Změny v zákoníku práce

Jaké změny a novinky přinesla transpoziční novela zákoníku práce a na co mají nově právo zaměstnanci? To si shrneme v dnešním článku. 

Během měsíce září schválila poslanecká sněmovna novelu zákoníku práce. Tuto novelu můžeme najít k podrobnému prostudování ve sbírce zákonů jako zákon č. 281/2023 Sb

Drtivá většina změn nabyla platnosti od 1.10.2023 a jen malá část změn nabyde účinnosti až od 1.1.2024. 

Změny platné od 1.10.2023

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti

Nově má zaměstnavatel povinnost dle § 74 odst. 2 ZP předem rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu v písemném rozvrhu pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 3 dny před začátkem směny. 

Zaměstnavatel musí nově důkladně evidovat odpracovanou dobu zaměstnance na DPP a DPČ, z důvodu dodržení poskytnutí přestávek v práci. Podmínky evidence jsou nově stejné, jako u zaměstnanců na HPP. 

V § 115 až § 118 zákoníku práce je uvedeno, že zaměstnanci mají nově nárok na příplatky nebo jiné kompenzace za práci ve svátek, práci v noci, v sobotu a v neděli a ve ztíženém pracovní prostředí. 

Dle § 77 odst. 3 ZP zaměstnanci náleží pracovní volno v případě překážek v práci (ošetření u lékaře, svatba, pohřeb, darování krve). 

Zaměstnanci je nově umožněno dle § 77 odst. 4 ZP podat žádost zaměstnavateli o zaměstnání v pracovním poměru. Podmínkou žádosti je vykonat zaměstnání po dobu delší než 180 dní v rámci období posledních 12 měsíců. Povinností zaměstnavatele je poskytnout zaměstnanci odůvodněnou písemnou odpověď do 1 měsíce od podání. V případě, že žádosti nevyhoví.

Pokud zaměstnanec obdržel výpověď, má právo požádat zaměstnavatele ve lhůtě 1 měsíce od doručení výpovědi o její odůvodnění. Přesné podmínky jsou vymezeny v § 77 odst. 5 ZP.

V rámci konání DPP musí být vždy uvedeny sjednané práce dle § 75 odst. 3 ZP.

Zjednodušení doručování písemností zaměstnancům

V rámci doručování písemností zaměstnancům došlo dle § 335 ZP k zmírnění pravidel pro jejich elektronické podepisování a doručování. Zmírnění pravidel se týká pracovní smlouvy, dodatků pracovní smlouvy a dohody o rozvázání pracovního poměru. Nově je možné doručovat tyto dokumenty elektronickou poštou (e-mailem) nebo do datové schránky. K podpisu písemností nově stačí prostý elektronický podpis.

Doručování dokumentů do vlastních rukou tak zůstává nadále u písemnosti týkajících se skončení pracovního poměru nebo právního vztahu založeného DPP/DPČ, odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance, mzdový a platový výměr. 

Nová pravidla pro home office

K výkonu home office je nově zapotřebí dle § 317 uzavřít písemnou dohodu o práci na dálku. Home office je nově možné nařídit jedině na základě opatření přijatého orgánem veřejné moci na základě zákona (období nouzového stavu za covidu). Dohodu o práci na dálku je možné vypovědět písemnou dohodou z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu s 15denní výpovědní dobou běžící ode dne doručení výpovědi. Pokud zaměstnavatel odmítne umožnit home office (např. těhotné ženě, osobě pečující o osoby závislé na pomoci jiné fyzické osobě) musí odmítnutí písemně odůvodnit. 

Informování zaměstnanců o obsahu pracovního poměru

S novelou zákoníku práce nastala povinnost zaměstnavatele informovat zaměstnance při uzavírání pracovních smluv (HPP - § 37, DPP, DPČ - § 77a) o další důležité údaje.

Mezi tyto údaje patří: 

  • doba trvání a podmínky zkušební doby
  • postup, který je zaměstnavatel a zaměstnanec povinen dodržet při rozvazování pracovního poměru
  • stanovení týdenní pracovní doby
  • způsob rozvržení pracovní doby
  • rozsah práce přesčas
  • rozsah minimálního nepřetržitého denního odpočinku a nepřetržitého odpočinku v týdnu
  • poskytování přestávky v práci na jídlo a oddech
  • orgán sociálního zabezpečení, kterému zaměstnavatel odvádí pojistné

Zaměstnavatel musí poskytnout tyto údaje zaměstnanci nově do 7 dní od vzniku pracovního poměru.

Rodičovská dovolená

Dle § 196 ZP je nutné žádost o rodičovskou dovolenou podat písemně alespoň 30 dnů před nástupem na rodičovskou dovolenou. Žádost také musí obsahovat dobu trvání rodičovské dovolené. 

Změny platné od 1.1.2024

Dovolená pro DPP a DPČ

S odloženou účinností od 1.1. 2024 přibude nárok na řádnou dovolenou pro všechny zaměstnance na DPP a DPČ. Nárok na dovolenou budou mít tedy stejný jako zaměstnanci na HPP. Pro výpočet dovolené bude zákonem stanovena fiktivní týdenní pracovní doba v rozsahu 20 hodin. Zaměstnanec bude mít nárok na dovolenou v případě, že v kalendářním roce za nepřetržitého trvání pracovněprávního vztahu odpracuje alespoň 4násobek své fiktivní 20hodinové týdenní pracovní doby a současně jeho pracovněprávní vztah nepřetržitě trval v tomto kalendářním roce po dobu alespoň 4 týdny. 

Další příjemná novinka bude v rámci nároku na náhradní volno, příplatku za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci o sobotách a nedělích.

Kategorie

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Výnosy - souhrnný příklad III.
8 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
F  Tento test je Free, můžete si jej zdarma vyplnit kolikrát chcete i bez registrace. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - lehký
11 příkladů
Spustit test
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Náklady - souhrnný příklad I.
19 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

OSVČ na vedlejší činnost

22. 11. 2023

Kdo může podnikat na vedlejší činnost? Jaké jsou daně a odvody na sociální a zdravotní pojištění u vedlejší činnosti?

Změna sazeb DPH v roce 2024

15. 11. 2023

Změny v sazbách DPH od 1.1.2024. Snížení pro knihy a zdravotnické potřeby, zvýšení pro léky a stravovací služby

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

Zatím žádný komentář, buďte první

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Zmeny-v-zakoniku-prace&idc=547

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.