Chcete podnikat v oblasti účetnictví? Spustili jsme nový video kurz Samostatná účetní, podívejte se na úvodní videa zdarma a připojte se za zvýhodněnou cenu.


Účtování kurzových rozdílů

Podle § 4 odst. 12 Zákona o účetnictví má účetní jednotka povinnost vést účetnictví v české měně. Pokud jsou pohledávky, závazky, cenné papíry, ceniny a podíly v obchodních společnostech vyjádřeny v cizí měně, použijí účetní jednotky současně i cizí měnu. Totéž platí u devizových účtů a valutových pokladen. Opravné položky a rezervy týkající se  majetku a závazků v cizí měně musí být taktéž evidovány v české i cizí měně.

Účetní jednotka přepočítá kurzem cizí měnu. Kurz může být:

  • denní – aktuální kurz, který vyhlašuje ČNB (použije se kurz vyhlášený ke dni uskutečnění účetního případu nebo kurz vyhlášený k předcházejícímu dni)
  • pevný – platí po určité období (po celé účetní období, půlroku, čtvrt roku, měsíc). Účetní jednotka může během tohoto období pevný kurz změnit. Při vyhlášení devalvace nebo revalvace české měny musí být změněn vždy.

Účetní jednotka ve své vnitropodnikové směrnici stanoví, jakým kurzem bude přepočítávat jednotlivé účetní operace (např. pořízení majetku ze zahraničí bude přepočítáváno denním kurzem, valutová pokladna pevným kurzem).

Ke kurzovým rozdílům dochází v důsledku nesouladu kurzů mezi obdobími, se kterými souvisí jednotlivé účetní případy (např. v době přijetí faktury za pořízení majetku ze zahraničí je jiný kurz než v době zaplacení faktury).

Kurzové rozdíly účtujeme na výsledkové účty:

Příklad:

Účetní jednotka pořídila ze zahraničí stroj za 5 120 EUR. K přepočtu cizí měny na českou používá účetní jednotka aktuálního kurzu ČNB (tedy denní kurz). Ten činil ke dni přijetí faktury ze zahraničí 24,85 Kč/EUR. Za dopravu stroje od českého dopravce společnost zaplatila v hotovosti 5 850 Kč. Za týden účetní jednotka vystavila příkaz k úhradě. Podle výpisu z bankovního účtu banka zaplatila za stroj 128 512 Kč.

Účetní operace

Cizí měna

Kurz

Česká měna

Zaúčtování

Pořízení stroje ze zahraničí

5 120,-

24,85

127 232,-

042 Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042 / 321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

Samovyměření DPH 20 %

 

 

25 447,-

349 Účet 349 - Vyrovnávací účet pro DPH (Aktivní) 349 / 343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343

Nárok na odpočet DPH 20 %

 

 

25 447,-

343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343 / 349 Účet 349 - Vyrovnávací účet pro DPH (Aktivní) 349

Doprava stroje

 

 

5 850,-

042 Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042 / 211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211

Zařazení stroje do užívání

 

 

133 082,-

022 Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) 022 / 042 Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042

Zaplacení stroje

5 120,-

25,10

128 512,-

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 / 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

Kurzový rozdíl (vyrovnání stran účtu 321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321)

 

 

1 280,-

563 Účet 563 - Kurzové ztráty (Nákladový - daňový) 563 / 321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321


Inzerce ∇

Na konci účetního období musí účetní jednotka přecenit závazky, pohledávky a cizí měnu aktuálním kurzem ČNB a zaúčtovat případné kurzové rozdíly.

 

Příklad:

Účetní jednotka používá měsíční pevný kurz. Na konci účetního období má tyto konečné zůstatky pohledávek, závazků a finančních účtů, které eviduje v cizí měně. (Jednotlivé účty jsou analyticky rozděleny podle měny, ve které jsou evidovány.)

Účet

Cizí měna - EUR

Česká měna

211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211.200 Valutová pokladna

500,-

12 250,-

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221.200 Devizový účet

11 430,-

282 321,-

311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311.200 Odběratelé

1 312,-

32 800,-

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321.200 Dodavatelé

3 760,-

93 624,-

 

Aktuální kurz ke konci účetního období podle ČNB činí 24,80 Kč/EUR. Zjištění a zaúčtování kurzových rozdílů:

Účet

Výpočet kurzového rozdílu

Kurzový rozdíl

Zaúčtování

211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211.200 Valutová pokladna

12 250 – 500 x 24,80

150,-

211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211.200 / 663 Účet 663 - Kursové zisky (Výnosový - daňový) 663

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221.200 Devizový účet

282 321 – 11 430 x 24,80

1 143,-

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221.200 / 663 Účet 663 - Kursové zisky (Výnosový - daňový) 663

311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311.200 Odběratelé

32 800 – 1 312 x 24,80

262,20

563 Účet 563 - Kurzové ztráty (Nákladový - daňový) 563 / 311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311.200

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321.200 Dodavatelé

93 624 – 3 760 x 24,80

376,-

563 Účet 563 - Kurzové ztráty (Nákladový - daňový) 563 / 321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321.200

Účetní jednotka může nakupovat cizí měnu (v bance, ve směnárně, …) do valutové pokladny nebo na devizový účet. Měnový kurz banky může být odlišný od kurzu účetní jednotky, pak musí kurzový rozdíl účetní jednotka vyrovnat. Podle zákona o účetnictví má ale účetní jednotka možnost účtovat ve stejném kurzu jako banka.

 

Příklad:

Účetní jednotka nakoupila z běžného účtu devizy (eura) v kurzu 24,85 Kč/EUR pro doplnění stavu devizového účtu. Koupila 500 EUR, bude účtovat v kurzu banky (podle vnitropodnikové směrnice).

Účetní případ

Cizí měna

Kurz

Česká měna

Zaúčtování

Výpis z běžného účtu – nákup deviz

 

 

12 425,-

261 Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní) 261 / 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221.100

Výpis z devizového účtu – nákup deviz

500,-

24,85

12 425,-

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221.200 / 261 Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní) 261

 

Příklad:

Účetní jednotka nakoupila z běžného účtu od banky 230 EUR do valutové pokladny. Kurz banky činil 24,85 Kč/EUR. Účetní jednotka ale používá denní kurz ČNB, který činil 24,60 Kč (stanoveno ve vnitropodnikové směrnici).

Účetní případ

Cizí měna

Kurz

Česká měna

Zaúčtování

Výpis z běžného účtu – nákup valut

 

 

5 715,50

261 Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní) 261 / 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221.100

Příjem do valutové pokladny

230,-

24,60

5 658,- 

211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211.200 / 261 Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní) 261

Kurzový rozdíl

 

 

57,50

563 Účet 563 - Kurzové ztráty (Nákladový - daňový) 563 / 261 Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní) 261

Kategorie

S tématem 'Účtování kurzových rozdílů' souvisí následující účetní test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Náklady - souhrnný příklad II.
20 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (33)

#1  Dagmar 24.10.2011, 12:56

Dobrý den. Prosím o radu při zaúčtování nákupu zboží z Anglie. Faktura v eurech, platba v Kč. plátce DPH. Kurzový rozdíl zaúčtuji až na konci úč. období. Účtuji v Pohodě. Děkuji

#2  Jana 27.10.2011, 15:30

Dobrý den, v Pohodě byste měla mít v Nastavení / Globální nastavení / Cizí měny zaškrtnutou možnost Povolit použití cizích měn. Při zadávání faktury přijaté klepnete na Záznam / Cizí měna, zadáte cizí měnu, kurz vůči české koruně a částku cizí měny. Částka v české měně by se Vám měla automaticky dopočítat. Při úhradě z bankovního účtu klepnete na Záznam / Likvidace výběrem, vyberete Váš závazek a klepnete na Zlikvidovat. Objeví se Vám tabulka, do které zadáte kurz, ve kterém banka Váš závazek uhradila (Kurz likvidace). Potvrdíte tlačítkem Zlikvidovat. Kurzový rozdíl by se Vám měl zaúčtovat automaticky. Na konci účetního období v tomto případě již o žádném kurzovém rozdílu neúčtujete. Doufám, že Vám má odpověď pomohla. Přeji hezký den

#3  Petra 12.01.2012, 21:40

Dobrý den, rovněž Vás prosím o radu při zaúčtování kurz. rozdílů ke konci roku. Vedeme val. pokl. a používáme denní kurz.Ke konci roku byl zůstatek 0 eur, ale v přepočtu na Kč je zůstatek mínusový. Lze použít vyrovnání účtu kurzovým účtem i když je 0 eur?Děkuji moc za odpověd.

#4  Bujový Vaníček 28.01.2012, 07:48

Ano, musela byste provádět přepočet po jednotlivé valuty odděleně k poslednímu dni kal. roku, tj. 31.12.2011 (pro ú. o. 2011). Pak se účtujete rozdily mezi tyto kurzy.

#5  Michnová Alena 16.04.2012, 08:44

U dotací uznatelným nákladem je cena stroje zakoupeného v zahr. v době pořízení nebo zaplacení. Např. Faktura došlá 1000EUR,kurz 25, 25000Kč uznatelný náklad Faktura platba 1000EUR,kurz 24, 24000Kč ??co je prodatce uznatelný náklad? Děkuji za odpověď

#6  Bujový Vaníček 19.04.2012, 16:13

Postup účtování takhle vypadá: PF: 1000,-eurx25,00=25 000 501/321 DPH(20%): 5 000,- 395/343 Nárok na od počet: 5 000,- 343/395 !!! pokud jde o plátce DPH, jinak se neúčtuje. Daňově uznatelným nákladem je celá částka pořízení stroje, tj. 25 000,-Kč. Úhrada PF: 1000 eurx 24,00= 24 000,-Kč 321/221(211) Kurzové zisky ke dni úhrady: 1000 321/663 K rozvahovém dni musíte také vyčíslit kurzový rozdíl, a zaúčtujete se. S pozdravem!

#7  katka 12.06.2012, 11:41

Pro přepočet cizí měny používáme denní kurz.Přepočítáváme denní zůstatky v EUR bance aktuálním kurzem?

#8  Ivana 08.08.2012, 18:35

Dobrý den, mám dotaz. Účtuji firmě, která platí zahraničnímu dodavateli za faktury, aby ušetřili na poplatcích v bance za platby platí vždy více faktur najednou, např. 10 faktur hromadným převodem. Tím mi vznikne hromadný kurzový rozdíl v saldu, který mi program zaúčtuje jako kurzový rozdíl... můj dotaz zní, musím jej zaúčtovat pro každou fakturu zvlášť nebo mohu nechat programem vygenerované zaúčtování hromadného kurzového rozdílu? Mnohokrát děkuji za odpověď, Ivana

#9  Veronika 06.09.2012, 12:03

Dobrý den, kdy by se zúčtoval kurzový rozdíl, kdyby se zahraniční PFA nezaplatila najednou, ale např. 2x (2600 EUR a doplatek 2520 Eur) Viz. výše: 1. účetní příklad na pořízení stroje ze zahraniční v hodnotě 5120 Eur. Při každé úhradě nebo až po doplacené celé částky faktury? Díky za odpověď. Veronika

#10  Ladislav 28.11.2012, 11:15

Dobrý den, prosím o radu při zaúčtování kurzového rozdílu u DPH: faktura došlá - vyčíslená v EUR i v Kč - pro přiznání k DPH použiji kurz z faktury, do účetnictví použiji kurz ČNB v den přijetí faktury došlé. Jak zaúčtovat tento vzniklý kurzový rozdíl. Děkuji za odpověď.

#11  katka 28.11.2012, 11:38

Dobrý den pane Ladislave, pokud je na přijaté faktuře přepočet na českou korunu,tak tento přepočet respektuje jak DPH,tak i účetnictví a tím pádem nevzniká žádný kurzový rozdíl.

#12  HelenaNováková 30.12.2012, 18:42

Jednorázově jsme nakoupili zboží v zahraničí v hotovosti, nemáme valutovou pokladnu, částka byla odečtena z korunové pokladny, vyměněna ve směnárně (bohužel doklad nemám), jinak používáme denní kurz, teď nevím, jak mám zaúčtovat? A jak bych účtovala, pokud bych doklad ze směnárny měla? Děkuji za odpověď.

#13  J. Navrátil 04.01.2013, 20:04

Dobrý den, ideální by bylo s dokladem ze směnárny zaúčtovat nakoupení cizí měny. (s vytvořením valutové pokladny ze které pak dané zboží uhradit). V případě, že nemáte doklad ze směnárny bych to asi normálně uhradil z korunové pokladny...

#14  Kamila 21.01.2013, 11:18

Dobrý den, mám dotaz na položku v třetí tabulce, posledním řádku. Jestli tomu dobře rozumím, změnou kurzu došlo ke snížení závazku, měl by se tedy účtovat výnos nikoliv náklad.

#15  Leontýna 28.04.2013, 00:19

Dobrý večer, prosím o radu, máme běžný devizový účet v Eurech, měsíčně nám strhávají peníze za vedení účtu, a to v eurech. Jaký kurz mám uplatnit u těchto poplatků ? Denní z ČNB ? Na výpise kurz není. Děkuji

#16  Alex 28.04.2013, 00:47

Leontýna: použijete kurz, který používáte pro všechny ostatní účetní případy v eurech. My používáme měsíční kurz. To je dle toho, jaký si předem zvolíte, že budete používat a nelze to pak měnit.

#17  Leontýna 01.05.2013, 21:29

Dobrý večer, mám ještě jeden dotaz - zálohová zahraniční faktura, uhrazena, následuje faktura. Kurzový rozdíl bude pouze u zálohové faktury, která byla uhrazena ??? Nebo napárovat platbu a udělat i kurz.rozdíl na faktuře.

#18  Isabela 17.01.2015, 15:34

Dobrý den, mám euro účet, na který přicházejí jen eura, která převedu v určitém kurzu z běžného účtu. Jaký kurz mám počítat při zadávání přijaté faktury v eurech, denní nebo kurz, za který jsem převedla eura z běžného účtu?

#19  Darala 04.03.2015, 21:34

Dobrý den, když účtujeme fakturu na které je uvedena částka v eurech i korunách, použijeme při účtování kurz na faktuře. Ale jaký kurz použit při účtování zálohové platby v eurech? Máme použit náš měsíční kurz nebo kurz, který je uvedený na zálohové faktuře? (je zde uvedena částka v eurech i korunách)Děkuji

#20  PetraMik 01.04.2015, 10:06

Dobrý den, u tabulky číslo jedna, neměla by ta částka zálohy být vč daně DPH? Tzn., že DPH by mělo být 21 205,- nebo u zahraniční zálohy se to bere jinak. Děkuji za odpověď

#21  MirkaK 28.04.2015, 08:06

Dobrý den, nakoupili jsme materiál od české firmy jako plátci DPH, na přijaté faktuře byly částky v EUR i v Kč. Uhradili jsme částku v Kč a nyní se firma dožaduje úhrady doplatku 36 EUR(vznikl jim rozdíl 36EUR na jejich devizovém účtu). Vzniklý rozdíl je náš náklad nebo náklad dodavatelské firmy? Děkuji za odpověď

#22  BohumilC 10.06.2015, 12:49

Dobrý den, prosím o radu při zaúčtování kurzového rozdílu u DPH: faktura došlá - vyčíslená v EUR i v Kč - pro přiznání k DPH použiji kurz z faktury, do účetnictví použiji kurz ČNB v den přijetí faktury došlé. Jak zaúčtovat tento vzniklý kurzový rozdíl. Děkuji za odpověď.

#23  Ing. Marie Bohdalová 14.06.2015, 20:25

@MirkaK: budete se řídit obchodními podmínkami

#24  Ing. Marie Bohdalová 16.06.2015, 11:33

@Bohumil C: program Vám umožňuje účtovat různé ceny u dodaného zboží? Účtuji podle kurzu na FAP

#25  Michal M. 18.06.2015, 21:32

Dobrý den, mám dotaz, na našem výdejním místě v SK přijímáme platbu v € a systémově vedeme v Kč. Mohu provádět "kurzovní vyrovnání" během účetního období, 1x měsíčně, nikoli až na jeho konci? Děkuji za odpověď.

#26  Ing. Marie Bohdalová 18.07.2015, 09:50

@Michal M.: Dobrý den, můžete mít pevný měsíční kurz a kurzové rozdíly účtovat (respektive software provádí sám) u každé zaúčtované faktury

#27  Adazda 27.07.2015, 17:44

Dobrý den, prosím o radu se zaúčtováním:
Úhrada první zálohové faktury 100 EUR provedena 6.7.2015, potom úhrada druhé zálohové faktury ve výši 50 EUR provedena 20. 7. 2015. Faktura - vyúčtování 150 EUR na tyto dvě zálohové faktury přijata do účetnictví 27.7.2015. Jsme plátci DPH. Jakým kurzem dávat faktury do účetnictví? Předpokládám, že zálohové dnem úhrady z účtu a co ta faktura k vyúčtování záloh?
Jak správně stanovit rozdíl?
Jak zaúčtovat kurzový rozdíl - byla ztráta?
Účtovat kurzovou ztrátu i na bankovním účtu 221??
Kdy se účtují kurzové rozdíly na bankovním účtu?
Prosím o vypsání účetního případu po jednotlivých položkách.

#28  Veeera 27.07.2015, 21:51

100 € > účtování s kurzem dne zaplacení zálohy, tj. 6.7.2015 > 314 / 221
50 € > opět účtování s kurzem úhrady zálohy z účtu, tj. 20.7.2015 > 314 / 221

PFA s odpočtem zaplacených zálohových faktur > kurz této PFA by měl být roven dnu UZP.
Kurzové rozdíly při odpočtu zaplacených zálohových faktur, by měly být spočítány dva, vždy kurz PFA vs. kurz úhrady 1. zálohové platby, tj.
1 kurzový rozdíl > kurz PFA vs. kurz úhrady zálohy 100€
2 kurzový rozdíl > opět kurz PFA vs. kurz přijetí zálohy 50 €

Kurzový rozdíl se zaúčtuje na 563 / 321 v případě ztráty, v případě zisku 321 / 663
Tento kurzový rozdíl náš systém spočítá a zaúčtuje u PFA dokladu při odpočtu záloh v cizí měně.

V tomto případě na bankovním účtu nemáte co účtovat jako kurzový rozdíl. Kurzový rozdíl Vám nevznikne tím, že odejdou peníze z účtu, ale až ve chvíli vypořádání zálohových plateb, tzn. při odpočtu záloh na PFA

Zaplacení 1. zálohy 100 € > 314 / 221
Zaplacení 2. zálohy 50 € > 314 / 221


Zaevidováním přijatých zálohových faktur do systému a zadáním kurzu k těmto zálohovkám nic neúčtujete, je to pouze požadavek na úhradu zálohy, účtuje se až o samotné úhradě zálohových faktur. Zálohové faktury nejsou účetní doklady, ale doklady evidenční > alespoň my je takto zpracováváme.

Rozpis účtování> vypořádání na PFA:
nákup zboží > 131
DPH > 343
odpočet 1 zálohy > -314 (porovnání kurzu úhrady 1 zálohy vs. kurzu PFA = 1. kurzový rozdíl)
odpočet 2 zálohy > - 314 (porovnání kurzu úhrady 2. zálohy vs. kurzu PFA = 2. kurzový rozdíl)
vše proti účtu 321


Kurzové rozdíly se účtují na bankovním účtu ve chvíli, kdy je hrazena cizoměnná faktura ať z účtu / na účet v CZK nebo v jiné cizí měně > zde se porovnávají kurzy.

Toto vše by měly generovat účetní systémy automaticky, ale sama účetní by samozřejmě měla toto vše také vědět a případně správnost zkontrolovat.

#29  Zuzana Danielová 16.03.2017, 14:27

Dobrý den, v pondělí jsem uhradila fakturu z korunového účtu v eurech do Finska částku 370 eur to bylo 10 189,47Kč, ale ve v pátek se mi platba vrátila, že uvedli špatný BIC a vrátila se mi částka 9 805,30 Kč. Jak mám zaúčtovat tento rozdíl 384,17Kč. Jsme příspěvková organizace (škola) Děkuji za odpověď

#30  jani12321 15.10.2018, 11:03

Dobrý den ja si fakturuji tu https://imboss.cz/ a to i v cizich menach to vadí?

#31  Andrea1661 09.02.2020, 14:05

Jaký kurz zvolit při daňové evidenci vedenou paušálem. Zda aktuální v době na konci roku nebo v daném měsíci kdy obdržím fakturu. Veškerý příjem mám jen v eurech?

#32  Andrea1661 09.02.2020, 14:07

Jaký kurz zvolit při daňové evidenci vedenou paušálem. Zda aktuální v době na konci roku nebo v daném měsíci kdy obdržím fakturu. Veškerý příjem mám jen v eurech?

#33  Ondřej Tymon 12.06.2023, 09:18

Tak to není

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Uctovani-kurzovych-rozdilu&idc=52

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.