Články autora

Účtování mezd

02. 07. 2017

Jak se účtují mzdy v roce 2017, aktuální výše slev + příklad zaúčtování

Odložená daň

29. 06. 2016

Co je to odložená daň? Jak na postup výpočtu a praktické zpracování příkladu v přehledné tabulce

Kontrolní hlášení v příkladech

22. 02. 2016

Rady, tipy a upozornění na co si dát pozor při vyplnění a podání kontrolního hlášení na finanční správu. V článku uvádíme praktické příklady.

Jak účtovat náklady

16. 09. 2015

Náklad vzniká ve chvíli přijetí faktury např. na materiál, službu, zboží nebo majetek

Jak účtovat výnosy firmy

10. 09. 2015

Vysvětlení účetních zásad o účtování výnosů firmy. Rozdělení výnosů do skupin na provozní, finanční a mimořádné. Ukázky nejpoužívanějších úč...

Ocenění dlouhodobého majetku

17. 04. 2015

Pořizovací cena, ocenění ve vlastních nákladech, reprodukční pořizovací cena. Které náklady do ceny pořízení zahrnout a které naopak zahrnout nelze.

DPH - daň z přidané hodnoty

07. 04. 2015

Plátce, neplátce DPH, nadměrný odpočet, daňová povinnost, osoba identifikovaná k dani - v článku naleznete vysvětlení pojmů k problematice DPH, postupy výpo...

Účtování dotací

02. 12. 2013

V článku se dozvíte, jak dotace členíme, jak o dotaci požádat a v neposlední řadě, jak dotaci účtovat.

Účtování daru

24. 11. 2013

Teorie, kterou potřebujete znát ke správnému účtování darů, praktické příklady a novinky týkající se darů v novém občanském zákoníku

Dohoda o pracovní činnosti

13. 11. 2013

Povinnosti a zvýhodnění při pracovně právním vztahu založeném na dohodě o pracovní činnosti. Uveden praktický příklad a formulář ke stažení

Dohoda o provedení práce

29. 10. 2013

Důvody proč je dohoda o provedení práce oblíbená jak u zaměstnavatelů, tak u zaměstnanců. Co je nutné ohlídat u dohody o provedení práce, aby byla takto vý...

Opravné položky k pohledávkám

28. 08. 2013

Rozlišení daňových a nedaňových opravných položek k pohledávkám, OP k pohledávkám podle zákona o rezervách, procentuelní sazby tvorby OP, praktické přík...

Náklady na reprezentaci

11. 07. 2013

Vymezení pojmů reprezentace, reklama, dar, sponzoring, obchodní jednání a jejich daňová (ne)účinnost, praktické příklady.

Daň z nemovitosti za rok 2013

15. 05. 2013

daňové přiznání, termín splatnosti daně z nemovitosti, složenky rozeslané v dubnu 2013, místní příslušnost FÚ a čísla bankovních účtů FÚ

Jak účtovat závazky

29. 04. 2013

Úvod do teorie účtování závazků, členění závazků, shrnutí v praktických příkladech

Účtování úvěru

05. 04. 2013

Rozdělení úvěrů, používané účty, náklady spojené s poskytnutým úvěrem, příklady

Jak účtovat odpisy

13. 01. 2013

Odpisové sazby pro rok 2013, metody výpočtů, daňové dopady odpisů

Účtování mezd

01. 07. 2017

Jak se účtují mzdy v roce 2017, aktuální výše slev + příklad zaúčtování

Komentáře

Stránka Komentář
Účtování dotací Dobrý den, zrychlené daňové odpisy můžete uplatnit 1/2 celoroční výše. Avšak neúčtuje se o nich - jsou tzv. maximální hranicí uplatnitelnosti z hlediska daně z příjmu. Účtuje se o odpisech účetních. https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Jak-uctovat-odpisy&idc=77 (vloženo: 27.06.2017, 19:29)
Účtování dotací @Věra Rybová: Dobrý den - peníze z ÚP píšete ve výdajích, ale myslíte ve výnosech? Pokud přijímáte peníze na dotované pracovní místo, budete na konci roku účtovat: 385/648. Na začátku dalšího roku přeúčtujete 346/385 a potí přijatou úhradu na bankovní účet 221/346 (vloženo: 27.05.2017, 09:45)
Účetní rozvaha v plném rozsahu @KB - Dobrý den, řádek 078 - pasiva celkem - do tohoto řádku se nerozdělený zisk minulých let promítne. Do řádku 099 se nerozdělený zisk minulých let promítnout nemá. (vloženo: 22.05.2017, 21:29)
Účtování mezd Dobrý den, článek je sepsán v roce 2012, kdy byly hodnoty slev na děti jiné. V současnosti jsou platné tyto: 1 dítě- 1117,-/měsíc, 2. dítě: 1417,-/měsíc, 3. dítě 1717,-/měsíc. Opět se připravuje aktualizace navýšení částek. Ve chvíli, kdy vejde v platnost, budeme o této skutečnosti informovat. (vloženo: 30.04.2017, 09:48)
Účtování úvěru Dobrý den, je společník/jednatel informován o tom, že peníze společnosti nejsou jeho soukromé peníze? Proč jedná takto a neplatí faktury z firemního účtu? Jestliže si peníze ze společnosti vypůjčuje, mělo by být účtováno i o odpovídajícím úroku (vloženo: 22.07.2016, 22:19)
Účetní doklady: Vzor faktury ke stažení @ondrej.seb - děkujeme za upozornění, fakturu jsme opravili (vloženo: 21.07.2016, 19:37)
Účetní uzávěrka Jestliže použijete účet 111, pak byste celý rok měla účtovat na základě metody zásob zp. A. Tedy i o příjemkách a výdejkách ze skladu. (vloženo: 21.07.2016, 15:04)
Cestovní výdaje a účtování cestovních náhrad Dobrý den, diety musíte vyúčtovat ze zákona. V době služební cesty, na kterou máte diety, nemáte nárok na stravenky (vloženo: 16.06.2016, 13:01)
Jak účtovat odpisy Dobrý den, lze vynechat odpisování pouze pro odpisy daňové. (vloženo: 30.03.2016, 17:54)
Administrativní daňové povinnosti podnikatelů v roce 2016 Dobrý den, podáváte vždy jen jedno daňové přiznání (vloženo: 14.03.2016, 12:09)
Účtování zřizovacích výdajů Dobrý den, do nákladu 518 (vloženo: 09.03.2016, 20:39)
Jak se zorientovat v nákladech daňově (ne)uznatelných Dobrý den, dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě nad 40 tis. kč vchází do nákladu v podobě odpisu. (vloženo: 04.03.2016, 21:03)
Benefity: příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění Dobrý den, na základě jaké smlouvy jednatel pracuje? (vloženo: 04.03.2016, 20:59)
Povinnosti zaměstnavatele náležící do období 1. čtvrtletí roku Dobrý den, roční zúčtování vyplatíte ze svých peněžních prostředků. Pak můžete v následujících měsících odvádět na FÚ z výplat nic nebo méně za závislou činnost zaměstnanců až do hodnoty Vámi vyplacených částek zúčtování. Pokud byste se náhodou přepočítala, chybu odhalí Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti za rok 2016 (vloženo: 04.03.2016, 20:58)
Daňové přiznání fyzických osob za rok 2015 (vyplňované v roce 2016) dobrý den, daňový bonus souvisí s daňovým zvýhodněním. Kdy zvýhodnění na děti je vyšší než daň ze závislé činnosti. Při podnikání OSVČ a uplatnění výdajů procentem nelze uplatňovat daňové zvýhodnění. U zaměstnavatele je možné, že mohl daňový bonus vzniknout. (vloženo: 28.01.2016, 14:27)
Jak na účtování pro úplné začátečníky Dobrý den, zaúčtujete do ledna. Cena služby 518/321, DPH 343/321. Za leden nezapomeňte podat již kromě daňového přiznání i kontrlní hlášení k DPH - jste-li PO. (vloženo: 28.01.2016, 13:21)
Odepisování úroků z hypotéky od základu daně Dobrý den, ano i potvrzení z katastru dokládáte (vloženo: 28.01.2016, 13:15)
Kategorizace účetních jednotek a jednoduché účetnictví od roku 2016 Dobrý den, paušální výdaje stále uplatnit můžete (vloženo: 20.01.2016, 21:58)
Cestovní výdaje a účtování cestovních náhrad Dobrý den, jste-li plátce DPH, pak máte (vloženo: 27.09.2015, 12:52)
DPH - daň z přidané hodnoty Dobrý den, částku za službu i s dph zaúčtujete do nákladu. DPH v ČR uplatňovat nebudete (vloženo: 10.08.2015, 21:47)
Účtování kurzových rozdílů @Michal M.: Dobrý den, můžete mít pevný měsíční kurz a kurzové rozdíly účtovat (respektive software provádí sám) u každé zaúčtované faktury (vloženo: 18.07.2015, 09:50)
Jak se zorientovat v nákladech daňově (ne)uznatelných @Petra Mikešová: Dobrý den, děkujeme za upozornění ohledně daňové uznatelnosti u částky prodaného pozemku. Účet 549 slouží k zaúčtování manka nebo máte jinou zkušenost? (vloženo: 16.07.2015, 12:34)
Účtování kurzových rozdílů @Bohumil C: program Vám umožňuje účtovat různé ceny u dodaného zboží? Účtuji podle kurzu na FAP (vloženo: 16.06.2015, 11:33)
Daňové přiznání fyzických osob za rok 2012 (vyplňované v roce 2013) Dobrý den, náklady spojené se studiem lze uplatnit pouze jako výdaj (tedy si tím můžete snížit daňový základ). Musíte dodržet §24 odst. 2 písm zu, ZDP (student připravující se pro poplatníka - tedy bude-li u Vás zaměstnán) (vloženo: 15.06.2015, 12:25)
Účtování kurzových rozdílů @MirkaK: budete se řídit obchodními podmínkami (vloženo: 14.06.2015, 20:25)
Účtování stravenek – příklad z praxe @Věra Váh:Dobrý den, jste neplátci DPH? (vloženo: 26.05.2015, 21:40)
Benefity: příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění U zaměstnavatele zůstávají příspěvky jako náklady daňové, ale zaměstnanec musí tyto příspěvky zpětně dodaňovat (jestliže příspěvky byly minimálně 6 tis.) (vloženo: 21.05.2015, 15:58)
Účtování stravenek – příklad z praxe minusem 315/321 a 518 (343)/321 (vloženo: 21.04.2015, 21:19)
Účtování stravenek – příklad z praxe Dobrý den, to, že náklady jsou vyšší než tržby nevadí. Podle faktury zaúčtujete příjem/tržbu a provize firmě bude jako nákla/výdaj. (vloženo: 13.04.2015, 12:07)
Srážková daň fyzických osob od roku 2014 ŽL jako vedlejší zaměstnání? (vloženo: 03.04.2015, 21:38)
Srážková daň fyzických osob od roku 2014 @Karin87: Dobrý den, vše vyplníte do výpočtové tabulky k§6 a to se Vám promítne do daňového přiznání v ř. 31 (vloženo: 27.03.2015, 09:29)
Odepisování úroků z hypotéky od základu daně Dobrý den, k rekreačnímu objektu bohužel nemůžete (vloženo: 27.03.2015, 09:27)
Účtování dotací Dobrý den, to záleží na více okolnostech. Ve smlouvě k dotaci máte stanovenou podmínku, že musí být majetek zařazen do obchodního majetku? (vloženo: 27.03.2015, 09:25)
Srážková daň fyzických osob od roku 2014 Dobrý den, nemusíte (vloženo: 27.03.2015, 09:17)
Účtování mezd @Anna L.: Dobrý den 331/379 (vloženo: 22.03.2015, 15:26)
Srážková daň fyzických osob od roku 2014 @Jana D. - můžete. Máte příjem z dohody. Navíc uplatníte slevu na poplatníka, takže vám daň bude vrácena (vloženo: 16.03.2015, 19:38)
Daňové přiznání fyzických osob za rok 2014 (vyplňované v roce 2015) Je to 11x210, dokládáte kopií výměru a pak každý rok potvrzením, že jste stále v 1. st. ID. Píše se na ČSSZ Praha, Křížová-napište adresu a r.č.., přijde Vám to poštou, budete to mít na rok 2015. (vloženo: 13.03.2015, 22:48)
Účtování stravenek – příklad z praxe Dobrý den, na stravenky není zákonem stanovený nárok. (vloženo: 11.03.2015, 21:53)
Daňové přiznání fyzických osob za rok 2012 (vyplňované v roce 2013) Dobrý den, tyto potvrzení byste pro DP potřebovat neměla. (vloženo: 11.03.2015, 21:51)
Srážková daň fyzických osob od roku 2014 @D.H. - ano doklady k DPP přiložíte k daňovému přiznání (vloženo: 11.03.2015, 21:50)
Srážková daň fyzických osob od roku 2014 @M.S: nemusíte zahrnout všechny příjmy se srážkovou daní, ale mohlo by se vám to vyplatit, pokud byste potvrzení získal(a) (vloženo: 11.03.2015, 21:48)
Srážková daň fyzických osob od roku 2014 @LenkaP: jestliže byl příjem zdaněn srážkovou daní, pak může být do daňového přiznání zahrnut (vloženo: 25.02.2015, 14:05)
Srážková daň fyzických osob od roku 2014 @Ivana Z.: Dobrý den, i jako náctiletá může uplatnit slevu na poplatníka. Růžové prohlášení měla podepsané? (vloženo: 25.02.2015, 13:46)
Aktiva @Eva F.: Obligace jako závazek do pasiv (vloženo: 17.02.2015, 12:07)
Srážková daň fyzických osob od roku 2014 @Bohumír: Dobrý den, do řádku 84 ke skutečně zaplacené dani (vloženo: 17.02.2015, 11:40)
Účtování stravenek @dříč: není to v pořádku. stravenky se vydávají na jídlo na začátku měsíce. FÚ to při kontrole kontroluje. (vloženo: 15.12.2014, 20:02)
Účtování dotací @nikolp: zaúčtujete mínusem na totožné účty (vloženo: 15.12.2014, 19:56)
Účtování dotací Dobrý den, ve chvíli výplaty mzdy zaúčtujete jako výdej daňový. V den přijetí dotace na účet zaúčtujete příjem daňový (vloženo: 15.12.2014, 19:53)
Účtování stravenek @dříč: Dobrý den, stravenky se vydávají dříve než se peníze strhnou ze mzdy. Jestli že částka bude odvedená ve mzdě za listopad, pak stravenky budou vydány na začátku listopadu. (vloženo: 10.11.2014, 20:16)
Odepisování úroků z hypotéky od základu daně Dobrý den, ano, v daňovém přiznání. Banka Vám zašle potvrzení, které k daňovému přiznání přiložíte. (vloženo: 31.10.2014, 21:53)
Účetnictví od A do Z, 2 díl - Význam a funkce účetnictví, uživatelé účetnictví Dobrý den, pane Novotný, papírové knihy v dnešní době už pravděpodobně nikdo nepoužívá. Praktické je pořídit si SW a naučit se vše účtovat v něm. Mnoho způsobů účtování faktur naleznete na našich stránkách, v sekci účetních příkladů nebo pod účtovou osnovou, kdyz rozkliknete např. účet 321, 311, atd. (vloženo: 12.10.2014, 18:07)
Nástup zaměstnance - průvodce vyplněním potřebných formulářů Dobrý den, jsem si jistá, že po pár letech zvládne tyto formuláře vyplnit každý :) Ale kdo vyplňuje poprvé, doufám, že mu článek pomohl. (vloženo: 02.10.2014, 20:26)
Dohoda o provedení práce @Langová: dobrý den, uvedené postupy jsou samozřejmě všechny špatně. vše začíná chybou již (ne)podpisem růžového prohlášení. (vloženo: 20.06.2014, 09:25)
Dohoda o provedení práce @ivan: dobrý den, podmínky ukončení DPP by měly být uvedeny v dohodě. ale protože jak píšete, tak jste již odpracoval 300 hodin, což je pro DPP maximální roční limit, takže byste měl mít splněno. (vloženo: 20.06.2014, 09:20)
Cestovní výdaje a účtování cestovních náhrad dobrý den, cetovní pojištění můžete dát na 518/analytický účet (vloženo: 20.06.2014, 09:10)
Daňové přiznání fyzických osob za rok 2012 (vyplňované v roce 2013) Lumír 7411: ano (vloženo: 19.05.2014, 16:44)
Účetní rozvaha Dobrý den, pokud nejste plátce DPH, tak s DPH. Pokud jste plátce DPH, tak DPH zapíšete do rozvahy na účet 343 (vloženo: 03.05.2014, 18:24)
Dohoda o provedení práce Dobrý den, ano, pokud daňová povinnost nepřevýší slevu na dani, pak platit nebudete (vloženo: 15.04.2014, 09:00)
Inventarizace Dobrý den, místo výnosových nebo nákladových účtů pro doúčtování můžete použít účet 426 - Jiný výsledek hospodaření minulých let. http://www.uctovani.net/clanek.php?t=Jiny-vysledek-hospodareni-minulych-let&idc=107 (vloženo: 09.04.2014, 08:31)
Daňové přiznání fyzických osob za rok 2013 (vyplňované v roce 2014) @Jů: Dobrý den, vyplníte příjmu ze závislé činnosti, podle §6. (vloženo: 26.03.2014, 07:41)
Inventarizace Odpis do normy byste použila, pokud by byl opačný stav. Tedy méně ve skutečnosti než v účetnictví. Musíte mít podmínky, např. procentuelní, stanovené ve směrnici. Účtovalo by se na daňově uznatelné manko - 549/132 (vloženo: 25.03.2014, 09:48)
Inventarizace Dobrý den, nepíšete zda čeho Vám vyšel přebytek. například přebytek materiálu zaúčtujete na 112/648 (vloženo: 24.03.2014, 10:09)
Daňové přiznání fyzických osob za rok 2013 (vyplňované v roce 2014) A.R. na obě děti uplatněte slevu a na manželku můžete uplatnit pokud v roce 2013 neměla příjmy nad 68 000 Kč. (vloženo: 16.03.2014, 13:36)
Daňové přiznání fyzických osob za rok 2013 (vyplňované v roce 2014) Dobrý den, u FO zapíšete do přílohy č. 1, řádek 106 a zároveň do tabulky E v příloze č. 1, druhá strana (vloženo: 13.03.2014, 08:32)
Účtování stravenek @DanielAndrs: Dobrý den, je to brané tak, že 55% je daňově uznatelný náklad a 15% navíc jako nedaňový náklad. Tuto strategii může zaměstnavatel vést například z důvodu, že ho to vyjde levněji, než vyplácet zaměstnanci vyšší mzdu a s tím spojené odvody. (vloženo: 10.03.2014, 17:07)
Opravné položky k pohledávkám Dobrý den, ano můžete (vloženo: 10.03.2014, 16:54)
Daňové přiznání fyzických osob za rok 2013 (vyplňované v roce 2014) @Jaruna: Dobrý den, nemusíte dokládat čestným prohlášením (vloženo: 10.03.2014, 16:42)
Daňové přiznání fyzických osob za rok 2013 (vyplňované v roce 2014) @vilík: Dobrý den, z úřadu práce Vám dají určitě nějaké potvrzení nebo čestné prohlášení. (vloženo: 10.03.2014, 16:39)
Daňové přiznání fyzických osob za rok 2013 (vyplňované v roce 2014) @blanka10: pojistné na soukromé životní pojištění se do daňového přiznání píše jako samostatná položka. Pokud jste v roce 2013 životní pojištění neplatila, nebudete tuto položku vyplňovat (vloženo: 10.03.2014, 16:38)
Daňové přiznání fyzických osob za rok 2013 (vyplňované v roce 2014) @Martin M: místní příslušnost se u FO řídí jejím trvalým bydlištěm. Daňové přiznání můžete podat také elektronicky přes aplikaci EPO a datovou schránku (vloženo: 10.03.2014, 16:36)
Daňové přiznání fyzických osob za rok 2013 (vyplňované v roce 2014) @Kerber: Dobrý den, daňové přiznání podávat nemusíte. (vloženo: 10.03.2014, 16:28)
Daňové přiznání fyzických osob za rok 2013 (vyplňované v roce 2014) @Zuzana H.: Dobrý den, i na dálkové studium lze uplatnit slevu na studenta v daňovém přiznání (vloženo: 10.03.2014, 16:24)
Cestovní výdaje a účtování cestovních náhrad Dobrý den, na spotřebované pohonné hmoty a opotřebení vozidla můžete. (vloženo: 10.12.2013, 08:08)
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele Dobrý den, základ pro výpočet zákonného pojištění jsou hrubé mzdy. Důchodové spoření se počítá také z hrubé mzdy, ne do hrubé mzdy. (vloženo: 18.11.2013, 22:02)
Účtování mezd Dobrý den, celá hrubá mzda je 521/331 SP zaměstnance 331/336 100 ZP zaměstnance 331/336 200 Záloha na daň 331/342 Výplata mzdy 331/221 předpis pro životní pojištění 527/379, úhrada z banky 379/221 (vloženo: 12.11.2013, 09:01)
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele upřesnění - dohoda o provedení práce do 10 000 kč výdělku se nezahrnuje do základu pro výpočet zákonného pojištění zaměstnavatele. nad tento výdělek se do základu zahrnuje (vloženo: 28.10.2013, 17:11)
Minimální mzda, životní a existenční minimum v roce 2013 Dobrý den, nárok na osvobození regulačních poplatků určitě je. Podrobnější informace získáte na OSSZ (vloženo: 27.10.2013, 09:23)
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele Dohoda o provedení práce - nezahrnujeme do základu pro výpočet zákonného pojištění zaměstnavatele. Dohda o pracovní činnosti - zahrnujeme do základu pro výpočet zákonného pojištění zaměstnavatele (vloženo: 15.10.2013, 11:14)
Účtování mezd Dobrý den, 521/331 bude předpis hrubé mzdy i s mzdou naturální. Z toho pak naturální mzda 331/622 (vloženo: 15.10.2013, 09:26)
Účtování mezd Dobrý den, kadeřnici a servírku jsem našla ve 3. skupině podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků http://www.amsp.cz/minimalni-mzda-neni-pro-vsechny-profese-stejna-zjistete . Kadeřnice - odborné holičské a kadeřnické práce. Servírka - obsluha zákazníků podle jejich objednávek v restauračních zařízení. Tzn. 10 400 Kč/měsíc nebo 61,70 Kč/hod (vloženo: 27.09.2013, 08:55)
Účtování mezd Dobrý den, minimální mzda je stejná pro celou ČR a všechny profese. Viz článek http://www.uctovani.net/minimalni-mzda-existencni-minimum.php (vloženo: 24.09.2013, 21:00)
Náklady na reprezentaci Dobrý den, proplatit dovolenou možné je. (vloženo: 01.09.2013, 20:05)
Paušální výdaje na dopravu Dobrý den, přesně, jak píše Sylva. Paušální částku můžete uplatňovat tak jako tak do nákladů bez ohledu na ujeté skutečné km z knihy jízd. Ale pro účely DPH potřebujete vést celkovou administrativu, včetně knihy jízd. (vloženo: 02.08.2013, 06:45)
Sociální a zdravotní pojištění Dohoda o provedení práce - limit 10 000 Kč/měsíc, limit 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele. Z této dohody neodvádí ani zaměstnavatel ani zaměstnanec pojistné. Daň z příjmu se platí. (vloženo: 30.06.2013, 15:09)
Cestovní výdaje a účtování cestovních náhrad @Lenka Š.: ano, účet 512 je správně. (vloženo: 30.06.2013, 15:00)
Daňové přiznání fyzických osob za rok 2012 (vyplňované v roce 2013) Dobrý den, dodatečné daňové přiznání můžete podat do konce následujícího měsíce od data zjištění. Pokud jste tedy na chybu přišli 11.6. 2013, pak byste dodatečné daňové přiznání měli podat do 31.7.2013 (vloženo: 11.06.2013, 22:13)
Jak účtovat odpisy Dobrý den, je to tak. (vloženo: 06.06.2013, 18:33)
Účtování úvěru Dobrý den, čerpání úvěru na úhradu faktur 321/231, dph doplatíte z vlastního účtu nebo z pokladny 321/221,211 a uhrazení úvěru z Vašeho bankovního účtu přes účet peníze na cestě 261/221, 231/261 (vloženo: 06.06.2013, 18:27)
Inventarizace Dobrý den, prodej při inventuře zakázaný není. (vloženo: 25.05.2013, 10:51)
Daňové přiznání fyzických osob za rok 2012 (vyplňované v roce 2013) Dobrý den, za podání daňového přiznání opožděně se platí pokuta, minimálně 500 Kč, nicméně podat lze. (vloženo: 25.05.2013, 10:39)
Účtování úvěru @klai: Dobrý den, myslela jsem, že Vám není jasná varianta účtování úroků z úvěrového účtu. K tomu byla směřována předchozí odpověď. V tomto příkladu jsou uvedeny 2 varianty možnosti placení a účtování úroku z úvěru - vysvětlení jaruny je správné. Varianty do příkladu dooznačím. (vloženo: 14.05.2013, 21:15)
Účtování úvěru @klai: 562/231 231/221 v nákladech je úrok 1x a účet 231 se stranou MD ponížil (vloženo: 11.05.2013, 10:40)
Daňové přiznání fyzických osob za rok 2012 (vyplňované v roce 2013) Manuli: s březnovou výplatou (tedy vyplácenou v dubnu) jste již určitě obdržel vrácený přeplatek na dani. (vloženo: 19.04.2013, 23:22)
Daňové přiznání fyzických osob za rok 2012 (vyplňované v roce 2013) Adél, tady si to pojištění můžete jednoduše vypočítat: http://firmy.finance.cz/uzitecne-nastroje/financni-kalkulacky/zdravotni-pojisteni-vedlejsi-cinnost/ (vloženo: 19.04.2013, 23:10)
Daňové přiznání fyzických osob za rok 2012 (vyplňované v roce 2013) Dobrý den Luďku, termín pro daňové přiznání byl 2. dubna 2013. Za Vás pravděpodobně proveld roční zúčtování zaměstnavatel. (vloženo: 19.04.2013, 22:58)
Nástrahy daňového přiznání a chyby poplatníků Dobrý den, děkuji za upozornění. (vloženo: 24.03.2013, 08:52)
Daňové přiznání fyzických osob za rok 2012 (vyplňované v roce 2013) Dobrý den, nutno stanovit, kde je daňovým rezidentem. pokud má trvalé bydliště a zázemí v Čechách, tak v Čechách. (vloženo: 20.03.2013, 22:01)
Daňové přiznání fyzických osob za rok 2012 (vyplňované v roce 2013) @pan Slepička: Dobrý den,Vaše daňové přiznání patří finančnímu úřadu Vám místně příslušnému, což je tam, kde máte trvalé bydliště. V místě přechodného bydliště se můžete domluvit s FÚ, že ho odevzdáte tam a ten ho přepošle na ten FÚ Vám místně příslušný. Ale úředníci se tváří jako že neradi, takže si to nejdřív zjistěte u toho konkrétního úřadu, zda to pro Vás udělají (vloženo: 20.03.2013, 19:20)
Daňové přiznání fyzických osob za rok 2012 (vyplňované v roce 2013) @Sommer: Dobrý den, hranice 6 000 Kč se vztahuje pouze na příjem. Ne na zisk. Takže pokud jste měl příjmy vyšší než 6 000 Kč, tak musíte podat DP. Přehled na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu musíte podat vždy. (vloženo: 20.03.2013, 19:02)
Daňové přiznání fyzických osob za rok 2012 (vyplňované v roce 2013) Dobrý den Kristíno, píšete to přesně. Do daňového přiznání uveďte příjmy ze zaměstnání a z podnikání. Nemocenskou a peněžitou pomoc v mateřství uvádět nemusíte. (vloženo: 12.03.2013, 21:05)
Daňové přiznání fyzických osob za rok 2012 (vyplňované v roce 2013) Pro Hela2204: Dobrý den, určitě Vám budou vracet, máte to správně. (vloženo: 12.03.2013, 15:44)
Minimální mzda, životní a existenční minimum v roce 2013 Dobrý den Dominiku, smlouva je smlouva, měl byste dostávat takové pracovní podmínky, které jste podepsali se zaměstnavatelem. (vloženo: 11.03.2013, 19:06)
Účtování stravenek Dobrý den BeeBee, kolik Vám dá zaměstnavatel stravenek, tolik Vám strhne, takže by měl být rozdíl, zda máte stravenku jednu nebo dvacet. (vloženo: 11.03.2013, 18:15)
Daňové přiznání fyzických osob za rok 2012 (vyplňované v roce 2013) @PB166: Dobrý den, pokud je dcera do 26 let a studiem se soustavně připravuje na budoucí povolání, potom má manžel nárok na daňový bonus. (vloženo: 06.03.2013, 22:28)
Daňové přiznání fyzických osob za rok 2012 (vyplňované v roce 2013) @kopretinka237:podle těchto informací jste rezident ČR a daňové přiznání budete podávat v ČR. Zahrnete do něj ale i příjmy z Německa. ČR má s Německem uzavřenou smlouvu proti dvojímu zdanění. Nemusíte se tedy bát, že by se Vám příjem danil 2x. Příjmy za ubytování na které Vám zaměstnavatel přispívá se do DP neuvádějí. Avšak do hranice 3 500 Kč měsíčně. Nad tuto hranici se platí daň z příjmu i pojistné. Vratku požadovanou z Německa musíte řešit podle německých zákonů nebo podle předpisů německého zaměstnavatele. (vloženo: 06.03.2013, 22:15)
Daňové přiznání fyzických osob za rok 2012 (vyplňované v roce 2013) @Moni: u studenta se OSVČ jako vedlejší považuje do 26. let. Pokud Vaše příjmy nepřekročily hranici 6000 Kč, pak DP podávat nemusíte. (vloženo: 04.03.2013, 22:40)
Daňové přiznání fyzických osob za rok 2012 (vyplňované v roce 2013) @kopretinka237: pro Vás je důležité stanovit nejprve daňovou rezidenci = určení, ve které zemi budou zdaňované celosvětové příjmy. Tedy pouze jedno daňové přiznání (buď v Čechách nebo v Německu). Daňová rezidence se posuzuje podle stálého bydliště. (vloženo: 04.03.2013, 22:14)
Daňové přiznání fyzických osob za rok 2012 (vyplňované v roce 2013) Pro paní Šárovou Kamilu: Dobrý den, dávky z nemocenského pojištění, které se vztahují i k ošetřování člena rodiny jsou osvobozené a do DP se neuvádějí. (vloženo: 04.03.2013, 22:05)
Daňové přiznání podnikatelů Dobrý den, pravděpodobně bude spadat do "zednictví" kde se uvádí:"......zhotovení a opravy vnějších i vnitřních dlažeb z dlaždic......." Zednictví je živnost řemeslná, tedy 80% (ale tyto procenta nevyjadřují danění, ale výdaje, které odečtete od příjmů a tento rozdíl pak teprve zdaníte). (vloženo: 28.02.2013, 20:41)
Daňové přiznání fyzických osob za rok 2012 (vyplňované v roce 2013) @J. Procházková: Dobrý den, pokud s Vámi zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr v roce 2011, pak celý rok 2012 jste jako nezaměstnaná a pobírala jste pouze podporu v nezaměstnantosti. Pak nemusíte podávat daňové přiznání. (vloženo: 27.02.2013, 20:37)
Daňové přiznání fyzických osob za rok 2012 (vyplňované v roce 2013) @Jardaseba: pokud podáváte daňové přiznání v Německu (pokud máte příjem pouze od německého zaměstnavatele a platil jste celoročně odvody v Německu), tak v Čechách jste od povinnosti podat daňové přiznání vyjmut. Podle § 38f odst. 4. Slevy na daních uplatňujete na základě německých zákonů. Manželka na rodičovský příspěvek také nemusí podávat daňové přiznání. (vloženo: 27.02.2013, 20:25)
Daňové přiznání fyzických osob za rok 2012 (vyplňované v roce 2013) Dobry den, pokud suma 2028 Kc byla rocni,tak nemusite. Prijem z Vaseho pronajmu nesmi presahnout 6 000 Kc/rok. Hezky den (vloženo: 25.02.2013, 15:10)
Daňové přiznání fyzických osob za rok 2012 (vyplňované v roce 2013) Dobrý den, Samozřejmě může. Cizinci, pracující v ČR mají stejná daňová práva a povinnosti jako Češi. Pokud by měl příjmy i ze Slovenska, musí však poměr příjmů z ČR splňovat 90%, aby mohl tuto slevu uplatnit. K tomu by sloužilo políčko 29a v daňovém přiznání, kam by uvedl celkový příjem z ČR i ze zahraničí (kontrola 90-ti %) (vloženo: 17.02.2013, 21:20)
Daňové přiznání fyzických osob za rok 2012 (vyplňované v roce 2013) Dobrý den, pokud byl Váš měsíční příjem na dohodu o provedení práce do 5 000 Kč hrubého a nepodepsal jste u tohoto zaměstnavatele prohlášení k dani, tak ho do DP ani na odvody neuvádíte. Na tuto dohodu byste měl odpracovat maximálně 300 hodin v roce. (vloženo: 13.02.2013, 20:43)
Daňové přiznání fyzických osob za rok 2012 (vyplňované v roce 2013) Dobrý den, pokud máte příjmy pouze ze zaměstnání, tak nemusíte. (vloženo: 03.02.2013, 10:02)
Účetní uzávěrka Dobrý den, děkuji Vám za upozornění. V textu jsem již nesrovnalost opravila (vloženo: 20.01.2013, 21:22)
Účet 261 @Macekk: opotřebení automobilu se do účetnictví promítne formou odpisů. Jestliže se jedná o opotřebení u automobilu na SC zaměstnanci, tak jak opotřebení, tak PHM na 512 (vloženo: 26.04.2017, 15:05)
Účet 491 Dobrý den, účet 491 se používá pouze u osvč. Není důvod účtovat s mínusem (vloženo: 31.03.2017, 20:27)
Účet 043 Dobrý den, s kompletní aktualizací stránek jsme měli mnoho práce, omlouváme se, že až nyní je vše hotovo. (vloženo: 30.05.2016, 18:07)
Účet 513 Na 518, jestliže inzerce souvisí s předmětem podnikání (vloženo: 30.03.2016, 17:55)
Účet 029 Dobrý den, koberce bych dala rovnou do spotřeby. Např. 501/AE (vloženo: 14.03.2016, 12:20)
Účet 365 Dobrý den, to byste musela dát do základního kapitálu a naúčtovat jako 355/413 a 365/355 (vloženo: 14.03.2016, 12:16)
Účet 461 Dobrý den, jde o to, jak jste hradil. Pokud jste fakturu za OA uhradil z úvěrového účtu, pak 321/461 (vloženo: 14.03.2016, 12:13)
Účet 568 Dobrý den, exekuční náklady za nezaplacené DPH nedaňově na 54x (vloženo: 14.12.2015, 14:29)
Účet 701 Jestliže účtujete v programu, pak zaúčtujete účetní operace klisickým podvojným zápisem, např. 518/321. Účet 701 Vám v programu vznikne pod názvem "počáteční zůstatky" (vloženo: 14.11.2015, 13:22)
Účet 389 Dobrý den, rozdíl doúčtujete na účty s mínusem -502/-389 (vloženo: 14.11.2015, 13:05)
Účet 389 @Joe: -5xx/-389 (vloženo: 26.05.2015, 21:48)
Účet 389 @Deniisek: dobrý den, týká se nevyfakturované dodávky materiálu (zb. z předešlého roku). Pro lepší pochopení musíte jít od začátku procesu. 1) Přijde materiál fyzicky, ale nemáte fakturu - zaúčtujete naskladnění 112/111. Na konci roku zjistíte, že nemáte fakturu k přijatému materiálu - účtujete 111/389. V dalším roce dorazí faktura a vy zaúčtujete už logicky 389/321 (vloženo: 26.05.2015, 21:47)
Účet 421 Korektní to moc není. Můžete se podívat do roku 2008 na pohyby na účtu 421 a zjistit, proč takovýt konečný stav vznikl? (vloženo: 21.05.2015, 16:03)
Účet 365 Dobrý den, k výplatě musí být podklad rozhodnutí valné hromady a zisk musí být zdaněn srážkovou daní. Pak takto můžete zaúčtovat. (vloženo: 13.04.2015, 12:11)
Účet 361 Dobrý den, společník platí splátku na RD z firemního účtu s. r. o.? (vloženo: 12.04.2015, 20:58)
Účet 421 Dobrý den, tvorba rezervního fondu již není povinná (vloženo: 12.04.2015, 20:46)
Účet 221 @Skřítecká - kontokorent by mohl být považován za krátkodobý bankovní úvěr (vloženo: 22.03.2015, 15:40)
Účet 221 @Janczová: Dobrý den, o záloze se účtuje až v době platby. tedy 314/221 podle bankovního výpisu (vloženo: 22.03.2015, 15:38)
Účet 513 Dobrý den, na účet 513 - daňově neúčinné (vloženo: 22.03.2015, 15:32)
Účet 261 Dobrý den, v českém účetnictví účtujete v korunách. tedy eura přepočítáváte aktuálním kurzem na koruny. Dále budete mít na účty analytickou evidenci. 221/100 a 221/200 například. pak zaúčtujete výdej z euro účtu na 261/221/100 a příjem na korunový účet na 221/200/261. případný kurzový rozdíl na 563 ztrátu a na 663 zisk (vloženo: 15.12.2014, 20:08)
Účet 527 Dobrý den, inspirujte se následujícím odkazem http://cz.benefity.sodexo.com/sites/cz/files/sodexo-letak-legislativa-2014_9.pdf (vloženo: 24.11.2014, 21:54)
Účet 022 Dobrý den, bude se jednat o technické zhodnocení, použijete u daňových odpisů odpisovou sazbu pro zvýšenou vstupní cenu (vloženo: 02.11.2014, 21:20)
Účet 261 Dobrý den, paragon zaúčtovat na 5xx/32x, bankovní výpis pak 32x/221 (vloženo: 02.11.2014, 21:13)
Účet 042 Dobrý den, provizi za zprostředkování do hodnoty nemovitosti nezahrnujte (vloženo: 13.10.2014, 10:02)
Účet 413 Dobrý den, účet 413 použít můžete. Tento fond můžete nadále navyšovat. (vloženo: 16.09.2014, 08:44)
Účet 518 Jedná se tedy o drobný dlouhodobý nehmotný majetek, kde cenová hranice může být stanovena 20 tis. - 59 999,99 Kč.Tento majetek se většinou účtuje do třídy 0, hodnotu majetku pak do nákladů dostanete formou odpisů. Budete tedy postupovat 041/321, 013/041. (vloženo: 03.08.2014, 20:13)
Účet 411 Dobrý den, vždy A = P. V počáteční rozvaze jste určitě měla počáteční zůstatky, kdy A = P. Pokud nebyl za celý rok pohyb,přenese se vám rovnost z počáteční rozvahy do konečné rozvahy (vloženo: 03.08.2014, 19:59)
Účet 042 Dobrý den, jaká byla hodnota projektové dokumentace? (vloženo: 20.06.2014, 09:34)
Účet 613 Dobrý den, tento účet souvisí s účtem 123. naskladnění výrobků 123/613 a vyskladnění výrobků 613/123 - tím se Vám stalo, že máte částky na 613 na MD i na D. Částka rozdílu mezi PS a KS na účtě 123 by Vám měla vyjít právě na účtě 613 (vloženo: 07.06.2014, 21:48)
Účet 255 Dobrý den, děkujeme za upozornění (vloženo: 22.05.2014, 21:42)
Účet 395 Dobrý den, dejte to do analyticky nedaňového nákladu. (vloženo: 15.05.2014, 08:35)
Účet 421 Dobrý den, máte na mysli účet 431? účtování ztráty: 431/701, účtování zisku 701/431 (vloženo: 30.04.2014, 16:23)
Účet 123 Dobrý den, 501/112 (vloženo: 30.04.2014, 16:18)
Účet 384 Dobrý den, Vy to nájemné inkasujete? pak ano. (vloženo: 09.04.2014, 21:31)
Účet 355 Dobrý den, ano budete účtovat 355/211 (vloženo: 24.03.2014, 18:16)
Účet 261 Petra2807: proč neúčtujete úhradu kartou rovnou na 221? (vloženo: 16.03.2014, 13:50)
Účet 355 J: společník by měl pohledávku nejlépe uhradit a tím se zůstatku zbavíte. (vloženo: 16.03.2014, 13:46)
Účet 355 Zikuška: účtujete 355/221 platbu a když společník letenku zaplatí, tak obráceně 221/355 (vloženo: 16.03.2014, 13:45)
Účet 121 dobrý den, dohadné položky se používají v případě, že neznáte přesnou cenu faktury. například u energií, kde platíte celý rok zálohy a konečnou cenu se dozvíte až při vyúčtování po novém roce. (vloženo: 10.12.2013, 08:11)
Účet 527 Dobrý den, kdo bude hradit lékařskou prohlídku je v podstatě na domluvě. Běžně ji hradí zaměstnavatel. Blíže je to popsáno v zákoně 373/2011 Sb. §59, odst.2. Pokud jste prohlídku platil vy a zaměstnavatel Vám ji pak proplácel, je těch 400 považováno za Váš příjem a odvody odvádíte. (vloženo: 24.11.2013, 17:28)
Účet 221 221/668 (vloženo: 18.11.2013, 22:05)
Účet 710 Děkujeme za krásnou pochvalu (vloženo: 18.11.2013, 22:03)
Účet 521 521 je v pořádku (vloženo: 15.10.2013, 11:20)
Účet 261 Dobrý den, VBÚ 221/311 FAV 311/6XX (vloženo: 17.09.2013, 19:34)
Účet 524 Dobrý den, na tomto odkazu naleznete účtovací předpis. http://www.uctovani.net/clanek.php?t=Uctovani-II-pilire-duchodoveho-pojisteni&idc=86 (vloženo: 04.03.2013, 22:01)
Osobní spotřeba podnikatele, v hotovosti - VPD Operace rozdělení hospodářského výsledku, o kterém rozhoduje valná hromada. Společník daní 15% z příjmu poté, co společnost hospodářský výsledek zdanila 19% (vloženo: 24.07.2017, 16:34)
opravy a udržování - PFA Dobrý den, dala bych 518/AE (vloženo: 26.04.2017, 15:08)
Přepravné za dopravu zboží vlastní dopravou - VÚD Dobrý den, děkujeme za upozornění. Pro srozumitelnost v testu opravíme. Jinak ani účtování na 585 není hrubou chybou. Důležitá je sk. 58x (vloženo: 21.07.2016, 15:08)
Poskytování výrobků na pohoštění, občerstvení a dary - VÚD Dobrý den, omlouváme se za nedorozumění. Přdkontaci jsme již upravili tak, jak má správně být. Děkujeme za upozornění (vloženo: 19.05.2016, 21:54)
zařazení kopirovacého stroje užívání - dlouhodobý hmotný majetek - VÚD Dobrý den, jak píšete, tak je to správně. Opravíme a děkujeme za upozornění (vloženo: 14.03.2016, 12:23)
Úhrada pokut za znečisťování ovzduší, vod, placené penále vůči státnímu rozpočtu, odvod za dočasné odnětí zemědělské půdy - VBÚ Ekologická daň je spíše poplatek, ne daň. Účtovala bych do ceny pořízení (vloženo: 14.12.2015, 14:33)
Úhrada úroků z prodlení - VBÚ Dobrý den, ano máte pravdu, podkladem bude bankovní výpis. Děkujeme za upozornění, je to opravné (vloženo: 14.12.2015, 12:30)
Odtah auta po havárii. - VPD Dobrý den, neboť se jedná o službu, nechala bych účet 518 (vloženo: 14.12.2015, 12:29)
Prodej zboží způsob B - VÚD Dobrý den, děkujeme za upozornění, chybu jsme opravili. (vloženo: 14.11.2015, 13:32)
opravy a udržování - PFA Dobrý den, jak máte zaúčtované staré ruční pumpy? a v jaké hodnotě? Jestliže jde o majetek do 40 tis. a staré jste zaúčtovli na 501, pak i nové na 501. Jestliže jde o dlouhodobý hmotný majetek, pak staré pumpy vyřadíte a zaúčtujete nové také jako pořízení DHM (vloženo: 14.11.2015, 13:26)
Smluvní pokuty za porušení hospodářských smluv a platných předpisů o fakturování a placení - PFA @Danielová: dobrý den, nákladové penále na nákladový účet 5xx (vloženo: 03.10.2015, 21:50)
Daňový bonus - měsíční na dítě - VÚD Dobrý den, mělo by být 342/331 plusem. Závazek vůči FÚ klesá a závazek vůči zaměstnanci roste (vloženo: 27.09.2015, 13:02)
Převod konečného stavu zboží - VÚD @Ležatková: Dobrý den, účet 132 by měl korespondovat se skutečností a tedy by mě být zůstatek také 0,- Nejedná se o nezaúčtování některé účetní operace? (vloženo: 18.07.2015, 10:04)
Převod ztrát do dalších let - VÚD Dobrý den, může. Podkladem by mělo být rozhodnutí valné hromady. (vloženo: 18.07.2015, 09:53)
Zaměstnanci vyplacená záloha na prac. cestu pokladnou - VPD Dobrý den, účtovala bych na 335 (vloženo: 18.07.2015, 09:52)
Vyúčtování přebytku materiálu - VÚD Inventarizační rozdíl na konci roku budete účtovat i ve zb. B takto (vloženo: 14.06.2015, 20:51)
Poskytnutí krátkodobé půjčky společníkům v obchodní společnosti - VBÚ Dobrý den, půjčky je třeba úročit ve výši ceny obvyklé (§23 odst. 7 ZDP). účtování poskytnuté půjčky 355/221, úroku 355/662. Jestliže by půjčka byla dlouhodobější na více let, pak úrok je nutné zahrnout do období, ke kterému náleží, nikoliv do období, ve kterém byl zaplacen (bude účtováno o časovém rozlišení) (vloženo: 14.06.2015, 20:43)
Došle faktury za elektrickou energii, plyn, páru, vodu, stlačený vzduch - PFA na 502, můžete rozlišit analytikou (vloženo: 12.04.2015, 20:53)
Splátka úvěru - VBÚ, VÚÚ Dobrý den, účet 261 použijete v případě, že jde o časový nesoulad při převodu. Např. máte výpis z účtu s kontokorentním úvěrem, kde peníze již nejsou, ale na bankovním účtě ještě nebyly přijaté, takže je na tento účet ještě nemůžete dát do příjmu na straně MD 221 (vloženo: 12.04.2015, 20:52)
Daňová povinnost - silniční daň - VÚD Dobrý den, účet 345 může vykazovat zůstatek (vloženo: 12.04.2015, 20:49)
V běžném období zaúčtována FAP z minulého období - FAP Dobrý den, účet 321 je účet pasivní. Přírůstky na straně D. V běžném období se jedná o fakturu, která nebyla zaúčtována v období minulém. (vloženo: 15.12.2014, 21:23)
Pojištění automobilu - účtování předpisu pojistného - VÚD Dobrý den, předpis předpokládám jste účtovali na 548/379. Vratku tedy na -548/-379 (vloženo: 24.11.2014, 21:58)
Náklady příštích období zúčtování za reklamu - VBÚ Dobrý den, děkujeme za upozornění. (vloženo: 23.08.2014, 21:24)
3)Zvýšení pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného majetku o částku vrubopisů dodavatelů vztahující se k tomuto majetku - VÚD Dobrý den, pokud celou úhradu provede pojišťovna, pak můžete dát v programu do interních a místo účtu 321 použít účet 378 (vloženo: 23.08.2014, 21:23)
3)Zvýšení pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného majetku o částku vrubopisů dodavatelů vztahující se k tomuto majetku - VÚD Dobrý den, prodej firemního automobilu zaúčtujete takto: 311/641, vyřazení: 082/022, 541/082. Nákup nového automobilu 042/211, zařazení: 022/042 (vloženo: 20.06.2014, 09:44)
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚD Dobrý den, doplníme si k tomu příkladné částky: nejprve účtujete zálohy 10 000 Kč 314/221, pak přijde skutečná spotřeba 6 000 Kč 502/321. musíte odečíst zaplacené zálohy 10 000 Kč 321/314. výsledný přeplatek 4000 kč na 221/321 (vloženo: 15.05.2014, 08:59)
Kurzové ztrátové rozdíly při úhradě závazků - VÚD Pokud se jedná o závazek vůči společníkovi, poskytnutý společníkem v cizí měně, může vzniknout kurzový rozdíl takto zaúčtovaný (vloženo: 15.05.2014, 08:43)
1) Hrubá mzda - VÚD Dobrý den, na účet 521 dáte hrubou mzdu. bude to 10 000 Kč na 521/331 a pak 650 Kč na 331/336, 450 kč na 331/336, pokud podepsal zaměstnanec růžové prohlášení, nebude platit daň a čistá mzda k výplatě bude 8900 Kč zaúčtovaná na 331/221 (vloženo: 30.04.2014, 16:31)
e)sociální a zdravotní pojištění - VÚD dobrý den, ke kterému datu jste v programu zadala uzavření předchozího účetního období? a ostatní počáteční stavy se Vám převedly správně? který program používáte? (vloženo: 15.04.2014, 11:49)
Úhrada ztráty minulých let - VÚD Marie Havlíčková: o hospodářském výsledku účtujete vždy až následující účetní období. o vykázaném zisku z roku 2013 tedy rozhodnete, jak ho rozdělit až v průběhu roku 2014 (vloženo: 16.03.2014, 14:07)
Úhrada poplatků a daňových povinností - VBÚ dobrý den, nejdříve musíte zaúčtovat předpis do nákladu 538/345. pak se vám účet 345 vyrovná (vloženo: 16.03.2014, 14:02)
Došle faktury za elektrickou energii, plyn, páru, vodu, stlačený vzduch - PFA Alena Tesařová: účtovala jste o dohadné položce v roce 2013? podrobně o účtování v článku http://www.uctovani.net/clanek.php?t=Uctovani-o-dohadnych-polozkach-aktivnich-a-pasivnich&idc=142 (vloženo: 16.03.2014, 13:58)
Došle faktury za elektrickou energii, plyn, páru, vodu, stlačený vzduch - PFA MajkaP: na 502 zaúčtujete určitě. Jde o to rozdělit náklady do období do kterého patří. Proto na konci roku zaúčtujete 502/389. více v článku http://www.uctovani.net/clanek.php?t=Uctovani-o-dohadnych-polozkach-aktivnich-a-pasivnich&idc=142 (vloženo: 16.03.2014, 13:56)
Částka za nenaložení a nevyložení vozových jednotek charakteru smluvních pokut - PFA dobrý den, tato pokuta bude jako nedaňový náklad, tedy 545 (vloženo: 18.11.2013, 22:15)
Nedokončená výroba - úbytek - VÚD Dobrý den, děkujeme za upozornění (vloženo: 14.11.2013, 09:46)
1) výběr z banky - PPD Dobrý den, nejprve máte převod z korunové do eurové pokladny 133EUR (3457,-) pro účet 211 je potřeba zřídit analytiku. Pak platba 133 EUR (3425 CZK) 518/211 - euro analytika. A kurzový rozdíl 211/663 (vloženo: 05.11.2013, 13:25)
Inventarizační rozdíl manko ve skladu zboží - VÚD Dobrý den, ano na 549 včetně DPH, tedy: 549/132, 549/343 (vloženo: 05.11.2013, 13:10)
Spotřeba poštovních známek, telef. karet - VÚD jízdenky na 512 ano (vloženo: 06.06.2013, 18:59)
logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/profil.php?jmeno=Ing-Marie-Bohdalova&id=1173

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.