické vyplnení přiznání na portále finanční správy ČR
tiskopis daňového přiznání fyzických osob
     Vstupte »
Sociální pojištění
Vstup do eportálu k elektronickému vyplnění podání sociálního pojištění      Vstupte »
Zdravotní pojištění
OSVČ přehled 2021 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Stáhnout
OSVČ přehled 2021 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR Stáhnout
OSVČ přehled 2021 - Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Stáhnout
OSVČ přehled 2021 - Revírní bratrská pokladna Stáhnout
OSVČ přehled 2021 - Oborová zdravotní pojišťovna Stáhnout
OSVČ přehled 2021 - Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Stáhnout

Nelze PDF otevřít?
Je nutné PDF dokument stáhnout k sobě do počítače (klikněte pravým tlačítkem myši a dejte Uložit odkaz jako...) poté si PDF otevřete v programu Acrobat Reader a můžete si v něm upravovat . Pokud si PDF otevřete pouze v internetovém prohlížeči, nebude vám fungovat.


Autor: Tomáš Vojta, Ing. Marie Bohdalová

Máte nápad na vytvoření nové kalkulačky, která by byla vám a dalším lidem užitečná? Napište nám email na , kde popište využití a funkce kalkulačky. Bude-li nápad realizovatelný, objeví se na těchto stránkách zdarma k používání.


Přečtěte si také

Máte nápad na vytvoření nové kalkulačky, která by byla vám a dalším lidem užitečná? Napište nám email na , kde popište využití a funkce kalkulačky. Bude-li nápad realizovatelný, objeví se na těchto stránkách zdarma k používání.


Vzdělávejte se s námi ve videokurzech


Komentáře

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/vypocet-socialni-zdravotni-pojisteni-mesicni-zalohy.php

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.