Kalkulačka na výpočet náhrady mzdy v pracovní neschopnosti 2023

Kalkulačka náhrady mzdy v pracovní neschopnosti
Počet hodin během trvání pracovní neschopnosti nebo počet hodin karantény a to v době prvních 14 kalendářních dnů (počítají se jen pracovní dní a placené svátky).
Průměrný hodinový výdělek = mzda/odpracované hodiny. Pro výpočet výdělku použijeme mzdy z předchozího kalendářního čtvrtletí. Bývá také uveden na výplatní pásce zaměstnance.

Výpočet:

Výpočet náhrady mzdy od 1. 7. 2019

Aktuální novinkou je, že od 1. července 2019 je zrušena karenční doba a náhrada mzdy je proplácena již od prvního dne nemoci a to ve výši 60 % průměrného hodinového výdělku (PHV). Náhrada mzdy placená zaměstnavatelem se poskytuje do 14. dne dočasné pracovní neschopnosti. Od 15. dne pracovní neschopnosti se zaměstnanci vyplácí nemocenská, kterou hradí Okresní správa sociálního zabezpečení.

Náhrada mzdy závisí na dosaženém průměrném výdělku zaměstnance.Průměrný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy/platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby v rozhodném období. Za odpracovanou dobu se považuje doba, za kterou zaměstnanci přísluší mzda/plat. Rozhodným obdobím je předchozí kalendářní čtvrtletí.Průměrný výdělek se zjistí k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po rozhodném období (PHV bývá také uveden na výplatní pásce zaměstnance).  Jestliže je průměrný výdělek zaměstnance nižší než minimální mzda, na kterou by zaměstnanci vzniklo právo v kalendářním měsíci, v němž vznikla potřeba průměrný výdělek uplatnit, zvýší se průměrný výdělek na výši odpovídající této minimální mzdě. 

Náhrada mzdy vyplácená zaměstnavatelem má výši 60 % průměrného výdělku se stanovenými redukčními hranicemi (§ 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.). V roce 2019:

  • z částky do 190,75 Kč se počítá 90 procent,
  • nad částku 190,75 Kč do částky 286,13 Kč se počítá 60 procent,
  • nad částku 286,13 Kč do částky 572,25 Kč se počítá 30 procent,
  • k částce nad 572,25 Kč se nepřihlíží.

 

Praktický výpočet průměrného hodinového výdělku

Na začátek je třeba rozeznat, co se považuje za mzdu a co naopak za ostatní plnění. Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci (§ 109 odst. 2). Představuje vše, co přímo souvisí s výkonem práce: např. základní mzda, prémie, příplatky, odměny. 

Ostatní plnění zahrnuje vše, co nesouvisí bezprostředně s výkonem práce: např. náhrada mzdy (za dovolenou, za státní svátek), odstupné, cestovní náhrady, benefity. 

Zadání: Základní měsíční mzda zaměstnance činí v každém měsíci 30 000 Kč, v lednu obdržel navíc odměnu ve výši 3 000 Kč a v únoru mu byly vyplaceny cestovní náhrady ve výši 2 500 Kč. Každý měsíc odpracuje 160 hodin. Vypočítejte průměrný hodinový výdělek k 1.4.

 

Řešení: když chceme vypočítat PHV k 1. 4. uplatníme tento postup: 

prumerny-hodinovy-vydelek

OD = odpracovaná doba

prumerny-hodinovy-vydelek 2

Cestovní náhrady ve výši 2 500 Kč nevstupují do výpočtu, protože jsou považovány za ostatní plnění. Ve výpočtu PHV jsou použity mzdy z předchozího kalendářního čtvrtletí. Zaokrouhlování PHV je nahoru nebo matematicky (je nutné stanovit si zaokrouhlování v mzdové směrnici). Vypočítaný PHV k 1. 4. se používá ve 4., 5. a 6. měsíci. V následujících měsících bychom postupovali podobným způsobem:

prumerny-hodinovy-vydelek 3


Praktický výpočet náhrady mzdy

Petrův hodinový výdělek je 300,00 Kč. Petr byl nemocen 10 pracovních dní (80 pracovních hodín).

Redukovaný průměrný hodinový výdělek 190,75x0,9+(300-(286.13-190.75))x0,6+(300-286.13)x0,3=233.06 x 60% = 139.84,- Kč / hod x počet hodin (80)=11 188 ,- Kč.Zdroj: § 192 zákon č. 262/2006 Sb.

Autor: Tomáš Vojta, Michaela Vetráková


Máte nápad na vytvoření nové kalkulačky, která by byla vám a dalším lidem užitečná? Napište nám email na , kde popište využití a funkce kalkulačky. Bude-li nápad realizovatelný, objeví se na těchto stránkách zdarma k používání.

Podobné články

Silniční daň - kalkulačka

05. 01. 2022

Online kalkulačka výpočtu silniční daně 2022 (za rok 2021) - vypočítá silniční daň pro osobní i ostatní automobily

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Komentáře

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/kalkulacka-nahrady-mzdy-pracovni-neschopnosti.php

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.