Kalkulačka silniční daně 2023

BA – nákladní automobil
BB – skříňový automobil
BC – tahač návěsu
BD – silniční tahač
Podle údajů v technickém průkazu vozidla
Podle údajů v technickém průkazu vozidla
Slevu na dani lze uplatnit pouze u kombinované dopravy dle § 12, závisí na počtu jízd. Principem kombinované dopravy je uskutečňovat přepravu zboží v jedné a téže přepravní jednotce.

Více než 120 jízd, činí sleva 90 % daně
od 91 do 120 jízd, činí sleva 75 % daně
od 61 do 90 jízd, činí sleva 50 % daně
od 31 do 60 jízd, činí sleva 25 % daně.

Výsledná silniční daň: {{ danComputed.toLocaleString("cs-CZ", { maximumFractionDigits: 2 }) }} Kč

Jak na výpočet silniční daně

Od od 1. 7. 2022 platní nové pravidla pro výpočet silniční daně. Starou kalkulačku najdete zde

V průběhu roku 2022 došlo k významné novelizaci zákona o silniční dani. Došlo k zjednodušení zákona a snížení počtu vozidel, za která se bude daň silniční platit, silniční daň se ruší pro osobní automobily, autobusy a nákladné auta do 12 tun. V současnosti předmětem daně silniční je zdanitelné vozidlo. Zdanitelným vozidlem se pro účely daně silniční rozumí silniční vozidlo kategorie N2 a N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrovaná v registru silničních vozidel v České republice.

Výše daně silniční za zdanitelné vozidlo je uvedena v příloze k zákonu o dani silniční. Závisí na počtu náprav a největší povolené hmotnosti v tunách (tyto informace najdeme v technickém průkazu zdanitelného vozidla). Dílčí daň za jednotlivé zdanitelné vozidlo se vypočte jako rozdíl výše daně pro toto zdanitelné vozidlo, případně snížená o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, ve kterém vozidlo není předmětem daně nebo je od této daně osvobozeno, a uplatněné slevy na dani za toto zdanitelné vozidlo (slevu na dani lze využít pouze v případě kombinované dopravy). U vozidla, které uskuteční v kombinované dopravě ve zdaňovacím období

  • více než 120 jízd, činí sleva 90 % daně,
  • od 91 do 120 jízd, činí sleva 75 % daně,
  • od 61 do 90 jízd, činí sleva 50 % daně,
  • od 31 do 60 jízd, činí sleva 25 % daně.

 

Poplatník je povinen podat řádné daňové přiznání k dani silniční, pokud se v něm uvádí alespoň jedno zdanitelné vozidlo, a to nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období.

Jak se člení typ vozidla a karoserie?

  • BA – nákladní automobil;
  • BB – skříňový automobil;
  • BC – tahač návěsu;
  • BD – silniční tahač.

Při klasifikaci zdanitelných vozidel se vychází z nařízení č. 2018/858 (příloha I).

Druh karoserie BA nebo BB

Počet náprav Největší povolená hmotnost v tunách Výše daně v Kč
nejméně méně než
2 12 0
12 13 800
13 14 2300
14 15 3200
15 7200
3 15 0
15 17 1400
17 19 2900
19 21 3800
21 23 5800
23 9000
4 a více 23 0
23 25 3800
25 27 6000
27 29 9400
29 14000

Druh karoserie BC nebo BD

Počet náprav Největší povolená hmotnost jízdní soupravy v tunách Výše daně v Kč
nejméně méně než
2 16 0
16 18 400
18 20 900
20 22 2000
22 23 2600
23 25 4600
25 28 8000
28 31 8700
31 33 12100
33 18400
3 a více 36 0
36 38 11800
38 40 16300
40 24200

Přípojné vozidla

Největší povolená hmotnost v tunách Výše daně v Kč
nejméně méně než
12 0
12 3600

Zdroj: zákon č. 16/1993 Sb. o dani silniční - znění od 01.07.2022

Jak se silniční daň účtuje?

Jak se silniční daň podává

Silniční daň se podává elektronicky skrze oficiální formulář na https://adisdpr.mfcr.cz.

Peníze za silniční daň uhradíte na účet č.

Název finančního úřadu číslo účtu silniční daně
Finanční úřad pro hlavní město Prahu 748-77628031/0710
Finanční úřad pro Středočeský kraj 748-77628111/0710
Finanční úřad pro Jihočeský kraj 748-77627231/0710
Finanční úřad pro Plzeňský kraj 748-77627311/0710
Finanční úřad pro Karlovarský kraj 748-77629341/0710
Finanční úřad pro Ústecký kraj 748-77621411/0710
Finanční úřad pro Liberecký kraj 748-77628461/0710
Finanční úřad pro Královehradecký kraj 748-77626511/0710
Finanční úřad pro Pardubický kraj 748-77622561/0710
Finanční úřad pro Kraj Vysočina 748-67626681/0710
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 748-77628621/0710
Finanční úřad pro Olomoucký kraj 748-47623811/0710
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 748-77621761/0710
Finanční úřad pro Zlínský kraj 748-47620661/0710
Specializovaný finanční úřad 748-77620021/0710


Autor: Tomáš Vojta

Máte nápad na vytvoření nové kalkulačky, která by byla vám a dalším lidem užitečná? Napište nám email na , kde popište využití a funkce kalkulačky. Bude-li nápad realizovatelný, objeví se na těchto stránkách zdarma k používání.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Komentáře

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/silnicni-dan-kalkulacka.php

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.