Účetní test: Článek Zopakuj si: POKLADNU


TIP: Pokud neznáte z hlavy číslo účtu, které patří do odpovědi, začněte psát jeho název slovy (například "cestovné") a poté ho vyberte ze seznamu.

č. Příklad Částka MD D
1. VPD Zaplaceno poštovné v hotovosti 120 Kč.
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
2. VBÚ Výběr peněz z BÚ do pokladny 40 000 Kč.
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
3. VPD Zaplacen nákup materiálu v hotovosti 1653 Kč (cena bez DPH).
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
4. Vypočítej a zaúčtuj DPH 21 %. Zaokrouhli na celé číslo.
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
5. PPD Zaplacena FAV v hotovosti od odběratele 7 500 Kč.
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
6. PPD Vklad peněz z BÚ do pokladny 40 000 Kč.
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
7. VPD Zaplaceno občerstvení 650 Kč.
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
8. VPD Zjištěno manko v pokladně 800 Kč.
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
9. VPD Uhrazena FAP dodavateli ve výši 175 800
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
10. PPD Zaplacena odběratelem vydaná zálohová FA (účet 324) v hotovosti ve výši 50 000 Kč.
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucetni-test.php?nazev=Clanek-Zopakuj-si-POKLADNU&id=275

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.