Účtování daru

Konec roku je obecně spojen s tématem dárků. Pojďme si dnes přiblížit problematiku darů v účetnictví.

Darovací smlouva

V níže vyjmenovaných případech musí mít darovací smlouva písemnou formu:

1)      Předmětem daru je nemovitost

2)      Alespoň jedna ze smluvních stran požaduje písemnou formu

3)      V okamžiku darování neproběhne předání a převzetí daru

Tyto tři případy potřeby písemné formy darovací smlouvy jsou vymezeny zákonem, avšak navrhuji řídit se doporučením vytvořit písemnou darovací smlouvu vždy, za všech okolností. Co je napsané, nelze zapomenout ani nijak překroutit, jako tomu může být v ústním podání.

 

Forma daru

Darem mohou být peníze, věci movité (šatstvo pro charitu, knihy do školy, hračky do školky), nemovitosti, služby (různé formy pomoci bez finančního ohodnocení), atd.

U nepeněžitých darů je komplikovanější stanovit jejich hodnotu.

U PO se nepeněžité dary oceňují podle §20, odst. 8, ZDP

  • hmotný majetek – daňová zůstatková cena
  • ostatní majetek – účetní hodnota

U FO nepeněžité dary oceňujeme jejich cenou (cena, která je prokázaná na dokladu o pořízení) nebo cenou zjištěnou, jako cenou obvyklou.

 

Inzerce ∇

Účtování o darech

Dary zachycuje účet č. 543Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) , který je nedaňový

 

Forma daru

MD

D

Peněžité dary

543Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový)

211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) , 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní)

Zásoby – účtováno metodou A

543Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový)

112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) ,12X, 132Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní)

Zásoby – účtováno metodou B

543Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový)

501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) , 504Účet 504 - Prodané zboží (Nákladový - daňový) ,61X

Neodepisovaný DHM

543Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový)

03X

Nedokončený DHM a DNM

543Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový)

04X

DHM odepisovaný

543Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový)

08X

Vyřazení odpisovaného DHM

08X

02X

DNM odepisovaný

543Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový)

07X

Vyřazení DNM

07X

01X

Darování vlastních služeb

543Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový)

586Účet 586 - Aktivace vnitropodnikových služeb (Nákladový - daňový) 586

DPH na výstupu

543Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový)

343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní)

Spotřební daň

543Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový)

345Účet 345 - Ostatní daně a poplatky (Pasivní)

 

DHM = dlouhodobý hmotný majetek

DNM = dlouhodobý nehmotný majetek

 

Jako dárce si můžete uplatnit hodnotu daru v souvislosti s daní z příjmu:

Komu musí být dar poskytnut, abychom si, jako dárci, mohli uplatnit odpočet na dani z příjmu?

Od základu daně si však může FO i PO odečíst pouze dary, které jsou poskytnuté zejména neziskovým organizacím, a to na financování vědy a vzdělání, na výzkumné a vývojové účely, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejích činnost.

Pozor si musíme dát u darů, které nejsou poskytnutý výše zmíněným organizacím a společnostem. Např. dar poskytnutý herci jako FO. Takový dar není odpočitatelný. Byl by odpočitatelný, kdybyste ho věnovali herci přes neziskovou organizaci, která ho podporuje a dar předali herci přes tohoto prostředníka.

 

Hodnota daru a výše možného odpočtu ze základu daně z příjmu

  • FO – Úhrnná hodnota darů fyzické osoby ve zdaňovacím období musí přesáhnout 2% ze základu daně anebo činit alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýš 10% ze základu daně. Jako dar na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce oceňuje částkou 2 000 Kč.
  • PO – Hodnota každého poskytnutého daru musí činit alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5% ze základu daně sníženého o odčitatelné položky podle §34 ZDP. O dalších 5% lze základ daně snížit, pokud dárce poskytuje dar školám a veřejným výzkumným organizacím.

 

Př.1: Společnost opravila v mateřské škole tělocvičnu (formou daru)

 

Účetní příklad

Cena

Zaúčtování

1. Spotřeba materiálu

8 000,-

501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) / 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní)

2. Mzda pracovníka

11 000,-

521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový - daňový) / 331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní)

3. SZ a ZP placené zaměstnavatelem

3 740,-

524Účet 524 - Zákonné sociální pojištění (Nákladový - daňový) / 336Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní)

4. Cestovné spojené s opravu mateřské školy

500,-

512Účet 512 - Cestovné (Nákladový - daňový) / 333Účet 333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům (Pasivní)

5. Pohonné hmoty

700,-

501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní)

6. Aktivace vnitropodnikových nákladů na darovanou službu

23 940,-

543Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) / 586Účet 586 - Aktivace vnitropodnikových služeb (Nákladový - daňový) 586

 

Př.2:

FO má základ daně: 500 000 Kč

Poskytnut dar v hodnotě 30 000 Kč obci na výstavbu čističky.

 

Možný odpočet 10%: 50 000 Kč

Základ daně po odpočtu daru: 470 000 Kč (500 000 Kč – 30 000 Kč)

Daň 15%: 70 500 Kč.

 

V tomto případě tvoří daňová úspora 4 500 Kč, což je hodnota 15-ti procent z 30 000 Kč. Avšak důležité je si uvědomit, že nejprve jsme se museli vzdát těch 30 000 Kč.

 

A protože se blíží doba, kdy v platnost vejde nový občanský zákoník, můžeme upozornit na změny, které nás v této skutečnosti čekají ohledně předmětu darování:

1)      Rozšíření tématu Slíbení daru

2)      Darování pro případ smrti

3)      Darování podpory

4)      Odvolání daru pro nouzi

5)      Odvolání daru pro nevděk

Kategorie

S tématem 'Účtování daru' souvisí následující účetní testy

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Náklady - souhrnný příklad I.
19 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Účtování daru
8 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

Zatím žádný komentář, buďte první

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Uctovani-daru&idc=126

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.