Kalkulačka na výpočet pokut za pozdní podání daňového přiznání


,- Kč

Zadejte 5. pracovní den po
posledním dni termínu podání:

(Prvních 5 prac. dní se pokuta nepředepisuje)
Zadejte datum podání přiznání:

Výpočet období a výše hodnoty pokuty

Pokuta je:Postup pro výpočet vyměření pokuty za pozdní podání daňového přiznání

  • Pokud je prodlení menší než 5 pracovních dnů: pokuta se nevyměřuje
  • Úrok je 0,05% z vyměřené daně (např. u nadměrného odpočtu u DPH) za každý další den (včetně víkendů a svátků)
  • Úrok je 0,01% z vypočítané daňové ztráty* za každý další den
  • Pokuta se počítá za každý den opoždění, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni termínu podání až do dne podání včetně.
  • Maximální hodnoty: 5% z výše daně, nadměrného odpočtu u DPH, ztáty nebo do výše 300 000 Kč
  • Jestliže je pokuta do 200 Kč, správce daně (FÚ) ji nepředepíše

Vzoreček výpočtu pokut za pozdní podání daňového přiznání:
Počet dnů o kolik bylo daňové přiznání podáno později (prodlení od pátého pracovního dne až do dne platby včetně) x hodnota vypočetené daně (daňové ztráty) x sazba 0,05% (v případě vyměřené daně) nebo 0,01% (v případě vyměřené daňové ztráty).


Příklady:

Daňové příznání k dani z příjmu podané 26 dnů po 5. pracovním dnu po termínu podání a hodnota vypočtené daně (nadměrného odpočtu u DPH) je 25 000,-
26 x 25 000 x 0,0005 = 325,- (5% by bylo 1 250,- což nebylo překročeno, takže hodnota pokuty bude 325,-)

Daňové příznání k dani z příjmu podané 26 dnů po 5. pracovním dnu po termínu podání a hodnota vypočtené daňové ztráty 15 000,-
26 x 15 000 x 0,0001 = 39,- (pokuta vychází na 39,- což je méně než 200,- takže pokuta nebude finančním úřadem předepsána.)

Zdroj: Daňový řád, 280/2009 Sb. § 250
Další informace k tématu: Penále, pokuty, úrok z prodlení, doměření, lhůty - www.jakpodnikat.cz

* daňová ztráta se týká daně z příjmu v případě, kdy není dosaženo zisku a žádná daň tedy nebude placena, ovšem i v tomto případě je nutné včas odevzdat daňové přiznání.

Kalkulačka pro vypočet za pozdni podaní danového přiznaníAutor: Tomáš Vojta

Může Vás také zajímat

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Komentáře

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/kalkulacka-na-vypocet-pokut-za-pozdni-podani-danoveho-priznani.php

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.