Kalkulačka na výpočet úroku z prodlení splatnosti faktury

Aktualizováno 1.9.2023

Výpočet úroku z prodlení splatnosti faktury

Úrok z prodlení = Hodnota faktury * Úrok * počet dnů prodlení / 365
Výpočet úroku: {{faktura}} * {{ foundInterest }} * {{ rozdilDni }} / 365 = {{vyslednaPokuta}}

Výsledny úrok: {{vyslednaPokuta}} Kč 
  Celková částka k zaplacení: {{vyslednaFakturasUrokemComp}} Kč

Vzorec pro výpočet

Úrok z prodlení (Kč) = dlužná částka x (úroková sazba v % / 100) x počet dnů prodlení / 365          

Výpočet počtu dnů prodlení
1. den prodlení – den následující po datu splatnosti, které je uvedeno na faktuře.
Poslední den prodlení – uspokojení pohledávky věřitele, tedy den zaplacení faktury (včetně tohoto dne).

Pokud prodlení překlenuje jednotlivá pololetí a mění se hodnota repo sazby, musíme počítat úrok pro každou repo sazbu zvlášť.
Dny změny repo sazby: 1.7., 1.1.
Poslední den pro výpočet s předchozí repo sazbou: 30. 6., 31. 12.

Tabulka úroků

Tabulka úroků dle repo sazby ČNB zvýšených o 8% bodů.

Datum od Datum do Úrok
{{ formatDate(item.datum) }} Součastnost {{ formatDate(uroky[index - 1]?.datum) }} {{ formatPercentage(item.urok) }}

Úroky z prodlení

Vystavili jste odběrateli fakturu, na které je zřejmé, do kdy má být zaplacena podle data splatnosti, ale zmiňovaný odběratel se k platbě nemá? Můžete mu začít načítat úroky z prodlení. Co vlastně znamená slovo prodlení? Srozumitelné a jasné vyjádření nalezneme v Novém občanském zákoníku pod §1968 - Dlužník, který svůj dluh řádně a včas neplní, je v prodlení. Dlužník není za prodlení odpovědný, nemůže-li plnit v důsledku prodlení věřitele.

Do konce roku 2013 platilo Nařízení vlády č. 142/1994 Sb., které stanovovalo výši úroku ze zákona. Od 1. 1. 2014 vešlo v platnost Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., které povoluje:

  1. Zákonné úroky z prodlení,
  2. Dohodnuté smluvní úroky z prodlení ve smlouvě, a to jak nižší než je zákonná sazba, tak i vyšší.

Pokud nejsou úroky z prodlení smluvně dohodnuty, vypočítáte úroky podle sazby stanovené zákonem.


Úroková sazba podle zákona

Od 1.1. 2014 je stanovena výše úroku z prodlení v hodnotě repo sazby vyhlášené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.

Úroky z prodlení faktur musíte počítat vždy podle časového období, ve kterém vznikly. Výpočet a sazby uvádějí jednotlivá aktualizovaná Nařízení vlády. V tabulce níže uvádíme časové mezníky a k nim odpovídající vládní nařízení.

Došlo-li k prodlení s plněním peněžního dluhu v období:

Příslušné Nařízení vlády

Před 15. 7. 1994

Nařízení vlády č. 142/1994 Sb. v původním znění

15. 7. 1994 – 27. 4. 2005

Nařízení vlády č. 142/1994 Sb. ve znění před 28. 4. 2005

28. 4. 2005 – 30. 6. 2010

Nařízení vlády č. 142/1994 Sb. ve znění novely č. 163/2005 Sb.

1. 7. 2010 – 30. 6. 2013

Nařízení vlády č. 142/1994 Sb. ve znění nařízení vlády č. 33/2010

1. 7. 2013 – 31. 12. 2013

Nařízení vlády č. 142/1994 Sb. ve znění novely č. 180/2013 Sb.

Od 1. 1. 2014

Nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

Jakmile dojde k prodlení – tedy nastane situace, kdy věřitel neobdržel peníze do data splatnosti, výše úroku se odvíjí od repo sazby platné pro první den kalendářního pololetí, v němž k prodlení došlo.

Př. K prodlení došlo 15. 8. 2014 – datum hodnoty repo sazby pro výpočet úroku z prodlení bude následující: 1. 7. 2014

Kalkulačka uroku z prodlení splatnosti faktury


Autor: Tomáš Vojta

Mohlo by vás také zajímat

Máte nápad na vytvoření nové kalkulačky, která by byla vám a dalším lidem užitečná? Napište nám email na , kde popište využití a funkce kalkulačky. Bude-li nápad realizovatelný, objeví se na těchto stránkách zdarma k používání.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Komentáře

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/kalkulacka-urok-z-prodleni-splatnosti-faktury.php

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.