Videokurz odmaturuj z účetnictví

Kalkulačka na výpočet pokuty (úroku) z prodlení u nezaplacené daně

Aktualizováno 5.7.2023

,- Kč
Datum splatnosti daně
Datum splacení daně:

Výpočet:


Úrok z prodlení u nezaplacené daně státu

V kalkulačce na výpočet úroku z prodlení u nezaplacené daně si můžete vypočítat úrok z prodlení. V odpovědích níže se na základě otázek a odpovědí dozvíte, co vlastně úrok z prodlení je, jak se jeho výše vypočítá a jak zadat hodnoty do kalkulačky tak, aby byl výpočet správný.

Co si pod pojmem úrok z prodlení představit?

Jde o úrok správci daně (finančnímu úřadu), jestliže včas nezaplatíte dlužnou částku daně.

 

Do kdy musí být daň zaplacená, aby úrok z prodlení nevznikl?

Závazek vůči finančnímu úřadu musíte uhradit v den splatnosti, nejpozději však 4 dny po splatnosti. Úrok z prodlení nám vzniká od čtvrtého dne následujícího po původním dni splatnosti daně a zaniká dnem úhrady splatné daně (dnem úhrady se rozumí den, kdy jsou peníze připsány na účet finančního úřadu).

Malé zpoždění se toleruje: když daň zaplatíte ve třech pracovních dnech po termínu, úrok neplatíte. Vyměřuje se, až když není zaplaceno ani 4. den po termínu – pak se ale počítá od prvního dne prodlení, nikoli až od čtvrtého. Od kdy se začínají počítat úroky z prodlení? Od prvního dne, kdy dlužník nedodržel datum splatnosti, až po den zaplacení.

 

Jaký je princip výpočtu úroku z prodlení?

Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou („ČNB“) pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. (Do 31.12.2020 to bylo 14 procentních bodů) Repo sazbou důležitou pro stanovení výše úroků z prodlení je 2T repo sazba.

 

Vzoreček výpočtu:

Úrok z prodlení = dlužná částka x (2T repo sazba + 8 procentních bodů) / 100 x (dny prodlení/365)

Úrok z prodlení se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Pokud prodlení překlenuje jednotlivá pololetí a mění se hodnota repo sazby, musíme počítat úrok pro každou repo sazbu zvlášť.
Dny změny repo sazby: 1.7., 1.1.
Poslední den pro výpočet s předchozí repo sazbou: 30. 6., 31. 12.

Jaká je aktuální výše zákonného úroků z prodlení?

  • 8,50 % p.a., pokud k prodlení dojde v druhém pololetí roku 2021

Jak hodnoty do kalkulačky zadat?

  1. Dlužná částka = hodnota nezaplacené daně
  2. V prvním kalendáři (vlevo) zadáte datum splatnosti daně
  3. Ve druhém kalendáři (vpravo) zadáte datum úhrady dlužné částky

den v týdnu

splatnost

úterý

splatnost daně

středa

první den po splatnosti daně

čtvrtek

druhý den po splatnosti daně

pátek

třetí den po splatnosti daně

sobota

čtvrtý den po splatnosti daně = první den počítání úroku z prodlení

neděle

pátý den  = úrok z prodlení

 

Existuje minimální částka pro úrok z prodlení?

Úrok z prodlení se nepředepíše a daňovému subjektu nevzniká povinnost jej uhradit, nepřesáhne-li v úhrnu u jednoho druhu daně, u jednoho správce daně a  za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 1000 Kč.

 

Kde hledat problematiku úroku z prodlení v zákoně?Autor: Tomáš Vojta


Kalkulačka uroku z prodlení splatnosti faktury

Mohlo by vás také zajímat

Máte nápad na vytvoření nové kalkulačky, která by byla vám a dalším lidem užitečná? Napište nám email na , kde popište využití a funkce kalkulačky. Bude-li nápad realizovatelný, objeví se na těchto stránkách zdarma k používání.


Vzdělávejte se s námi ve videokurzech


Komentáře

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/kalkulacka-urok-z-prodleni-splatnosti-dane.php

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.