Videokurz jak na účtování od základů

Účtování mezd

Pro rychlý výpočet čisté mzdy použijte naší mzdovou kalkulačku

Aktualizace: Od 1.7.2017 se zvýšilo daňové zvýhodnění na druhé a třetí dítě:

Daňové zvýhodnění měsíční sleva
Daňové zvýhodnění na dětiPrvní dítě: 1 117 Kč
Druhé dítě: 1 417 1 617 Kč
Třetí a další děti: 1 717 2 017 Kč
Daňové zvýhodnění na dítě s průkazem ZPT/P První dítě: 2 234 Kč
Druhé dítě: 2 834 3 234 Kč
Třetí a další děti: 3 434 4 034 Kč

Jak na výpočet a zaúčtování čisté mzdy?

Vypočítáme hrubou mzdu zaměstnance, která obsahuje tyto složky:

 • základní mzda
  • úkolová – závisí na splnění úkolů, které jsou zaměstnanci uloženy, např. kolik zaměstnanec vyrobí výrobků
  • časová – závisí na odpracovaném času
  • provizní – např. procento z realizovaných obchodů
 • příplatky – práce přesčas, práce v noci, práci za ztížených pracovních podmínek, apod.
 • osobní ohodnocení
 • odměny
 • náhrada mzdy – např. dovolená
 • naturální mzda

K hrubé mzdě připočteme zdravotní a sociální pojištění, které platí za zaměstnance zaměstnavatel. Získáme tak základ pro výpočet daně, tzv. superhrubou mzdu.

 • sociální pojištění 25 %
 • zdravotní pojištění 9 %

Pojištění zaokrouhlujeme na celé koruny nahoru. Výslednou superhrubou mzdu na stokoruny nahoru.

Ze základu daně vypočítáme zálohu na daň z příjmu, která činí 15 %.  

Pokud zaměstnanec podepsal u zaměstnavatele prohlášení k dani, má nárok na slevy na dani. Jestliže má zaměstnanec více zaměstnání, podepisuje prohlášení pouze u jednoho zaměstnavatele.
Slevy na dani se vypočítají jako 1/12 roční částky, kterou stanoví Zákon o daních příjmů – např. v roce 2017 činí sleva na poplatníka  2 070 Kč, na vyživované dítě 1 117 Kč  na 2. dítě 1 617,- na 3. a další 2 017,-) , na studenta 335 Kč.  školkovné (do výše 11 000,-/ rok/ dítě). EET (5 000,-)

Sleva na manželku (manžela) se neodečítá od daně v průběhu roku, když zjišťujeme zálohy na daň z příjmu. Tuto slevu uplatňujeme až při ročním zúčtování záloh za zdaňovací období.

Od vypočtené daně odečteme nejdříve slevu na poplatníka (nelze uplatnit daňový bonus, odečítáme nejdále do 0!). Poté odečteme další slevy, na které má zaměstnanec nárok. Pokud ostatní slevy převýší vypočtenou daň, náleží zaměstnanci daňový bonus.

Dále vypočítáme zdravotní a sociální pojištění, které platí zaměstnanec. Činí:

 • 6,5 % u sociálního pojištění
 • 4,5 % u zdravotního pojištění

Opět zaokrouhlujeme na celé koruny nahoru.

Zaměstnanci mohou být sráženy ze mzdy další částky, které platí různým institucím nebo osobám, např. půjčky, úvěry, alimenty apod.

Jestliže byl zaměstnanec nemocný, dostane za prvních 14 dní náhradu mzdy za pracovní neschopnost od zaměstnavatele (přičemž první tři dny nemoci neplatí zaměstnavatel nic). Zaměstnavatel platí jednu polovinu náhrady, druhou polovinu si může nárokovat u správy sociálního zabezpečení.

Čistá mzda (resp. částka k výplatě) = hrubá mzda
- zdravotní pojištění
- sociální pojištění
- daň po slevách
- ostatní závazky zaměstnance
+ daňový bonus
+ náhrada mzdy za pracovní neschopnost

Inzerce ∇

Příklady:

Měsíční hrubá mzda zaměstnance činila 25 000 Kč. Zaměstnanec má podepsáno prohlášení k dani a uplatňuje slevu na 2 vyživované děti.

Účtujeme závazek vůči zaměstnanci a zároveň vzniká osobní náklad (daňově uznatelný).

Vzniká závazek vůči institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Účet 336 Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní) 336 si můžeme analyticky rozlišit, např. 336 Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní) 336.1 pro sociální pojištění a 336 Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní) 336.2 pro zdravotní pojištění. Vzniklý náklad je daňově uznatelný, účtujeme na 524 Účet 524 - Zákonné sociální pojištění (Nákladový - daňový) 524 Zákonné sociální a zdravotní pojištění.

O zálohu na daň se zmenší závazek vůči zaměstnanci a zároveň vzniká závazek vůči finančnímu úřadu. Daně z příjmů odváděné za zaměstnance účtujeme vždy na účet 342 Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342 Ostatní přímé daně, nikdy na účet 341 Účet 341 - Daň z příjmů (Pasivní) 341 Daň z příjmů. Na účet 341 Účet 341 - Daň z příjmů (Pasivní) 341 účtujeme daň z příjmů účetní jednotky.

Pojištění, které platí zaměstnanec, snižuje závazek vůči zaměstnanci.

 • čistá mzda: 25 000 – 221 –  1625 – 1125 = 22 029 Kč
 • závazek vůči zdravotní pojišťovně: 2250 + 1 125  = 3 375 Kč
 • závazek vůči správě sociálního zabezpečení: 6 250 + 1  625 = 7 875 Kč
 • závazek vůči finančnímu úřadu: 221 Kč

Postup účtování v případě náhrady mzdy za pracovní neschopnost:

Náhrada, kterou platí zaměstnavatel                                                     521 Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový - daňový) 521 / 331 Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331
Náhrada placená správou sociálního zabezpečení                                    336 Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní) 336 / 331 Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331
 

Zaúčtování srážky ze mzdy v případě půjček, alimentů apod. – sníží se závazek vůči zaměstnanci a vzniká nový závazek – účtujeme na účet 379 Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379 Jiné závazky:
ostatní srážky ze mzdy                                                                              331 Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331 / 379 Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379

Kategorie

S tématem 'Účtování mezd' souvisí následující účetní testy

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Účtování mezd II
12 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
F  Tento test je Free, můžete si jej zdarma vyplnit kolikrát chcete i bez registrace. Účtování mezd
10 příkladů
Spustit test
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Náklady - souhrnný příklad II.
20 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (61)

#1  Pokorná 28.01.2012, 04:01

Dobrý den, a na jaké účty se zaúčtuje zákonné pojištění - Kooperativa? Předem děkuji za odpověď.

#2  Bujový Vaníček 28.01.2012, 07:36

bez ohledu na pojišťovnu se povinné pojištění účtuje na vrub účet 336. S pozdravem!

#3  Marina 28.01.2012, 15:20

Dobrý den, a na jaké účty se zaúčtuje odměna za vykon funkce jednatelya s.r.o. a placení soc. a zdravot.pojištění? Předem děkuji za odpověď.

#4  Bujový Vaníček 30.01.2012, 09:18

Odměna členům orgánů spol. za výkon fce: 523/379.(AE) Společnost uhradí 9% ze VZ na zdravotní pojištění: 379.(AE)/336 Členy spol. uhradí (4,5%): 379.(AE)/336 Poznámka: Odměny členům jsou příjmy ze ZČ, ale nejsou daňově uznatelné výdaje. AE: analytické evidence

#5  Radka 22.02.2012, 21:00

pro slečnu/paní Pokornou, zákonné pojištění účtujeme na 379 D. Dovoluji si oponovat panu Vaníčkovi s jeho účtem 336 a komentářem - že bez ohledu na pojišťovnu. Není to pravda, je nutné pracovat s ohledem na pojišťovnu, protože pojišťovna je jen jedna a to Kooperativa :-) Účet 336 s patřičnou analytikou se používá na Zúčtování s institucemi ZP-336.01 a SP-336.02, nikoliv na zákonné pojištění.

#6  Radka 22.02.2012, 21:39

Oprava: SP 336.01 a ZP 330.02 - omlouvám se.

#7  Gabriela 29.02.2012, 22:52

Dobrý den, záloha na daň po slevách vyšla 1 Kč, proč je tedy na konci závazek vůči FÚ 401 Kč? Děkuji.

#8  Věra 12.03.2012, 18:23

Dobrý den, připojuji se ke Gabrieke, záloha na daň vyšla 1,- Kč, pro je tedy závazek vůči FÚ 401,- Kč? Děkuji za odpověď.

#9  Jana 17.03.2012, 15:53

Děkujeme mockrát za upozornění. Závazek vůči FÚ je samozřejmě 1 Kč. Chyba již byla opravena. Přeji hezký den

#10  Štěpánka 03.05.2012, 20:17

Dobrý den, jak se účtuje SHM? pokud se tedy vůbec účtuje :)) děkuju :-))

#11  Jana 04.05.2012, 18:22

Dobrý den, o superhrubé mzdě se neúčtuje, je to pouze pomocná částka pro výpočet daně.

#12  Monika 23.05.2012, 13:41

Dobrý den...dělám reparat z účetnictví a sem z toho dost zmatená. My jsme si totiž říkali, že se zaúčtovává i čistá mzda (331/221) a vy to tu nemáte. Má se tedy účtovat nebo ne? A ještě jeden dotaz...vy zde máte účet 524 veden jako zákonné sociální a zdravotní pojištění a my ho máme v účtovém rozvrhu veden jako pouze zákonné sociální pojištění. Mohu sem tedy účtovat i o zdravotním pojištění placeným zaměstnavetelem? předem děkuji za odpověď.

#13  Jana 24.05.2012, 10:45

Dobrý den, o výplatě čisté mzdy se samozřejmě účtuje. Na účtu 331 Zaměstnanci máte evidovaný závazek vůči zaměstnancům nejprve ve výši hrubé mzdy, ale postupně závazek snižujete o zdravotní a sociální pojištění a zálohu na daň z příjmů. Zůstatek na tomto účtu potom představuje čistou mzdu, kterou musíte zaměstnancům vyplatit, ať již z bankovního účtu (331/221) nebo z pokladny (331/211). Co se týče druhého dotazu, na účet 524 se účtuje zákonné sociální i zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem.

#14  Iveta 11.07.2012, 18:57

Dobrý den, chci se zeptat: zaměstnanec hrubá mzda 15 000,- a přišla mu soudní exekuce na plat je to slovák neplatil almenty, u státu má pohledávku a u banky. Jak se to zaúčtuje a v jakém % poměru by se měli věřitelé podělit a kolik musí zaměstnanci zůstat? Mockrát děkuji. Jsem studentka 1.r ekonomky

#15  Iveta 11.07.2012, 19:01

Váš portál je užasný a opravdu jednoduchý moc mi pomohl v pochopení účetnictví. Děkuji Vám

#16  Iveta 11.07.2012, 19:50

Dobrý den, mohli by jste mi vysvětlit danový bonus? A jak se účtuje a vyplácí ? Moc děkuji

#17  xxx 01.08.2012, 16:13

daňový bonus se zaúčtujie 342/331 a v přičítá se k čísté mzdě zaměstnance

#18  Iveta 23.08.2012, 18:19

Děkuji

#19  Andrea 11.09.2012, 11:26

Dobry den, chci se optat jak spravne zauctovat zalohu na mzdu poskytnutou zamestnanci. staci to takhle: 331/221 521/331, 331/221? diky moc

#20  J. Navrátil 11.09.2012, 14:49

vyplacení zálohy na mzdu zaměstnanci (hotovostně) : 331/211 předpis hrubých mezd : 521/331 nyní na účtu 331 máme závazek vůči zaměstnanci, který je nyní snížený o již dříve vyplacenou zálohu.

#21  Andy 07.12.2012, 22:36

Dobrý den, jak postupovat při dodatečné opravě výpočtu ZP, kde musí zaměstnanec zaplatit 1/3 z minimální mzdy, která mu nebyla započítána v minulém měsíci, musí se tato částka zároveň ponížit u ZP zaměstnavatele? Nevím, zda je dotaz jasný. Děkuji za odpověď.

#22  Jana Alscherová 13.03.2013, 07:11

Rodič si uplatňuje daňový bonus na dítě, toto dítě je student a zároveň je fyzická osoba OSVČ a přivydělává si, má tento student ještě nárok slevu - poplatníka v daňovém přiznání, když si uplatňuje rodič slevu na dítě jako daňový bonus? Můžou se tedy uplatnit tyto dvě slevy na jednoho studenta? Děkuji za odpověď.

#23  J. Navrátil 15.03.2013, 18:57

Ano, slevy se mohou uplatnit i kombinovaně.

#24  Kamca 04.05.2013, 12:22

Skvela stranka!

#25  Boža 26.06.2013, 10:51

Dobrý den, chci se zeptat jak se účtuje příjem od FÚ -daňové zvýhodnění na dítě. Předem děkuji.

#26  radoule 26.06.2013, 11:02

221/342 - příjem z FÚ

#27  Sceroin 26.06.2013, 12:42

Dobry den, prosimvas a jak zauctuju - Srazka zavinene skody srazkou ze mzdy??? dekuji

#28  radoule 26.06.2013, 13:59

Předpis náhrady 335/649 srážka ze mzdy 331/335

#29  burdinek 03.09.2013, 20:58

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak je to s odhlášením povinnosti srážek (exekuce) ze mzdy. K 31.8.13 mi končí zaměstnanec, za které platíme dvě exekuce. Děkuji za odpověď

#30  radoule 04.09.2013, 11:28

POVINNOSTÍ zaměstnance je nahlásit exekutorovi ukončení (změnu) zaměstnání (většinou toto zaměstnanci bohužel dobrovolně nedělají). Já osobně vždy napíši na exekuční kancelář informaci, že zaměstnanec XY , číslo exekuce, ukončil ke dni.. zaměstnání ve firmě. toť vše. tÍm to pro mě skončí. V zápočtovém listu má informaci o exekucích a dále je to na dalším zaměstnavateli, aby zařídil vše potřebné.

#31  burdinek 04.09.2013, 20:48

Moc děkuji za odpověď!

#32  Radoule 05.09.2013, 12:19

Info a zároveň prosba pro admina: Prosím, upravte si robota (noreply - robot www.uctovani.net ) na zasílání odpovědí. Přichází mi 5x jeden stejný dotaz, 5x stejná odpověď. Bojím se, aby to třeba nebylo 50 x , a já netrávila svůj volný čas mazáním. Děkuji

#33  Admin 06.09.2013, 13:12

Děkujeme za upozornění, chybu jsme už opravili a nyní vám chodit vždy už pouze jeden email

#34  burdinek 24.09.2013, 10:13

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jaká je min. mzda pro servírku a pro kadeřnici. Předem děkuji za odpověď.

#35  Ing. Marie Bohdalová 24.09.2013, 21:00

Dobrý den, minimální mzda je stejná pro celou ČR a všechny profese. Viz článek http://www.uctovani.net/minimalni-mzda-existencni-minimum.php

#36  burdinek 24.09.2013, 22:18

Zjistila jsem, že se profese dělí do několika skupin viz. odkaz http://www.penize.cz/mzda-a-plat/86261-kolik-je-minimalni-mzda-casto-mnohem-vic-nez-osm-tisic a podle toho se určuje min. mzda. Nemohu ale zjistit, která kategorie je kadeřnice a servírka.

#37  Ing. Marie Bohdalová 27.09.2013, 08:55

Dobrý den, kadeřnici a servírku jsem našla ve 3. skupině podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků http://www.amsp.cz/minimalni-mzda-neni-pro-vsechny-profese-stejna-zjistete . Kadeřnice - odborné holičské a kadeřnické práce. Servírka - obsluha zákazníků podle jejich objednávek v restauračních zařízení. Tzn. 10 400 Kč/měsíc nebo 61,70 Kč/hod

#38  Mária Váňová 14.10.2013, 10:46

zaměstnanci jsem vyplatila naturální mzdu, 600,- Kč, hrubá mzda se nezvýšila, zvýšil se odvod na soc.a zdravotní pojištění za zaměstnance a daň. Nevím jak správně zaúčtovat na 521/331 ? Děkuji

#39  Ing. Marie Bohdalová 15.10.2013, 09:26

Dobrý den, 521/331 bude předpis hrubé mzdy i s mzdou naturální. Z toho pak naturální mzda 331/622

#40  burdinek 21.10.2013, 13:55

Dobrý den, mám dotaz, zda pracovník, který má pracovní smlouvu uzavřenou na 5 dní, 30 hod. týdně, má nárok na proplacení odpracovaných víkendů a svátků. Děkuji

#41  Jarmilka 11.11.2013, 17:08

Dobrý den, jsem nováček v účtárně a mám dotaz k zaúčtování mzdy: program automaticky účtuje mzdy a to: - int. doklad - hrubá mzda - 521/331 - automaticky se vytvoří ostatní závazky: a) vůči zaměstnanci - jak zaúčtovat?? 331/331??? b) vůči VZP - 331/336 + AE c) vůči OSSZ - 331/336 + AE d) vůči FÚ - 331/342 + AE Je to tak správně?? A ještě jeden dotaz: zaměstnanci každý měsíc odečítáme z čisté mzdy životní poj., které pak hradíme z BÚ - jak toto zaúčtovat??? Moc děkuji za jakkoukoli odpověď. J.

#42  Ing. Marie Bohdalová 12.11.2013, 09:01

Dobrý den, celá hrubá mzda je 521/331 SP zaměstnance 331/336 100 ZP zaměstnance 331/336 200 Záloha na daň 331/342 Výplata mzdy 331/221 předpis pro životní pojištění 527/379, úhrada z banky 379/221

#43  J.Buchtová 07.05.2014, 13:24

Dobrý den, jak účtovat exekuci srážkou ze mzdy-ještě nenabylo právní moci.Jak účtovat po nabytí právní moci.Děkuji za odpověď

#44  Vveronikaa 21.05.2014, 11:46

Dobrý den, jak se zaúčtuje daň z příjmů PO? děkuji za odpověď

#45  Zuzana Bartůšková 21.05.2014, 13:47

Dobrý den, předpis na daň z příjmů z běžné činnosti je 591/341. Daň se účtuje do období se kterým časově souvisí tj. daň z příjmů PO za rok 2013 se účtuje k 31.12.2013

#46  Josef K. 28.11.2014, 17:47

Dobrý den. Mám v práci měsíční plat(tarif) 24000. Úvazek 37,5h / týden. Můžete mi prosím vysvětlit postup výpočtu základního měsíčního platu pro daný měsíc ? Měsíce mají různý počet dní , dobře vím , že základní měs. plat + veškeré příplatky = hrubá mzda. Jenže základní měsíční plat se mění podle fondu pracovní doby(plánovací kalendář). Jak to tedy je správně ? Děkuji a s pozdravem Josef

#47  Anna L. 19.03.2015, 19:54

Dobrý den. Chtěla bych se zeptat na jaký účet se účtuje: Srážka ze mzdy (stavevební spoření) a Telekomunikační služby. Předem děkuji Anna L.

#48  Ing. Marie Bohdalová 22.03.2015, 15:26

@Anna L.: Dobrý den 331/379

#49  Miro 2222 23.04.2015, 13:39

Dobrý den, jak se zaúčtuje nemocenská od zaměstnavatele? děkuji za odpověď

#50  LULA 21.02.2016, 14:33

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak se počítá předpis pojistného placeného podnikem, když ho nemám zadané?.. ale je tam hrubá mzda 512.000 tak to mám brát z toho? ... a poté vzápětí vyúčtování jak se účtuje?

#51  Radka55 21.02.2016, 20:47

to-LULA hrubá mzda 512.000..... 521/331 zp firma-9% z Hrubé mzdy 46.080...524../336 sz firma-25% z Hrubé mzdy 125.000...524../336

#52  Radka55 21.02.2016, 20:49

sz - oprava patří sp (sociální)

#53  Lula 22.02.2016, 18:14

Děkuji za odpověď a ještě jsem se chtěla zeptat, zda když je vyúčtování, jako že to půjde z banky, tak ty dvě hodnoty sociálního a zdravotního musím sečíst dohromady a zaúčtovat to jako 336/221? děkuji ;)

#54  Ing. Marie Bohdalová 22.02.2016, 18:21

@Lula: nemusíte, můžete účtovat jednotlivě a nejlépe s analytikou, např. 336/001 pro ossz, 336/002 pro zp.

#55  LULA 22.02.2016, 20:15

Dobře děkuji mockrát, za odpověď..

#56  luan 12.03.2016, 13:47

vedu daň.evidenci.faktura za obědy zaměstnance je rozdělena 55% jako režie a zbytek jako nedaň.výdaj.zaměstnanec má druhou částku stženou z výplaty.bude se do daň. výdajů dávat čistá mzda a nebo částka k výplatě?(jak by se potom zaúčtoval rozdíl mezi čistou mzdou a částkou k výplatě?)děkuji

#57  DanielaB 12.04.2017, 17:00

Dobrý den, chtela jsem se zeptat, ohledne vypoctu jak je uvedeno pri scitani 2 deti a poplatnika Ve skole jsme si to vypocetly jako 1117,- = 1 dite 1417,- = 2 dite 2070,- = poplatnik Pri secteni deti plus poplatnika je to 4604,- a zde tu je ze jste vynasobily 2*1117,- coz castka na druhe dite ciny uz1417,- A po odecteni od castky (dan)(15%) 4305-4604= -299,- Tak me jen zarazil vypocet a zda to co jsem napsala by tak melo byt, a nebo je to zdrivejska a tehdy castky za deti byly stejne. Dekuji Bastova

#58  Ing. Marie Bohdalová 30.04.2017, 09:48

Dobrý den, článek je sepsán v roce 2012, kdy byly hodnoty slev na děti jiné. V současnosti jsou platné tyto: 1 dítě- 1117,-/měsíc, 2. dítě: 1417,-/měsíc, 3. dítě 1717,-/měsíc. Opět se připravuje aktualizace navýšení částek. Ve chvíli, kdy vejde v platnost, budeme o této skutečnosti informovat.

#59  LNovotná 10.08.2017, 09:32

Nemocný dostane náhradu mzdy od zaměstnavatele za 21 dní?

#60  Táňa P. 13.08.2017, 04:26

Ano, také mě ta náhrada mzdy za 21 dní zarazila. Ale při podrobnějším zkoumání jsem zjistila, že by ještě stále měla platit náhrada mzdy za 14 dní, nikoli 21 dní.

#61  Admin 21.08.2017, 11:48

Omlouváme se za nepřesnost, ano, máte pravdu, náhrada mzdy platí za 14 dní, ne 21. V článku jsme již tuto informaci opravili.

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Uctovani-mezd&idc=60

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.