Využíváme soubory cookies. Pokračováním prohlížení tohoto webu souhlasíte s používáním cookies, více informací.

OK, rozumím
Registrovat se

Test z účetnictví - Dlouhodobý majetek - daňové odpisy


Zadání:

Upozornění: K následující úloze si stáhněte podpůrný materiál k výpočtům zde.

Společnost ve svém účetnictví eviduje následující majetek:

Budova (PC - 1 200 000 Kč)
Účetní software včetně nástaveb (PC - 70 000 Kč)

Zaúčtujte odpisy majetku k 31. 12. v roce 2 v případě, že účetní jednotka účtuje daňové odpisy = účetním odpisům. Účetní software považujeme za nově pořízený k 1. 3., ve stejném měsící začínáme odpisovat.Budovu společnost vlastní již 2. rokem. Vypočtěte rovnoměrné a zrychlené odpisy. Při výpočtech matematicky zaokrouhlujte.

Při určení odpisové skupiny u majetku vycházíme z přílohy č. 1, zákona č. 586/1992 Sb., zákon o dani z příjmů. Sazby vychází ze stejného předpisu § 31 a dále.

Majetek Doba odpsiování  Sazba v 1. roce Sazba v dalších letech
Budova - rovnoměrný odpis 5. odpisová skupina - 30 let 1,4 % 3,4 %
Budova - zrychlený odpis 5. odpisová skupina - 30 let 30 31
Software 18 měsíců X X

 

Použité zkratky:
PC - pořizovací cena
ZC - zůstatková cena

č. Příklad Částka MD D

Výpočtová a účtovací část

1

ID - odpis budovy rovnoměrný

,-
? Chybě vložena odpověď, zadejte odpověď znovu a vyberte účet až z následného seznamu klikem myší nebo klávesou enter. Jinak se tento příklad ve výsledku vyhodnotí jako chyba.

(Obrázek je pouze ilustrační, netvrdí že by zde měl být účet 121)
? Chybě vložena odpověď, zadejte odpověď znovu a vyberte účet až z následného seznamu klikem myší nebo klávesou enter. Jinak se tento příklad ve výsledku vyhodnotí jako chyba.

(Obrázek je pouze ilustrační, netvrdí že by zde měl být účet 121)
2

ID - odpis softwaru (zaokrouhlete na desítky)

,-
? Chybě vložena odpověď, zadejte odpověď znovu a vyberte účet až z následného seznamu klikem myší nebo klávesou enter. Jinak se tento příklad ve výsledku vyhodnotí jako chyba.

(Obrázek je pouze ilustrační, netvrdí že by zde měl být účet 121)
? Chybě vložena odpověď, zadejte odpověď znovu a vyberte účet až z následného seznamu klikem myší nebo klávesou enter. Jinak se tento příklad ve výsledku vyhodnotí jako chyba.

(Obrázek je pouze ilustrační, netvrdí že by zde měl být účet 121)
3

ID - odpis budovy zrychlený

,-
? Chybě vložena odpověď, zadejte odpověď znovu a vyberte účet až z následného seznamu klikem myší nebo klávesou enter. Jinak se tento příklad ve výsledku vyhodnotí jako chyba.

(Obrázek je pouze ilustrační, netvrdí že by zde měl být účet 121)
? Chybě vložena odpověď, zadejte odpověď znovu a vyberte účet až z následného seznamu klikem myší nebo klávesou enter. Jinak se tento příklad ve výsledku vyhodnotí jako chyba.

(Obrázek je pouze ilustrační, netvrdí že by zde měl být účet 121)
Textová část
4

Jaká je zůstatková cena budovy při zrychleném odpisování?

,- --- ---
5 Jaká je zůstatková cena softwaru? ,- --- ---
6 Jaká je výše oprávek při rovnoměrném odpisování u budovy? ,- --- ---
7

Jaká je výše odpisů za aktuální období? U hmotného majetku uvažujeme rovnoměrný odpis.

,- --- ---
8

Jaká metoda odpisování u budovy je pro firmu nejvýhodnější?Inzerce ∇

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucetni-test.php?nazev=Dlouhodoby-majetek-danove-odpisy&id=111

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.