Videokurz jak na účtování od základů

Výpočet čisté mzdy 2024


Aktualizováno k 26. 12. 2023

Vypočítat hrubou mzdu z odpracovaných hodin
Výpočet odpracovaných hodin «Dopočítat počet prac. dní za

(Dopočítává hrubou mzdu dle vzorce: Odpracované hodiny * Hodinová mzda + Pohyblivá složka mzdy) Skrýt

Dovolená
Uplatnění slev
Slevu na poplatníka si může uplatnit každý, kdo podepíše formulář "Prohlášení poplatníka daně". Pouze pokud máte 2 zaměstnanecké poměry, lze slevu na poplatníka uplatnit pouze jednou.
Zadejte prosím počet dětí, které nemají ZTP/P průkaz. Zvýhodnění na dítě si může uplatnit pouze jeden z poplatníků, kteří spolu žijí ve společně hospodařící domácnosti. Vyživovaným dítětem je nezletilé dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti, včetně měsíce, kdy dovrší 18 let. Dále zletilé dítě do 26 let věku (včetně), které nepobírá invalidní důchod třetího stupně a je studentem (soustavně se připravuje na budoucí povolání).
Počet dětí s průkazem ZTP/P, zvýhodnění si může uplatnit pouze jeden z poplatníků, kteří spolu žijí ve společně hospodařící domácnosti.
Pokud se nepoužívá služební vozidlo k soukromým účelům nechte číslo 0.

Mezi nepeněžní příjmy patří např. když zaměstnavatel bezplatně poskytne motorové vozidlo pro služební i soukromé účely zaměstnance, příjem zaměstnance je částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla (min. 1 000 Kč) za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla

Výpočet čisté mzdy

Čistá mzda:


Odvody a tok peněz mezi zaměstnancem, státem a zaměstnavatelem

Zaměstnanec Stát Zaměstnavatel
Hrubá mzda +
Zdravotní pojištění
(4,5%|9%)Zaměstnanec = 4,5% z hrubé mzdy
Zaměstnavatel = 9% z hrubé mzdy
+
Sociální pojištění
(7,1%|24,8%)Zaměstnanec = 7,1% z hrubé mzdy
Zaměstnavatel = 24,8% z hrubé mzdy
+
Daň z příjmu 15%

(23%)

Daň z příjmu 15% ze hrubé mzdy zaokrouhlené na 100 kč nahoru do částky 131 901
23% z částky nad výdělek 131 901 Kč
+
Slevy na dani & daňové zvýhodnění Sleva na poplatníka = 2 570 Kč
Sleva pro invalidní důchod I. a II. stupně = 210 Kč
Sleva pro invalidní důchod III. Stupně = 420 Kč
Sleva pro držitele průkazu ZTP/P =1 345 Kč
Daňové zvýhodnení na první dítě je 1 267 Kč, na druhé dítě je 1 860 Kč a třetí dítě a další děti je 2 320 Kč.
Daňové zvýhodnění na dítě
s průkazem ZPT/P
První ZPT/P dítě: 2 534 Kč
Druhé ZPT/P dítě: 3 720 Kč
Třetí a další ZPT/P děti: 4 640 Kč

Danový bonus lze uplatnin pouze pokud hrubá mzda dosahuje výše minimálně 6 675
Výsledek +

Jak se čistá mzda vypočítává?

(Čísla použitá v tomto vysvětlení jsou Vámi zadané hodnoty z kalkulačky)


Nepeněžní příjmy

Mezi nepeněžní příjmy patří např. když zaměstnavatel bezplatně poskytne motorové vozidlo pro služební i soukromé účely zaměstnance, příjem zaměstnance je částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla (min. 1 000 Kč) za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla (§ 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z príjmu). V případě, že poplatník využíva více motorových vozidel postupně za sebou použije se 1% z nejvyšší vstupní ceny vozidla. V případě, že poplatník využíva více motorových vozidel současně uplatní se 1% ze součtu vstupních cen všech vozidel.

Sociální pojištění placené zaměstnancem a zaměstnavatelem (výsledné hodnoty sociálního a zdravotního pojištění placené zaměstnancem a zaměstnavatelem se zaokrouhlují na celé koruny nahoru).

Sociální pojištění placené zaměstnancem vypočítáme, pokud vynásobíme hrubou mzdu Případně hrubou mzdu + nepeněžní příjem * 7,1% a zaokrouhlíme na celé koruny nahoru. Výpočet: *0,071=

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem vypočítáme, pokud vynásobíme hrubou mzdu Případně hrubou mzdu + nepeněžní příjem * 24,8%. Výpočet: *0,248=

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem a zaměstnavatelem

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem vypočítáme, pokud vynásobíme hrubou mzdu Případně hrubou mzdu + nepeněžní příjem * 4.5%.
Výpočet:

Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem vypočítáme, pokud vynásobíme hrubou mzdu Případně hrubou mzdu + nepeněžní příjem * 9%. Výpočet: *0,09=

  Výjimka u zdravotního pojištění
  Pokud má zaměstnanec menší, než minimální mzdu (např. v případě postižení), tak se zdravotní pojištění počítá z minimální mzdy 18 900. Příklad: měsíční mzda 6 900.
  Zaměstnavatel: 6 900*0,09 = 621
  Zaměstnanec si poté platí zdravotní pojištění výpočtem 18 900*0,045 = 779 Kč
  Poté doplácí za zaměstnavatele rozdíl minimální a skutečné mzdy * 0,09. Tedy: 18 900-6 900 = 10 400*0,09 = 936 Kč
  Celkem 779+936 = 1 715 Kč je zdravotní pojištění placené zaměstnancem.

Daň z příjmu

Daň z příjmu se vypočítá procentem (15 % nebo 23 %) z hrubé mzdy zaměstnance zaokrouhlené na 100 kč nahoru. Při hrubé mzdě do 131 901 Kč bude daň 15%, nad 131 901 Kč bude daň 23% z hrubé mzdy.
V našem případě

Slevy na dani a daňové zvýhodnění
Z daně z příjmu si můžeme uplatnit následující slevy a daňové zvýhodnění:

Daňové zvýhodnění měsíční sleva
Daňové zvýhodnění na děti První dítě: 1 267 Kč
Druhé dítě: 1 860 Kč
Třetí a další děti: 2 320 Kč
Daňové zvýhodnění na dítě s průkazem ZPT/P První dítě: 2 534 Kč
Druhé dítě: 3 720 Kč
Třetí a další děti: 4 640 Kč
Sleva na dani měsíční sleva
Sleva na poplatníka 2 570 Kč
Sleva pro invalidní důchod I. a II. stupně 210 Kč
Sleva pro invalidní důchod III. Stupně 420 Kč
Sleva pro držitele průkazu ZTP/P 1 345 Kč
Sleva na dani (roční) roční sleva Roční slevy se uplatňují pouze v ročním zúčtování (v případě že manžel/ka je podnikatel, v březnu v daňovém přiznání), nelze rozpočítat na měsíční slevu.
Sleva na vyživovaného manžela 24 840 Kč *
Sleva na vyživovaného manžela ZTP/P 49 680 Kč *

Limit slevy na dani je do výše daně, lze tedy maximálně dosáhnout toho, že se nebude platit žádná daň (kromě slevy daňového zvýhodnění, které pokud bude větší výši daně, bude vyplaceno právě v hodnotě přesahující daňovou povinnost = daňový bonus).
Výpočet slevy na poplatnika:
Výpočet daňového zvýhodnění:
* Roční slevy se uplatnují pouze v ročním zúčtování (v případě že manžel/ka je podnikatel, v březnu v daňovém přiznání), nelze rozpočítat na měsíční slevu.

Výpočet čisté mzdy


Konečně nám mezivýpočty dovolují vypočítat čistou mzdu. Čistá mzda se vypočítá pokud od hrubé mzdy odečteme sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnancem, daň z příjmu - uplatněné slevy a zvýhodnění.
Výpočet:

Daňové zatížení čisté mzdy V ČR a Evropě

 • Celkové náklady zaměstnavatele v České republice na 1 vydělanou Kč čistého je 1,74 Kč
 • Průměr mzdových nákladů v Evropské Unii je 1,73 Kč na 1 Kč pro zaměstnance
 • Nejvyšší náklady mají podnikatelé v Belgii, kde zaměstnavatelé zaplatí 2,31 Kč, za to, aby mohli dát 1 Kč zaměstnanci
 • Nejmenší daňové zatížení čisté mzdy je Kypru a to 1,20 Kč
 • Zdroj : Employer Cost of €1 net: New Direction – The Foundation for European Reform (rok 2014)Autor: Tomáš Vojta


Máte nápad na vytvoření nové kalkulačky, která by byla vám a dalším lidem užitečná? Napište nám email na , kde popište využití a funkce kalkulačky. Bude-li nápad realizovatelný, objeví se na těchto stránkách zdarma k používání.


Mohlo by vás také zajímat


Vzdělávejte se s námi ve videokurzech


Komentáře

Mzdová kalkulačka čisté mzdy
Kalkulačku výpočtu čisté mzdy můžete vyhledávat také pod výrazy jako kalkulačka hrubé mzdy, mzdová kalkulačka, výpočet mzdy, mzdová kalkulačka 2024 student, výpočet nemocenská, mzdová kalkulačka zaměstnavatel nebo platová kalkulačka.
logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/vypocet-ciste-mzdy-kalkulacka.php

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.