Registrovat se
Kalkulačky » Výpočet pokuty z prodlení u nezaplacené daně

Kalkulačka na výpočet pokuty (úroku) z prodlení u nezaplacené daně

Aktualizováno 1.7.2022

,- Kč

Datum splatnosti daně
Datum splacení daně:

Výpočet:Inzerce ∇

Úrok z prodlení u nezaplacené daně státu

V kalkulačce na výpočet úroku z prodlení u nezaplacené daně si můžete vypočítat úrok z prodlení. V odpovědích níže se na základě otázek a odpovědí dozvíte, co vlastně úrok z prodlení je, jak se jeho výše vypočítá a jak zadat hodnoty do kalkulačky tak, aby byl výpočet správný.

Co si pod pojmem úrok z prodlení představit?

Jde o úrok správci daně (finančnímu úřadu), jestliže včas nezaplatíte dlužnou částku daně.

 

Do kdy musí být daň zaplacená, aby úrok z prodlení nevznikl?

Závazek vůči finančnímu úřadu musíte uhradit v den splatnosti, nejpozději však 4 dny po splatnosti. Od 5. dne začíná běžet sankce ve formě úroku z prodlení. Úrok z prodlení nám vzniká od čtvrtého dne následujícího po původním dni splatnosti daně a zaniká dnem úhrady splatné daně (dnem úhrady se rozumí den, kdy jsou peníze připsány na účet finančního úřadu).

Malé zpoždění se toleruje: když daň zaplatíte ve třech pracovních dnech po termínu, úrok neplatíte. Vyměřuje se, až když není zaplaceno ani 4. den po termínu – pak se ale počítá od prvního dne prodlení, nikoli až od čtvrtého. Od kdy se začínají počítat úroky z prodlení? Od prvního dne, kdy dlužník nedodržel datum splatnosti, až po den zaplacení.

 

Jaký je princip výpočtu úroku z prodlení?

Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou („ČNB“) pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. (Do 31.12.2020 to bylo 14 procentních bodů) Repo sazbou důležitou pro stanovení výše úroků z prodlení je 2T repo sazba.

 

Vzoreček výpočtu:

Úrok z prodlení = dlužná částka x (2T repo sazba + 8 procentních bodů) / 100 x (dny prodlení/365)

Úrok z prodlení se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Pokud prodlení překlenuje jednotlivá pololetí a mění se hodnota repo sazby, musíme počítat úrok pro každou repo sazbu zvlášť.
Dny změny repo sazby: 1.7., 1.1.
Poslední den pro výpočet s předchozí repo sazbou: 30. 6., 31. 12.

Jaká je aktuální výše zákonného úroků z prodlení?

  • 8,50 % p.a., pokud k prodlení dojde v druhém pololetí roku 2021

Jak hodnoty do kalkulačky zadat?

  1. Dlužná částka = hodnota nezaplacené daně
  2. V prvním kalendáři (vlevo) zadáte datum splatnosti daně
  3. Ve druhém kalendáři (vpravo) zadáte datum úhrady dlužné částky

den v týdnu

splatnost

úterý

splatnost daně

středa

první den po splatnosti daně

čtvrtek

druhý den po splatnosti daně

pátek

třetí den po splatnosti daně

sobota

čtvrtý den po splatnosti daně = první den počítání úroku z prodlení

neděle

pátý den  = úrok z prodlení

 

Existuje minimální částka pro úrok z prodlení?

Úrok z prodlení se nepředepíše a daňovému subjektu nevzniká povinnost jej uhradit, nepřesáhne-li v úhrnu u jednoho druhu daně, u jednoho správce daně a  za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 1000 Kč.

 

Kde hledat problematiku úroku z prodlení v zákoně?Inzerce ∇

Kalkulačka uroku z prodlení splatnosti faktury

Mohlo by vás také zajímat

 Kalkulačka pro výpočet pokut za pozdní podání daňového přiznání Kalkulačka pro výpočet pokut za pozdní podání daňového přiznání

02. 06. 2015, Tomas Vojta Vypočítejte si penále za pozdní podání daňového přiznání v naší kalkulačce ... celý článek


 Kalkulačka na výpočet úroku z prodlení Kalkulačka na výpočet úroku z prodlení

18. 09. 2014, Tomáš Vojta, Marie Bohdalová Online kalkulačka - úrok z prodlení nezaplacené faktury... celý článek


 Kalkulačka na výpočet hodnoty opravné položky k pohledávce - rok 2014 Kalkulačka na výpočet hodnoty opravné položky k pohledávce - rok 2014

02. 06. 2014, Tomáš Vojta Online kalkulačka výpočtu opravné položky k pohledávce pro rok 2014... celý článek

Autor: Tomáš Vojta

KomentářeInstagram Uctovani.netJsme na Instagramu!

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/kalkulacka-urok-z-prodleni-splatnosti-dane.php

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.