Využíváme soubory cookies. Pokračováním prohlížení tohoto webu souhlasíte s používáním cookies, více informací.

OK, rozumím
Registrovat se
Kalkulačky » Výpočet hrubé a čisté mzdy

Výpočet čisté mzdy 2021 - mzdová kalkulačka

Aktualizováno k 6.1.2021 - Zrušení superhrubé mzdy

Vypočítat hrubou mzdu z odpracovaných hodin
Výpočet odpracovaných hodin «Dopočítat počet prac. dní za

,-Kč
,-Kč
(Dopočítává hrubou mzdu dle vzorce: Odpracované hodiny * Hodinová mzda + Pohyblivá složka mzdy) Skrýt

Dovolená
,- Kč
Uplatnění slev
Slevu na poplatníka si může uplatnit každý, kdo podepíše formulář "Prohlášení poplatníka daně". Pouze pokud máte 2 zaměstnanecké poměry, lze slevu na poplatníka uplatnit pouze jednou.
Zvýhodnění na dítě si může uplatnit pouze jeden z poplatníků, kteří spolu žijí ve společně hospodařící domácnosti. Vyživovaným dítětem je nezletilé dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti, včetně měsíce, kdy dovrší 18 let. Dále zletilé dítě do 26 let věku (včetně), které nepobírá invalidní důchod třetího stupně a je studentem (soustavně se připravuje na budoucí povolání).
Počet dětí s průkazem ZTP/P, zvýhodnění si může uplatnit pouze jeden z poplatníků, kteří spolu žijí ve společně hospodařící domácnosti.
Pokud se nepoužívá služební vozidlo k soukromým účelům nechte číslo 0.

Mezi nepeněžní příjmy patří např. když zaměstnavatel bezplatně poskytne motorové vozidlo pro služební i soukromé účely zaměstnance, příjem zaměstnance je částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla (min. 1 000 Kč) za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla

Výpočet čisté mzdy


Čistá mzda:


Odvody a tok peněz mezi zaměstnancem, státem a zaměstnavatelem

Zaměstnanec Stát Zaměstnavatel
Hrubá mzda + ,- Kč ,- Kč
Zdravotní pojištění
(4,5%|9%)Zaměstnanec = 4,5% z hrubé mzdy
Zaměstnavatel = 9% z hrubé mzdy
+
Sociální pojištění
(6,5%|24,8%)Zaměstnanec = 6,5% z hrubé mzdy
Zaměstnavatel = 24,8% z hrubé mzdy
+
Daň z příjmu 15%

(23%)

Daň z příjmu 15% ze hrubé mzdy zaokrouhlené na 100 kč nahoru do částky 141 764
23% z částky nad výdělek 141 764 Kč
+
Slevy na dani & daňové zvýhodnění Sleva na poplatníka = 2 320 Kč
Sleva pro invalidní důchod I. a II. stupně = 210 Kč
Sleva pro invalidní důchod III. Stupně = 420 Kč
Sleva pro držitele průkazu ZTP/P =1 345 Kč
Sleva pro studenta = 335 Kč
Daňové zvýhodnení na první dítě je 1 267 Kč, na druhé dítě je 1 617 Kč a třetí dítě a další děti je 2 017 Kč.
Daňové zvýhodnění na dítě
s průkazem ZPT/P
První ZPT/P dítě: 2 234 Kč
Druhé ZPT/P dítě: 3 234 Kč
Třetí a další ZPT/P děti: 4 034 Kč

Danový bonus lze uplatnin pouze pokud hrubá mzda dosahuje výše minimálně 6 675,-
Výsledek + ,- Kč
Inzerce ∇

Jak se čistá mzda vypočítává?

(Čísla použitá v tomto vysvětlení jsou Vámi zadané hodnoty z kalkulačky)


Nepeněžní příjmy

Mezi nepeněžní příjmy patří např. když zaměstnavatel bezplatně poskytne motorové vozidlo pro služební i soukromé účely zaměstnance, příjem zaměstnance je částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla (min. 1 000 Kč) za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla (§ 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z príjmu). V případě, že poplatník využíva více motorových vozidel postupně za sebou použije se 1% z nejvyšší vstupní ceny vozidla. V případě, že poplatník využíva více motorových vozidel současně uplatní se 1% ze součtu vstupních cen všech vozidel.

Sociální pojištění placené zaměstnancem a zaměstnavatelem (výsledné hodnoty sociálního a zdravotního pojištění placené zaměstnancem a zaměstnavatelem se zaokrouhlují na celé koruny nahoru).

Sociální pojištění placené zaměstnancem vypočítáme, pokud vynásobíme hrubou mzdu Případně hrubou mzdu + nepeněžní příjem * 6.5% a zaokrouhlíme na celé koruny nahoru. Výpočet: *0,065=

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem vypočítáme, pokud vynásobíme hrubou mzdu Případně hrubou mzdu + nepeněžní příjem * 24,8%. Výpočet: *0,248=

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem a zaměstnavatelem

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem vypočítáme, pokud vynásobíme hrubou mzdu Případně hrubou mzdu + nepeněžní příjem * 4.5%.
Výpočet:

Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem vypočítáme, pokud vynásobíme hrubou mzdu Případně hrubou mzdu + nepeněžní příjem * 9%. Výpočet: *0,09=

  Výjimka u zdravotního pojištění
  Pokud má zaměstnanec menší, než minimální mzdu (např. v případě postižení), tak se zdravotní pojištění počítá z minimální mzdy 15 200. Příklad: měsíční mzda 6 900.
  Zaměstnavatel: 6900*0,09 = 621
  Zaměstnanec si poté platí zdravotní pojištění výpočtem 15200*0,045=684
  Poté doplácí za zaměstnavatele rozdíl minimální a skutečné mzdy * 0,09. Tedy: 15200-6900= 8300*0,09=747
  Celkem 684+747=1431 je zdravotní pojištění placené zaměstnancem.
Daň z příjmu

Daň se po novele zákona vypočítá procentem (15 % nebo 23 %) z hrubé mzdy zaměstnance zaokrouhlené na 100 kč nahoru. Při hrubé mzdě do 141 764 Kč bude daň 15%, nad 141 764 Kč bude daň 23% z hrubé mzdy.
V našem případě

Slevy na dani a daňové zvýhodnění
Z daně z příjmu si můžeme uplatnit následující slevy a daňové zvýhodnění:

Daňové zvýhodnění měsíční sleva
Daňové zvýhodnění na děti První dítě: 1 267 Kč
Druhé dítě: 1 617 Kč
Třetí a další děti: 2 017 Kč
Daňové zvýhodnění na dítě s průkazem ZPT/P První dítě: 2 534 Kč
Druhé dítě: 3 234 Kč
Třetí a další děti: 4 034 Kč
Sleva na dani měsíční sleva
Sleva na poplatníka 2 320,- Kč
Sleva pro invalidní důchod I. a II. stupně 210,- Kč
Sleva pro invalidní důchod III. Stupně 420,- Kč
Sleva pro držitele průkazu ZTP/P 1 345,- Kč
Sleva pro studenta 335,- Kč
Sleva na dani (roční) roční sleva Roční slevy se uplatňují pouze v ročním zúčtování (v případě že manžel/ka je podnikatel, v březnu v daňovém přiznání), nelze rozpočítat na měsíční slevu.
Sleva na vyživovaného manžela 24 840,- Kč *
Sleva na vyživovaného manžela ZTP/P 49 680,- Kč *

Limit slevy na dani je do výše daně, lze tedy maximálně dosáhnout toho, že se nebude platit žádná daň (kromě slevy daňového zvýhodnění, které pokud bude větší výši daně, bude vyplaceno právě v hodnotě přesahující daňovou povinnost = daňový bonus). Nárok na výplatu daňového bonusu na dítě vzniká po dosažení příjmů na úrovni šestinásobku minimální mzdy. V roce 2021 je to roční částka ve výši 91 200 korun, měsíčně od zaměstnavatele 7 600 korun.
Výpočet slevy na poplatnika:
Výpočet daňového zvýhodnění:
* Roční slevy se uplatnují pouze v ročním zúčtování (v případě že manžel/ka je podnikatel, v březnu v daňovém přiznání), nelze rozpočítat na měsíční slevu.
Výpočet čisté mzdy
Konečně nám mezivýpočty dovolují vypočítat čistou mzdu. Čistá mzda se vypočítá pokud od hrubé mzdy odečteme sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnancem, daň z příjmu - uplatněné slevy a zvýhodnění.
Výpočet:

Daňové zatížení čisté mzdy V ČR a Evropě

 • Celkové náklady zaměstnavatele v České republice na 1 vydělanou Kč čistého je 1,74 Kč
 • Průměr mzdových nákladů v Evropské Unii je 1,73 Kč na 1 Kč pro zaměstnance
 • Nejvyšší náklady mají podnikatelé v Belgii, kde zaměstnavatelé zaplatí 2,31 Kč, za to, aby mohli dát 1 Kč zaměstnanci
 • Nejmenší daňové zatížení čisté mzdy je Kypru a to 1,20 Kč
 • Zdroj : Employer Cost of €1 net: New Direction – The Foundation for European Reform (rok 2014)

Kalkulačky čisté mzdy v minulých letech

Autor: Tomáš Vojta


Máte nápad na vytvoření nové kalkulačky, která by byla vám a dalším lidem užitečná? Napište nám email na , kde popište využití a funkce kalkulačky.
Bude-li nápad realizovatelný, objeví se na těchto stránkách zdarma k používání.


Inzerce ∇

Mohlo by vás také zajímat

 Účtování mezd Účtování mezd

Jana Fučíková Jak se účtují mzdy, aktuální výše slev + příklad zaúčtování... celý článekKomentáře

Mzdová kalkulačka čisté mzdyStránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/vypocet-ciste-mzdy-kalkulacka.php

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.

Kalkulačku výpočtu čisté mzdy můžete vyhledávat také pod výrazy jako kalkulačka hrubé mzdy, mzdová kalkulačka, výpočet mzdy, mzdová kalkulačka 2021 student, výpočet nemocenská, mzdová kalkulačka zaměstnavatel nebo platová kalkulačka.