Využíváme soubory cookies. Pokračováním prohlížení tohoto webu souhlasíte s používáním cookies, více informací.

OK, rozumím
Registrovat se

Test z účetnictví - Dlouhodobý majetek - účetní a daňové odpisy - účtování


Zadání:

Upozornění: K následující úloze si stáhněte podpůrný materiál k výpočtům zde.

Společnost ve svém účetnictví eviduje následující majetek:

Osobní automobil (PC 480 000 Kč, pořízeno a zařazeno v roce 1 v březnu)
Software k řízení výroby (PC 90 000 Kč, pořízeno a zařazeno v roce 2 v září)

Zaúčtujte odpisy majetku k 31. 12. v roce 2 v případě, že účetní jednotka účtuje účetní odpisy se nerovnají daňovým odpisům. Vypočtěte odpisy automobilu a softwaru. Při výpočtech matematicky zaokrouhlujte. Účetní odpisy se řídí následujícím výňatkem ze směrnice.

Společnost z důvodu časté změny vozového parku účetně odpisuje osobní automobily 4 roky (48 měsíců). Odpisování majetku začíná v měsíci, ve kterém byl majetek zařazen.

U nově zařazeného softwaru k řízení výroby společnost předpokládá jeho životnost na 5 let (60 měsíců). Odpisování majetku začíná v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byl majetek zařazen.   

Daňově společnost odepisuje zrychleným způsobem. osobní auto je zařazeno ve 2. odpisové skupině, doba odpisování 5 let, koeficient pro první rok 5, pro další roky 6.

Software se daňově odpisuje 18 měsíců. 

Použité zkratky:
PC - pořizovací cena
ZC - zůstatková cena

č. Příklad Částka MD D
Účetní část
1 ID - odpis osobního automobilu ,-
? Chybě vložena odpověď, zadejte odpověď znovu a vyberte účet až z následného seznamu klikem myší nebo klávesou enter. Jinak se tento příklad ve výsledku vyhodnotí jako chyba.

(Obrázek je pouze ilustrační, netvrdí že by zde měl být účet 121)
? Chybě vložena odpověď, zadejte odpověď znovu a vyberte účet až z následného seznamu klikem myší nebo klávesou enter. Jinak se tento příklad ve výsledku vyhodnotí jako chyba.

(Obrázek je pouze ilustrační, netvrdí že by zde měl být účet 121)
2

ID - odpis softwaru

,-
? Chybě vložena odpověď, zadejte odpověď znovu a vyberte účet až z následného seznamu klikem myší nebo klávesou enter. Jinak se tento příklad ve výsledku vyhodnotí jako chyba.

(Obrázek je pouze ilustrační, netvrdí že by zde měl být účet 121)
? Chybě vložena odpověď, zadejte odpověď znovu a vyberte účet až z následného seznamu klikem myší nebo klávesou enter. Jinak se tento příklad ve výsledku vyhodnotí jako chyba.

(Obrázek je pouze ilustrační, netvrdí že by zde měl být účet 121)
3

Jaká je účetní zůstatková cena osobního automobilu?

,- --- ---
4 Jaká je účetní zůstatková cena softwaru? ,- --- ---
Daňová část
5

Jaká je výše daňového odpisu u osobního automobilu?

,- --- ---
6

Jaká je výše daňového odpisu u softwaru?

,- --- ---
7

Jak ovlivní základ daně rozdíl odpisů daňový a účetních v případě osobního automobilu?


8 Jak ovlivní základ daně rozdíl odpisů daňový a účetních v případě softwaru?


Inzerce ∇

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucetni-test.php?nazev=Dlouhodoby-majetek-ucetni-a-danove-odpisy-uctovani&id=114

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.