Účetnictví krok za krokem, 5. díl - Daňová evidence: praktické příklady

V minulém díle jsme si řekli, že daňovou evidenci upravuje zákon  §7b Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Zákon upravuje pouze její obsah, formu si může zvolit každý podle svých potřeb. Co by v daňové evidenci rozhodně nemělo chybět a jak může její forma vypadat, se dozvíte v tomto článku.

Daňová evidence

Smysl daňové evidence je zjištění základu daně z příjmů z evidovaných příjmů a výdajů, které slouží k účelu podnikání. Dále evidujeme údaje o majetku, závazcích a pohledávkách.

Jak evidovat?

K evidenci můžeme používat například Excel, papírovou tabulku nebo účetní software, který nám právě umožní vést daňovou evidenci. Příjmy a výdaje zapisujeme do toho kalendářního roku, ve kterém byly uhrazeny. Papírovou podobu doporučuji pro malý objem dokladů, excel pro větší objem dokladů a účetní program pro velký objem dokladů, kvůli přehlednosti a rychlosti hledání, párování, atd.

Příklady zkratek používané při zapisování do peněžního deníku a evidence mimo peněžní deník

 • PDP – příjmový pokladní doklad,
 • VPD – výdajový pokladní doklad,
 • VBÚ – výpis z bankovního účtu,
 • FAP – faktura přijatá,
 • FAV – faktura vydaná,
 • INT – interní doklad.

Na následujícím jednoduchém příkladu si ukážeme, jak může daňová evidence vypadat, když ji povedeme v Excelu.

Příklad:

Fyzická osoba, která provozuje kadeřnictví, si zvolila evidenci dokladů v Excelu. Bude evidovat příjmy a výdaje, faktury vydané a přijaté. Bankovní výpisy jí banka vystavuje měsíčně. Za leden roku 2017 měla tyto doklady:

 1. Počáteční stav bankovního účtu 10500,-
 2. Počáteční stav pokladny 3650,-
 3. 4.1.2017 – PPD za kadeřnické služby – 1000,-
 4. 6.1.2017 – PPD za kadeřnické služby – 800,-
 5. 9.1.2017 – FAP za zboží (šampony, barvy na vlasy, vlasové doplňky) – 3000,-
 6. 10.1.2017 – FAV za kadeřnické služby (česání na svatbu) – 6500,-
 7. 16.1.2017 – PPD za kadeřnické služby – 650,-
 8. 17.1.2017 – PPD za kadeřnické služby – 1600,-
 9. 19.1.2017 – PPD za kadeřnické služby – 1900,-
 10. 20.1.2017 – VPD za zboží (laky na vlasy, tužidla) – 1000,-
 11. 24.1.2017 – FAP za zboží (šampony) – 1500,-
 12. 25.1.2017 – FAV za kadeřnické služby (česání na maturitní ples) – 1500,-
 13. 26.1.2017 – PPD za kadeřnické služby – 1800,-
 14. 30.1.2017 – PPD za kadeřnické služby – 1600,-
 15. 30.1.2017 – vklad části tržeb na účet – 5000,-
 16. 31.1.2017 – VPD za kancelářské potřeby (příjmové doklady) – 200,-
 17. 31.1.2017 – VBÚ
 • 5.1.2017 úhrada vydané faktury z prosince 2016 – 800,-
 • 16.1.2017 úhrada přijaté faktury - 3000,-
 • 16.1.2017 úhrada vydané faktury 6500,-
 • 19.1.2017 úhrada nájmu za prostory kadeřnictví 4500,-
 • 19.1.2017 výběr peněz pro osobní spotřebu 1000,-
 • 31.1.2017 – vklad hotovosti na účet – 5000,-
 • 31.1.2017 – poplatky za vedení účtu – 100,-

Důležité je rozdělit veškeré příjmy a výdaje na ty, které nám ovlivní základ daně (daňové) a na ty, které nám základ daně neovlivní (nedaňové). V minulém díle jsme si řekli, že příjmy, které musí podnikatel evidovat, jsou veškeré příjmy, které mu plynou z podnikatelské činnosti. Příkladem příjmu, který není daňově účinný, může být osobní vklad do podnikání nebo přijatý úvěr. Výdaje, které nejsou daňově účinné, jsou například osobní spotřeba podnikatele, výdaje na reprezentaci,… Daňově účinnými výdaji jsou výdaje, které slouží na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Jsou jimi výdaje, které podnikatel potřebuje ke své činnosti. Tabulka daňové evidence v Excelu tedy může vypadat takto: 

 

Datum

Doklad

Popis

Příjmy

Výdaje

Průběžné položky

Stav hotovosti

Stav bank. účtu

Daňové

Nedaňové

Daňové

Nedaňové

Příjem

Výdej

 

PS

počáteční stavy pokladny a BÚ

           

3650

10500

4.1.2017

PPD

kadeřnické služby

1000

         

4650

 

6.1.2017

PPD

kadeřnické služby

800

         

5450

 

16.1.2017

PPD

kadeřnické služby

650

         

6100

 

17.1.2017

PPD

kadeřnické služby

1600

         

7700

 

19.1.2017

PPD

kadeřnické služby

1900

         

9600

 

20.1.2017

VPD

zboží

   

1000

     

8600

 

26.1.2017

PPD

kadeřnické služby

1800

         

10400

 

30.1.2017

PPD

kadeřnické služby

1600

         

12000

 

30.1.2017

VPD

vklad části tržeb na účet

     

5000

5000

 

7000

 

31.1.2017

VPD

kancelářské potřeby

   

200

     

6800

10500

5.1.2017

VBÚ

úhrada faktury z prosince 2016

800

           

11300

16.1.2017

VBÚ

úhrada faktury přijaté

   

3000

       

8300

16.1.2017

VBÚ

úhrada faktury vydané

6500

           

14800

19.1.2017

VBÚ

Úhrada nájmu

   

4500

       

10300

19.1.2017

VBÚ

osobní spotřeba

     

1000

     

9300

31.1.2017

VBÚ

vklad části tržeb na účet

 

5000

     

5000

 

14300

31.1.2017

VBÚ

poplatky za vedení účtu

   

100

       

14200

CELKEM LEDEN

16650

5000

8800

6000

5000

5000

 

 

 

Do peněžního deníku zadáváme příjmy a výdaje placené hotově nebo přes účet. Je důležité si je rozdělit na daňové a nedaňové. Sloupec s průběžnými položkami slouží k převodu prostředů z pokladny na účet a naopak. Musíme je evidovat z důvodu časového nesouladu, který vzniká mezi záznamem o pohybu peněz v hotovosti a pohybem na bankovním účtu, protože tento záznam máme až v okamžiku, kdy obdržíme výpis z bankovního účtu. Sledovat můžeme pomocí vzorců v Excelu pohyby v pokladně i na účtu. Můžeme si tak kontrolovat průběžné i konečné stavy.

Základ daně stanovíme tak, že odečteme daňové výdaje od daňových příjmů. V našem případě tedy

16650 - 8800 = 7850,-

Tuto částku by naše kadeřnice uvedla v přiznání k dani z příjmů. Samozřejmě za předpokladu, že by to byly její jediné příjmy a výdaje z této činnosti za rok 2017.

U faktur je v daňové evidenci důležité datum úhrady. Ostatní data nám slouží pouze k informačním účelům. Vhodné je si faktury řádně číslovat a použít takovou číselnou řadu, abychom se v dokladech vyznali. Číslo dokladu může vypadat tak, že jako první číslice budou neměnné, například rok 16xx, 17xx,… a další čísla budou pořadová. Evidence vydaných faktur by mohla vypadat takto:

Odběratel

Doklad

Datum vystavení

Splatnost

Částka

Datum úhrady

Nevěsta A

1612

20.12.2016

6.1.2017

800

5.1.2017

Nevěsta B

1701

10.1.2017

20.1.2017

6500

16.1.2017

Maturantka C

1702

24.1.2017

3.2.2017

1500

26.1.2017

 

U přijatých faktur doporučuji evidovat pod svým interním číslem např. FP17xx a dále zadávat variabilní symbol pro účely platby. Evidence přijatých faktur může mít tuto podobu:

Dodavatel

Doklad

Variabilní symbol

Datum vystavení

Splatnost

Částka

Datum úhrady

ABC

FP1701

1111

9.1.2017

20.1.2017

3000

16.1.2017

XYZ

FP1702

2222

24.1.2017

3.2.2017

1500

 

 

Výdajový paušál vs. Evidence skutečných výdajů

Někdy může být pro podnikatele výhodnější zvolit paušální výdaje místo prokazování skutečných výdajů. Nespornou výhodou paušálních výdajů je jednoduchá administrativa a výpočet základu daně.

Pokud s podnikáním začínáte:

 • Zjistěte, do které kategorie paušálních výdajů patříte,
 • Spočítejte si příjmy a výdaje. Pokud máte vyšší výdaje než ty, které by Vám vyšly procentem, vyplatí se odpočet podle skutečných výdajů.

 

Odečet paušálních výdajů je jednoduchý. Od příjmů odečteme procentuální část příjmů, což pro nás budou znamenat výdaje. Pokud má podnikatel příjmy ve výši 500000 a spadá do kategorie, kde si uplatní paušální výdaj 60%, jeho výdaje budou 60% z 500000,- => 300000,- Základem daně bude rozdíl mezi příjmy a výdaji, takže 500000 – 300000 = 200000,-

 

To je z daňové evidence prozatím vše. V příštím díle už začneme s podvoným účetnictvím a dozvíte se,

Kategorie

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Dohoda o pracovní činnosti
4 příklady
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Zásoby vlastní výroby
20 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Zásoby vlastní výroby - lehký
15 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (2)

#1  rplevak@gmail.com 21.01.2021, 14:42

Všechno fajn, jen mi není jasné, zda se příjmy a výdaje evidují ve výši s DPH (jako částka s DPH) či jen ve výši daňového základu. Děkuji předem za všechny odpovědi na můj e-mail.

#2  rplevak@gmail.com 21.01.2021, 14:49

Jen pro úplnost dodávám, že mi jde o vedení daňové evidence a určení příjmů podle § 7 zákona

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Ucetnictvi-krok-za-krokem-5-dil-Danova-evidence-prakticke-priklady&idc=307

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.