Registrovat se
Kalkulačky » Daňová kalkulačka OSVČ 2022

Daňová kalkulačka výpočtu daně z příjmu pro OSVČ za rok 2021

«-- Dopočítat dle paušálních % nákladů
Studenti do 26 let mají nárok na daňovou slevu na studenta ve výši 4 020 Kč za celý kalendářní rok. Je třeba doložit potvrzení o studiu od školy.

Poplatník může uplatnit daňovou slevu na manželku (manžela), jestliže rozhodné příjmy druhého z manželů za celý kalendářní rok nepřekročily 68 000 Kč, slevu lze uplatnit až za celý kalendářní rok.


je to sleva na dani, kterou může uplatnit jeden z rodičů, který žije s dítětem ve společně hospodařící domácnosti při umístění dítěte v předškolním zařízení, nezakládá nárok na výplatu daňového bonusu. Školkovné v roce 2021 = maximálně 15 200 Kč.


nárok na daňové zvýhodnění má vždy pouze jeden z rodičů. Daňové zvýhodnění je možné čerpat na dítě v případě studia nejdéle do 26 let věku. Poprvé se daňové zvýhodnění uplatní za měsíc, kdy se dítě narodilo.
Výsledná daň z příjmu: {{ addCommas(dan) }} Kč

{{poznamkaDanMinus}}

Výpočet dani z mu pro OSVČ za rok 2021

Jak jsme k dani došli?

Příjmy: {{ addCommas(prijmy) }}
Výdaje: {{ addCommas(vydaje) }}
Základ daně: {{ addCommas(prijmy) }} - {{ addCommas(vydaje) }} = {{ addCommas(zakladDane) }} (zaokrouhleno na stovky dolu)
Nezdanitelná část: {{nedanitelnaCast}}
Daň před slevou: {{addCommas(limitPatnactNeboDvacetTriDan) }} * 0.15 + {{ addCommas(zakladDane - limitPatnactNeboDvacetTriDan) }} * 0.23 = {{ addCommas(danPredSlevama) }} ({{ prijmy - vydaje}} - {{nedanitelnaCast}} )* 0.15 = {{ addCommas(danPredSlevama) }}
Sleva poplatnik: {{ addCommas(this.slevaPoplatnik) }}
Sleva student: {{ addCommas(this.slevaStudent)}} 0
Sleva na manžela(ku): {{ addCommas(this.slevaManzelka) }}0
Počet dětí: {{pocetDeti}}, sleva: {{ addCommas(slevaDeti)}}
Počet dětí ZTP: {{pocetDetiZTP}}, sleva: {{ addCommas(slevaDetiZTP)}}
Školkovné: {{ addCommas(skolkovne) }}

Daň - slevy: Dan před slevou - sleva na poplatnika - sleva na studenta - sleva na manzelku skolkovne.
Daň = {{ addCommas(danPredBonusem) }} Kč ({{ addCommas(danPredSlevama) }} - {{ slevaPoplatnik}} - {{ addCommas(this.slevaStudent)}}0 - {{this.slevaManzelka}}0 - {{skolkovne}} ) (Daň - slevy vychází méně než 0, daň je ale 0, jelikož nemůže jít do záporu).
Daň - daňový bonus na děti - daňový bonus na děti ZTP.
Konečná daň = {{ addCommas(danPredBonusem) }} - {{ addCommas(this.slevaDeti)}} - {{ addCommas(this.slevaDetiZTP) }} = {{ addCommas(dan) }} Kč


Inzerce ∇

Základní pravidla pro nezdanitelné části základu daně

Popis nezdanitelné části

Roční limity

bezúplatná plnění (dary),za dar zákon považuje i bezpříspěvkové dárcovství krve a odběr složek krve provedený v jednom dni

úhrnná hodnota činí alespoň 1 000 Kč nebo přesahuje 2 % ze základu daně, maximální hranice je 15 % základu daně; hodnota jednoho odběru krve je oceněna na 3 000 Kč

úroky z hypotečního úvěru a z úvěru ze stavebního spoření

pokud je účastníků úvěrové smlouvy více, uplatní úroky buď jeden z nich, nebo každý z nich a to rovným dílem, v roce 2021 lze odečíst úroky maximálně v úhrnu 300 000 Kč nebo 150 000 Kč ročně (nový limit 150 000 Kč platí pro bytovou potřebu obstaranou po 1. lednu 2021)

pojistné na penzijní připojištění

poplatník si může odečíst zaplacené pojistné, maximální výše odpočtu činí 24 000 Kč

pojistné na soukromé životní pojištění

poplatník si může odečíst zaplacené pojistné, maximální výše odpočtu činí 24 000 Kč

příspěvek na úhradu dalšího vzdělávání

základ daně lze snížit maximálně o 10 000 Kč, u osoby se zdravotním postižením až 13 000 Kč, u osoby s těžším zdravotním postižením až 15 000 Kč

 

Rozsáhlejší popis najdeme v § 15 zákona o dani z příjmů.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586


Jak se vypočítá daň z příjmu v případě OSVČ?

V první řadě se vypočítá základ daně, tedy příjmy mínus výdaje.

Sazba daně z příjmů u fyzických osob činí 15 % nebo 23 %.

Jestliže ale bude po zaokrouhlení základ daně vyšší (např. 1 701 200 Kč), daň se vypočítá: (1 701 168 × 15 %) + ((1 171 200 – 1701 168) x 23 %) = 255 175,20 + 7,36 a až nyní se součet zaokrouhlí na celé koruny nahoru na 255 183 Kč.

Následně se použijí odčitatelné položky z příjmu, resp. nezdanitelné části základu daně (popsáno v tabulce výše). 

Nebo se vypočte daň z příjmu ve výši 15 % ze základu daně a použijí se veškeré daňové slevy.

Na závěr se využije daňové zvýhodnění na dítě, které Vám může případně přinést i daňový bonus. Daňové zvýhodnení je specifické tím, že je možné slevu uplatnit „do minusu“. To znamená, že slevu lze uplatnit i vyšší, než je vypočtená daň. Rozdíl, o který sleva převyšuje daň, se nazývá daňovým bonusem, který je možné daňovému poplatníkovi vyplatit jako přeplatek daně.

 

Co je daňový bonus?

Daňový bonus jsou peníze, které dostanete od finančního úřadu, pokud je vaše daňové zvýhodnění na dítě vyšší než vypočtená daň z příjmu. Na daňový bonus dosáhnou jen ti poplatníci, kteří mají za uplynulé roční zdaňovací období příjem nejméně ve výši šestinásobku minimální měsíční mzdy (v roce 2021 je to 15 200, neboli roční příjem musí být více než 91 200 Kč).Autor: Tomáš Vojta


Máte nápad na vytvoření nové kalkulačky, která by byla vám a dalším lidem užitečná? Napište nám email na , kde popište využití a funkce kalkulačky.
Bude-li nápad realizovatelný, objeví se na těchto stránkách zdarma k používání.


Inzerce ∇

Přečtěte si také

 Kalkulačka: Výpočet sociálního a zdravotního pojištění Kalkulačka: Výpočet sociálního a zdravotního pojištění

27. 01. 2022, Tomáš Vojta, Michaela Vetrakova Online kalkulačka výpočtu sociálního a zdravotního pojištění OSVČ za rok 2021... celý článek


 Výpočet čisté mzdy 2022 - kalkulačka Výpočet čisté mzdy 2022 - kalkulačka

06. 01. 2021, Tomáš Vojta Mzdová kalkulačka výpočtu čisté i hrubé mzdy v roce 2022... celý článek


Komentáře


Instagram Uctovani.netJsme na Instagramu!

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/danova-kalkulacka-osvc-dan-z-prijmu.php

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.