Účetní knihy - podrozvahových účtů, analytických účtů, kniha hlavní a účetní deník

Na našich stránkách často vyhledáváte problematiku podrozvahových účtů, rozhodli jsme se proto sepsat tento článek věnující se této problematice.

Kniha podrozvahových účtů spadá do celku Účetních knih soustavy podvojného účetnictví. Každý účetní zápis je v jednotlivých účetních knihách zaznamenán.

Účetní knihy:

 • Hlavní kniha
 • Účetní deník
 • Kniha analytických účtů
 • Kniha podrozvahových účtů

Hlavní kniha

Do hlavní knihy se zapisují účetní případy syntetických účtů. Zápisy jsou uspořádány věcně.

Údaje, které je možné z hlavní knihy vyčíst:

 • zůstatek k počátku období,
 • obraty strany MD a D,
 • konečné zůstatky.

Počátek období může být pojmenován jako otevření účetních knih. Ty se otvírají nejčastěji k datu svého vzniku nebo k prvnímu dni účetního období. Počáteční stav účtů musí korespondovat s konečným stavem účtů období předchozího.

Příklad hlavní knihy: Hlavní kniha - účetnictví

Účetní deník

V hlavní knize jsou účetní zápisy uspořádány věcně, kdežto v účetním deníku chronologicky podle data vzniku účetního zápisu.

Zápis do účetního deníku musí splňovat tyto požadavky:

 • číslo řádku deníku,
 • datum zápisu položky,
 • druh a číslo dokladu, kterým byla položka do účetního deníku zanesena,
 • podvojný účetní zápis – tedy účet, na který byl případ zachycen na stranu MD a účet, na který byl zanesen na stranu D.
 • částku.

Účetní deník má ve vedení účetnictví nenahraditelný význam z těchto důvodů:

 • zobrazuje účetní zápisy chronologicky,
 • tím zamezí dodatečným vpisům a úpravám,
 • průkaznost účetních zápisů s vazbou na doklady,
 • nápomocný při zjišťování chybného účtování.

Příklad účetního deníku: Účetní deník - účetnictví

 

Inzerce ∇

Kniha analytických účtů

Vedení knihy analytických účtů je v kompetenci každé účetní jednotky. Analytické účty slouží k upřesnění a k lehčí orientaci v účtech syntetických.

 

Např.:  účet syntetický 331 – Zaměstnanci

            účet analytický 331/001 – Zaměstnanci/pan Kropáček

Na účet 331/001 budou pak zaznamenávány veškeré účetní zápisy týkající se mzdového závazku vůči panu Kropáčkovi.

Příklad knihy analytických účtů: Kniha analytické evidence - účetnictví

Kniha podrozvahových účtů

Účty podrozvahové tvoří tzv. třetí skupinu účtů. Jistě znáte účty aktivní a pasivní (rozvahové), pak také účty nákladů a výnosů (účty výsledkové). Kromě těchto existují také účty podrozvahové. Ty sledují důležité skutečnosti, jejichž znalost je podstatná pro posouzení mejetkoprávní situace účetní jednotky a jejích ekonomických zdrojů, které lze využít. Jedná se především o využívání cizího majetku, ke kterému účetní jednotka nemá vlastnické právo. O těchto skutečnostech se neúčtuje v soustavě podvojného účetnictví. Provádí se jednostranný zápis v knize nebo deníku.

Na podrozvahové účty zapisujeme informace týkající se:

 • najatý majetek,
 • majetek přijatý do úschovy,
 • zásoby přijaté ke zpracování,
 • závazky z leasingu,
 • pohledávky z leasingu,
 • odepsané pohledávky,
 • přijaté zástavy,
 • přísně zúčtovatelné tiskopisy,
 • atd.

Příklad knihy podrozvahových účtů: Kniha podrozvahových účtů - účetnictví

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test. Určení aktiv a pasiv - procvičování
10 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test. Dlouhodobý majetek - daňové odpisy
8 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test. Účetní případy, které mohou nastat mezi firmou a společníkem
12 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (1)

#1  Ilona F 01.08.2016, 11:51

Dobrý den, opravdu je povinnou náležitostí účetního deníku číslo řádku ? V zákoně jsem nenalezla. Děkuji

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Ucetni-knihy-podrozvahovych-uctu-analytickych-uctu-kniha-hlavni-a-ucetni-denik&idc=213

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.