Daňová kalkulačka výpočtu zisku, daně z příjmu a zdravotního a sociálního pojištění pro OSVČ za rok 2023

Aktualizováno pro rok 2024

↖ Dopočítat dle paušálních % nákladů

Nezdanitelná část je součet částek hodnot:
darů (min 1 000, max 15% zakladu daně)
odečet úroků u hypotéky (max 150 0000 Kč)
Životní pojištění (max 24 000)
Odborové příspěvky (max 3 000)
Další vzdělávání (max 10 000)
nárok na daňové zvýhodnění má vždy pouze jeden z rodičů. Daňové zvýhodnění je možné čerpat na dítě v případě studia nejdéle do 26 let věku. Poprvé se daňové zvýhodnění uplatní za měsíc, kdy se dítě narodilo.

Výpočet čistého příjmu, daně z příjmu, sociálního a zdravotního pojištění za rok 2023:

Výsledky se aktualizují průběžně vždy při změné jakékoli hodnoty.

+ Roční příjem před zahrnutím paušálních výdajů: {{ prijmyPoTaxPredVydaji.toLocaleString("cs-CZ", { maximumFractionDigits: 2 }) }} Kč
Čistý roční příjem po odečtení nákladů: {{ zisk.toLocaleString("cs-CZ", { maximumFractionDigits: 2 }) }} Kč
Sociální pojištění {{ socialniDan.toLocaleString("cs-CZ", { maximumFractionDigits: 2 }) }} Kč
Zdravotní pojištění {{ zdravotniDan.toLocaleString("cs-CZ", { maximumFractionDigits: 2 }) }} Kč
Daň z příjmu

{{poznamkaDanMinus}}

{{ dan.toLocaleString("cs-CZ", { maximumFractionDigits: 2 }) }} Kč
Čistý měsíční příjem před zahrnutím paušálních výdajů: {{ prijmyMesicniPoTaxPredVydaji.toLocaleString("cs-CZ", { maximumFractionDigits: 2 }) }} Kč
Čistý měsíční příjem po odečtení nákladů: {{ ziskMesicni.toLocaleString("cs-CZ", { maximumFractionDigits: 2 }) }} Kč

Výpočet daně z příjmu pro OSVČ za rok 2023

Jak jsme daň vypočítali?

Příjmy: {{ addCommas(prijmy) }}
Výdaje: {{ addCommas(vydaje) }}
Základ daně: {{ addCommas(prijmy) }} - {{ addCommas(vydaje) }} = {{ addCommas(zakladDane) }} (zaokrouhleno na stovky dolu)
Nezdanitelná část: {{nedanitelnaCast}}
Daň před slevou: {{addCommas(limitPatnactNeboDvacetTriDan) }} * 0.15 + {{ addCommas(zakladDane - limitPatnactNeboDvacetTriDan) }} * 0.23 = {{ addCommas(danPredSlevama) }} ({{ prijmy - vydaje}} - {{nedanitelnaCast}} )* 0.15 = {{ addCommas(danPredSlevama) }}
Sleva poplatnik: {{ addCommas(this.slevaPoplatnik) }}
Sleva na manžela(ku): {{ addCommas(this.slevaManzelka) }}0
Nově od roku 2024 musí manžel(ka) splnit podmínku, že pečuje o dítě do 3 let věku.
Počet dětí: {{pocetDeti}}, sleva: {{ addCommas(slevaDeti)}}
Počet dětí ZTP: {{pocetDetiZTP}}, sleva: {{ addCommas(slevaDetiZTP)}}

Daň - slevy: Dan před slevou - sleva na poplatnika - sleva na manzelku.
Daň = {{ addCommas(danPredBonusem) }} Kč ({{ addCommas(danPredSlevama) }} - {{ slevaPoplatnik}} - {{ addCommas(this.slevaStudent)}}0 - {{this.slevaManzelka}}0 - {{skolkovne}} ) (Daň - slevy vychází méně než 0, daň je ale 0, jelikož nemůže jít do záporu).
Daň - daňový bonus na děti - daňový bonus na děti ZTP.
Konečná daň = {{ addCommas(danPredBonusem) }} - {{ addCommas(this.slevaDeti)}} - {{ addCommas(this.slevaDetiZTP) }} = {{ addCommas(dan) }} Kč


Základní pravidla pro nezdanitelné části základu daně

Popis nezdanitelné části

Roční limity

bezúplatná plnění (dary),za dar zákon považuje i bezpříspěvkové dárcovství krve a odběr složek krve provedený v jednom dni

úhrnná hodnota činí alespoň 1 000 Kč nebo přesahuje 2 % ze základu daně, maximální hranice je 15 % základu daně; hodnota jednoho odběru krve je oceněna na 3 000 Kč

úroky z hypotečního úvěru a z úvěru ze stavebního spoření

pokud je účastníků úvěrové smlouvy více, uplatní úroky buď jeden z nich, nebo každý z nich a to rovným dílem, v roce 2023 lze odečíst úroky maximálně v úhrnu 300 000 Kč nebo 150 000 Kč ročně (nový limit 150 000 Kč platí pro bytovou potřebu obstaranou po 1. lednu 2023)

pojistné na penzijní připojištění

poplatník si může odečíst zaplacené pojistné, maximální výše odpočtu činí 24 000 Kč

pojistné na soukromé životní pojištění

poplatník si může odečíst zaplacené pojistné, maximální výše odpočtu činí 24 000 Kč

příspěvek na úhradu dalšího vzdělávání

základ daně lze snížit maximálně o 10 000 Kč, u osoby se zdravotním postižením až 13 000 Kč, u osoby s těžším zdravotním postižením až 15 000 Kč

 

Rozsáhlejší popis najdeme v § 15 zákona o dani z příjmů.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586


Jak se vypočítá daň z příjmu v případě OSVČ?

V první řadě se vypočítá základ daně, tedy příjmy mínus výdaje.

Sazba daně z příjmů u fyzických osob činí 15 % nebo 23 %.

Jestliže ale bude po zaokrouhlení základ daně vyšší (např. 1 701 200 Kč), daň se vypočítá: (1 701 168 × 15 %) + ((1 171 200 – 1701 168) x 23 %) = 255 175,20 + 7,36 a až nyní se součet zaokrouhlí na celé koruny nahoru na 255 183 Kč.

Následně se použijí odčitatelné položky z příjmu, resp. nezdanitelné části základu daně (popsáno v tabulce výše). 

Nebo se vypočte daň z příjmu ve výši 15 % ze základu daně a použijí se veškeré daňové slevy.

Na závěr se využije daňové zvýhodnění na dítě, které Vám může případně přinést i daňový bonus. Daňové zvýhodnení je specifické tím, že je možné slevu uplatnit „do minusu“. To znamená, že slevu lze uplatnit i vyšší, než je vypočtená daň. Rozdíl, o který sleva převyšuje daň, se nazývá daňovým bonusem, který je možné daňovému poplatníkovi vyplatit jako přeplatek daně.

 

Co je daňový bonus?

Daňový bonus jsou peníze, které dostanete od finančního úřadu, pokud je vaše daňové zvýhodnění na dítě vyšší než vypočtená daň z příjmu. Na daňový bonus dosáhnou jen ti poplatníci, kteří mají za uplynulé roční zdaňovací období příjem nejméně ve výši šestinásobku minimální měsíční mzdy (v roce 2023 je to 15 200, neboli roční příjem musí být více než 91 200 Kč).

Výpočet sociálního a zdravotního pojištění

Roční vyměřovací základ u sociálního pojištění byl do roku 2023 stanoven na 50 % daňového základu, od roku 2024 jde o 55 %. Sociální pojištění činí 29,2 % z vyměřovacího základu. U zdravotního pojištění se způsob výpočtu vyměřovacího základu nemění (zůstává 50 % daňového základu). Zdravotní pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu.Máte nápad na vytvoření nové kalkulačky, která by byla vám a dalším lidem užitečná? Napište nám email na , kde popište využití a funkce kalkulačky. Bude-li nápad realizovatelný, objeví se na těchto stránkách zdarma k používání.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Komentáře

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/danova-kalkulacka-osvc-dan-z-prijmu.php

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.