Změny v dani silniční

V průběhu roku 2022 došlo k významné novelizaci zákona o silniční dani. Hlavní změnou je zrušení silniční daně u osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 12 tun. Jaké změny přináší novela zákona o dani silniční?

Novela zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční nabývá účinnosti od 1. 7. 2022, a platí zpětně pro celé zdaňovací období roku 2022.

Silniční daň se v minulosti uplatňovala u všech vozidel registrovaných, provozovaných nebo používaných v České republice, které sloužily u fyzických, ale i právnických osob k výdělečné činnosti.

V současnosti předmětem daně silniční je zdanitelné vozidlo, kterým se pro účely daně silniční rozumí silniční vozidlo kategorie N2 nebo N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrována v registru silničních vozidel v České republice:

N2 – motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 12 tun,

N3 – motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 12 tun,

O3 – přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 10 tun,

O4 – přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 10 tun.

Předmětem silniční daně nově už nebudou žádná osobní vozidla, dále to nebudou nákladní a ostatní vozidla s maximální hmotností nepřevyšující 3,5 tuny. K určení předmětu daně jsou vždy rozhodující údaje zapsané v technickém průkazu příslušného vozidla, a to zápisy platné k prvnímu dni příslušného zdaňovacího období, nebo ke dni první registrace vozidla v ČR ve zdaňovacím období.

Jak na výpočet? Použijte naší kalkulačku na výpočet silniční daně.

Kdo je považován za poplatníka daně?

Poplatníkem daně silniční je ten, kdo je jako provozovatel zdanitelného vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla, kdo užívá zdanitelné vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena.

Poplatníkem daně silniční je rovněž osoba, která používá zdanitelné vozidlo určené jako státní hmotná rezerva, organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí. Je-li u téhož zdanitelného vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně.

Poplatníkem daně již není zaměstnavatel, neboť osobní automobily a přípojná vozidla nejsou od zdaňovacího období roku 2022 předmětem daně.

V zákoně zůstala zachována sleva na dani pro kombinovanou dopravu. Naopak se z něj vypustila sleva pro nově zaregistrovaná vozidla.

Daňové přiznání

Poplatník je povinen podat řádné daňové přiznání k dani silniční, pokud se v něm uvádí alespoň jedno zdanitelné vozidlo, a to nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období (lhůta pro placení daně a podání daňového přiznání zůstává zachována). V daňovém přiznání se uvádí pouze zdanitelné vozidlo,

 • za které je dílčí daň (tj. daň za vozidlo) vyšší než 0 Kč,
 • za které se uplatňuje sleva na dani nebo
 • které je osvobozeno, pokud by jinak dílčí daň za něj byla vyšší než 0 Kč.

Prakticky příklad

Petr vlastní osobní automobil, který používá za účelem podnikání, také je vlastníkem nákladního automobilu (vozidlo kategorie N2 s kódem druhu karoserie BA) o hmotnosti 10 tun. Je podnikatel povinen podat do 31. 1. 2023 daňové přiznání k dani silniční?

Podle § 15 zákona o dani silniční nemá pan Petr povinnost podat daňové přiznání. Nákladní vozidlo je předmětem daně, ale pro vozidla v kategorii N2 – motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 12 tun, je výše daně 0 Kč, a proto pan Petr nemá povinnost podat daňové přiznání.

Významné změny v silniční dani:

 • zjednodušení zákona a snížení počtu vozidel, za která se bude daň silniční platit → předmětem daně silniční jsou pouze nákladní automobily kategorie N2 a N3 a jejich přívěsy kategorie O3 a O4,
 • zrušení povinnosti platit zálohy na daň silniční → daň se platí jen jednou ročně,
 • zrušení registrace k silniční dani,
 • sazby daně jsou nyní součástí přílohy k zákonu,
 • novela už neuvádí základ a sazbu daně, ale výši daně,
 • vypustily se slevy pro nově zaregistrovaná vozidla,
 • nová koncepce zdanění u tahačů a přívěsů,
 • od 1. 1. 2025 bude povinnost podávat daňové přiznání pouze elektronicky.

Kategorie

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Technické zhodnocení
11 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Dotace ze státního rozpočtu
15 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Reklamace zboží - účtování u odběratele
13 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

Zatím žádný komentář, buďte první

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Zmeny-v-dani-silnicni&idc=495

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.