Využíváme soubory cookies. Pokračováním prohlížení tohoto webu souhlasíte s používáním cookies, více informací.

OK, rozumím
Registrovat se

Test z účetnictví - Dlouhodobý majetek - účetní odpisy


Zadání:

Upozornění: K následující úloze si stáhněte podpůrný materiál k výpočtům zde.

Společnost ve svém účetnictví eviduje následující majetek:

Dodávkový automobil (PC 300 000 Kč, pořízeno v roce 1 v dubnu)

Zaúčtujte odpisy majetku k 31. 12. v roce 2 v případě, že účetní jednotka účtuje účetní odpisy se nerovnají daňovým odpisům. Vypočtěte účetní odpisy dodávky. Při výpočtech matematicky zaokrouhlujte. Účetní odpisy se řídí následujícím výňatkem ze směrnice.

Společnost z důvodu časté změny vozového parku účetně odpisuje dodávkové automobily 3 roky (36 měsíců). Odpisování majetku začíná v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byl majetek zařazen.

Daňově je dodávka zařazena ve 2. odpisové skupině, doba odpisování 5 let, koeficient pro první rok 5, pro další roky 6.

Použité zkratky:
PC - pořizovací cena
ZC - zůstatková cena

č. Příklad Částka MD D
Výpočet a účtování k zadání
1 ID - odpis dodávkového automobilu ,-
? Chybě vložena odpověď, zadejte odpověď znovu a vyberte účet až z následného seznamu klikem myší nebo klávesou enter. Jinak se tento příklad ve výsledku vyhodnotí jako chyba.

(Obrázek je pouze ilustrační, netvrdí že by zde měl být účet 121)
? Chybě vložena odpověď, zadejte odpověď znovu a vyberte účet až z následného seznamu klikem myší nebo klávesou enter. Jinak se tento příklad ve výsledku vyhodnotí jako chyba.

(Obrázek je pouze ilustrační, netvrdí že by zde měl být účet 121)
2 Jaká je výše oprávek dodávkového automobilu? ,- --- ---
3 Jaká je zůstatková cena dodávky v roce 2? ,- --- ---
Účtování nesouvisející se zadáním
4

Jaký z uvedených majetků neodpisujeme?
5 ID - odpis softwaru
---
MD
? Chybě vložena odpověď, zadejte odpověď znovu a vyberte účet až z následného seznamu klikem myší nebo klávesou enter. Jinak se tento příklad ve výsledku vyhodnotí jako chyba.

(Obrázek je pouze ilustrační, netvrdí že by zde měl být účet 121)
D
? Chybě vložena odpověď, zadejte odpověď znovu a vyberte účet až z následného seznamu klikem myší nebo klávesou enter. Jinak se tento příklad ve výsledku vyhodnotí jako chyba.

(Obrázek je pouze ilustrační, netvrdí že by zde měl být účet 121)
6 ID - odpis výrobní linky
---
? Chybě vložena odpověď, zadejte odpověď znovu a vyberte účet až z následného seznamu klikem myší nebo klávesou enter. Jinak se tento příklad ve výsledku vyhodnotí jako chyba.

(Obrázek je pouze ilustrační, netvrdí že by zde měl být účet 121)
? Chybě vložena odpověď, zadejte odpověď znovu a vyberte účet až z následného seznamu klikem myší nebo klávesou enter. Jinak se tento příklad ve výsledku vyhodnotí jako chyba.

(Obrázek je pouze ilustrační, netvrdí že by zde měl být účet 121)
7 ID - odpis patentu
---
? Chybě vložena odpověď, zadejte odpověď znovu a vyberte účet až z následného seznamu klikem myší nebo klávesou enter. Jinak se tento příklad ve výsledku vyhodnotí jako chyba.

(Obrázek je pouze ilustrační, netvrdí že by zde měl být účet 121)
? Chybě vložena odpověď, zadejte odpověď znovu a vyberte účet až z následného seznamu klikem myší nebo klávesou enter. Jinak se tento příklad ve výsledku vyhodnotí jako chyba.

(Obrázek je pouze ilustrační, netvrdí že by zde měl být účet 121)
8 ID - odpis ovocný sad
---
? Chybě vložena odpověď, zadejte odpověď znovu a vyberte účet až z následného seznamu klikem myší nebo klávesou enter. Jinak se tento příklad ve výsledku vyhodnotí jako chyba.

(Obrázek je pouze ilustrační, netvrdí že by zde měl být účet 121)
? Chybě vložena odpověď, zadejte odpověď znovu a vyberte účet až z následného seznamu klikem myší nebo klávesou enter. Jinak se tento příklad ve výsledku vyhodnotí jako chyba.

(Obrázek je pouze ilustrační, netvrdí že by zde měl být účet 121)

Inzerce ∇

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucetni-test.php?nazev=Dlouhodoby-majetek-ucetni-odpisy&id=113

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.