Účet 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Účtují se zde účetní odpisy.

Výběr účetních případů s účtem 551

Odpisy - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Likvidace dlouhodobého nehmotného majetku v důsledku úplného opotřebení, zničení, živelných pohrom - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Trvalé snížení ocenění nehmotných výsledků výzkumu a vývoje - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vytvoření oprávek ve výši odpisů softwaru - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Trvalé snížení cen softwaru - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vytvoření oprávek ve výši odpisů ocenitelných práv - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Trvalé snížení ocenitelných práv - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vytvoření oprávek ve výši odpisů ostatního dlouhodobého nehmotného majetku - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Trvalé snížení ocenitelných práv - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Odpis preferenčního limitu, který lze odpisovat podle času nebo výkonu - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vytvoření oprávek ve výši odpisů budov, hal a staveb včetně odpisů investic v cizích budovách a stavbách - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Trvalé snížení ocenění budov, hal a staveb - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vytvoření oprávek ve výši odpisů samostatných movitých věcí a souborů včetně odpisů samostatných movitých věcí v trvalém užívání - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Trvalé snížení samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vytvoření oprávek ve výši odpisů pěstitelských celků trvalých porostů - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Trvalé snížení ocenění pěstitelských celků trvalých porostů - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vytvoření oprávek ve výši odpisů dospělých zvířat a jejich skupin - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Trvalé snížení ocenění dospělých zvířat a jejich skupin - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vytvořením oprávek ve výši odpisů ostatního dlouhodobého hmotného majetku - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Trvalé snížení ocenění ostatního dlouhodobého hmotného majetku - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Zúčtování časového rozlišení nákladů na zařízení většího rozsahu drobného dlouhodobého majetku do používání připadající na příslušné období - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
VÚD - odpisy budovy
Zaúčtování řádného odpisu

Bezplatný převod pěstitelských celků trvalých porostů

Likvidace pěstitelských celků trvalých porostů v důsledku jejich úplného opotřebení,zničení,živelných pohrom,manka a škody zjištěné při inventarizaci

Bezplatný převod dospělých zvířat a jejich skupin

Likvidace ostatního dlouhodobého hmotného majetku důsledku jejich úplného opotřebení,zničení,živelných pohrom,manka a škody zjištěné při inventarizaci

Vyúčtování zůstatkových cen nehmotných výsledků výzkumu a vývoje vyřazených v důsledku

Vyúčtování zůstatkových cen softwaru vyřazených v důsledku

Vyúčtování zůstatkových cen ocenitelných práv vyřazených v důsledku

Vyúčtování zůstatkových cen ostatního dlouhodobého nehmotného majetku vyřazeného v důsledku softwaru vyřazených v důsledku

Vyúčtování zůstatkových cen budov,hal a staveb nebo jejich částí, vyřazených v důsledku

Bezplatný převod dlouhodobého nehmotného majetku k němuž je účetní jednotka povinna

Vyúčtování zůstatkových cen samostatných movitých věcí a souborů vyřazených v důsledku

A)opotřebení - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
B)úplatného převodu-prodeje - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
C)bezúplatného převodu - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
D)mank a škod - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
E)přeřazení z podnikání do osobního užívání - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
F)vkladu do společnosti nebo družstva - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad

Likvidace dlouhodobého nehmotného majetku v důsledku úplného opotřebení, zničení a živelných pohrom

Vyúčtování zůstatkových cen pěstitelských celků trvalých porostů vyřazených v důsledku

Likvidace softwaru v důsledku jejich úplného opotřebení,zničení,živelných pohrom,manka a škody zjištěné při inventarizaci

Vyúčtování zůstatkových cen dospělých zvířat a jejich skupin vyřazených v důsledku

Likvidace ocenitelných práv důsledku jejich úplného opotřebení,zničení,živelných pohrom,manka a škody zjištěné při inventarizaci

Vyúčtování zůstatkových cen ostatního dlouhodobého hmotného majetku vyřazovaného v důsledku

Likvidace budov,hal,staveb,včetně investičních prací v cizích budovách,halách a stavbách

A)pořizovací cena - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
B)zůstatková cena v důsledku úplného opotřebení - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
C)zůstatková cena při zjištění mank - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
D)zůstatková cena při zjištění škody zničení živelními pohromami - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad

Bezplatný převod ostatního dlouhodobého majetku k němuž je účetní jednotka povinna

Bezplatný převod samostatných movitých věcí a souborů

Likvidace samostatných movitých věcí a souborů v důsledku jejich úplného opotřebení,zničení,živelných pohrom,manka a škody zjištěné při inventarizaci

Přidat příklad

Znáte příklad který na této stránce chybí? Přidejte ho, děkujeme.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Další účty z účetní skupiny 55

O Účtu 551 píšeme také v těchto článcích

Jak účtovat náklady

16. 09. 2015

Náklad vzniká ve chvíli přijetí faktury např. na materiál, službu, zboží nebo majetek

Náklady

24. 05. 2016

Vše o nákladech - maturitní otázka z účetnictví

Účtování zřizovacích výdajů

11. 12. 2011

Před vznikem společnosti (tzn. zápisem společnosti do obchodního rejstříku) může docházet k výdajům, které se vznikem společnosti přímo souvisí. Více ja...

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Zkuste tyto účetní testy, kde se účtuje s účtem 551

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Opravné položky dlouhodobého nehmotného majetku
5 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Dlouhodobý majetek - účetní a daňové odpisy - účtování
8 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Procvičte si účtování s účetní třídou 55

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu (4)

#1  markéta 20.01.2011, 21:58

vydaný účetní doklad-vyučtování odpisů budov 551/081?

#2  Jitka 13.06.2012, 16:21

Můžete mi prosím poradit ? Jsme družstvo a účetní nám neodepisuje z dlouhodobého hmotného majetku budovy. Prý se to nedá. Je to pravda ? Děkuji

#3  Mirka 20.07.2012, 14:06

Loni jsme koupili telefon za 7000,- , zařadili jako DHIM a odpisovali na 2 roky, ale letos byl reklamován a dodavatel. nám vrátil peníze. Vrácenou částku zaúčtuji na výnosy 648?

#4  J. Navrátil 29.08.2012, 22:02

Markéta : 551/081 - předkontace pro zaúčtování odpisu ke stavbě, budově,... (interní doklad) Jitka : Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek naopak odpisovat nemusí tyto účetní jednotky: bytová družstva, pokud tento majetek v jejich vlastnictví neslouží k podnikání, právnické osoby založené za účelem, aby se staly vlastníky domů s byty v nájmu společníků, členů nebo zakladatelů, a to za předpokladu, že majetek neslouží k podnikání. Mirka : V případě, že jste telefon měli zařazený v dlouhodobém majetku, je třeba ho v případě reklamace vyřadit z evidence (byl-li vrácen), v případě vrácení peněz dodavatelem, by se skutečně mělo jednat o výnos , jak uvádíte - 648

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucet.php?ucet_c=551&popis=Odpisy-dlouhodobeho-nehmotneho-a-hmotneho-majetku&i=242

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.